İmam-ı Âzam Sözleri

Sayfa İçeriği: İmam-ı Âzam Sözleri, Ebu Hanife Sözleri, Dini İmam-ı Âzam Sözleri, Özlü İmam-ı Âzam Sözleri, İmam-ı Âzam Sözleri Kısa, İmam-ı Âzam Sözleri 2019, Dini Ebu Hanife Sözler

Hanefi mezhebinin kurucusu olan tam adı Ebu Hanîfe Numân bin Sabit bin Zûtâ bin Mâh olan kısaca İmam-ı Âzam olarak bilinen İmam-ı Âzam Sözlerini derledik. Hoşunuza giden Dini İmam-ı Âzam Sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilrisiniz.

İmam-ı Âzam Sözleri

Editörün Seçimi: Kadınlar Ebû Hanife'den daha akıllısını doğuramazlar. (İmam-ı Âzam)


Devlet başkanı sana bir mesele arz ettiğinde, söylediklerini kabul edeceğine kani olmadıkça o meseleyi çözmeyi kabul etme!


İşlerinde aceleci olma!


İlim ve aydınlık adamı, yanında yer aldığı yöneticilerin, devlet adamlarının ya uyarıcısıdır yahut da işbirlikçisi.


Yaşlılara karşı saygılı ol.


İnsan, her şeye şifa veren tek varlığın Allahü Teâlâ olduğuna inanır, bununla beraber derdine deva olması için ilaç kullanır. Çünkü ilaç bir sebeptir. Şifasını verecek olan ise Allahü Teâlâdır.


Her ay oruç tutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek alsın.


”Din ilminde konuşan kimse, Allah’ü Teâlâ’nın kendisine: Benim dinimde sen nasıl fetva verdin, nasıl söz söyledin? sualini sormayacağını zannediyorsa, kendisine ve dinine gevşeklik etmiş olur.”


İlim ve aydınlık adamı, yanında yer aldığı yöneticilerin, devlet adamlarının ya uyarıcısıdır yahut da işbirlikçisi.


Bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım başım göğe değerdi. / Ebu Hanife


Avamın (sıradan seviyesiz ve bilgisiz insanların) arasında, sorulmadan rastgele konuşma!


Gereksiz yere çarsıya – pazara sıkça çıkma!


Dükkânlarda oturma!


İpek ve ipek karışımı elbiseleri giyme, ahmaklığa yol açar.


Her daim Allah’tan kork, emaneti eda et, seviyeli seviyesiz tüm insanlara nasihat et!


Ahiret mutluluğunu isteyen, ilim ve iyi niyet sahibi olsun.


Haramdan sakınmak ve emirleri yerine getirmekten ibaret olan takvâyı sermaye yap Zahiri duygularını haramdan sakındırdığın gibi, kalbini de harama sirayet edebilecek düşünce ve vesveselerden, bozuk niyetlerden temizle Kemâl-i zillet ve tevâzûdan ibaret ubûdiyetle Cenâb-ı Feyyâd-ı Mutlak’ın emirlerini yerine getir.


Namazlardan sonra kendine ait bir virdin (Allah’ı zikir, şükür, Kur’an tilaveti ve dua) olsun.


Her ay oruç tutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek alsın.


Mecbur kalmadıkça alış-veriş işleriyle uğraşma! Bu islerini güvendiğin kişilere gördür!


Kendini kontrol et, başkalarını gözet ki ilmin ile hem dünyan hem de ahiretinden yararlanılsın.


Haklılar, haksızlar kadar inatçı olmadıkça hak yerini bulmaz.


İyiden kötüye gitmek, belki kolayıdır. Ama kötüden iyiye gelmek çok zordur.


Yemeğini ve mevkiini insanlara bolca ver. Zira cimri insan asla büyük olmaz.


Elinde bulunan nimetlerin harcanması konusunda güzel idare etmendir ki, bu şekilde davranırsan insanlara muhtaç olmaktan kurtulursun.


Sokaktaki insanlardan ve halktan senin ile tartışmaya girenlere karşı münakaşa etme. Çünkü münakaşa, senin yüzünün suyunu yok eder.


Komşunda gördüğün bir kusuru, ayıbı ört. Çünkü o kusur emanettir.


Kim bir zengine zengin olduğu için saygı gösterirse, dininin üçte ikisi gider.


Allahü Teâlâ, kendisine şükür ismini vermiştir. Çünkü Allahü Teâlâ, iyiliği ödüllendirir. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.


Mümin, Allahü Teâlânın kendisini devamlı denetlediğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun, mutlaka Allahü Teâlânın onu denetlediğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise, ne gizli ve ne de açık bir yerde herhangi bir kişiyi denetleyemezler.


Evlilik hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmedikçe evlenme. Önce ilim talep et, sonra helâl mal kazan, sonra da evlen.


Alimleri bulunan bir yere vardığında orada sadece sen varmış havasına bürünme. Halkı etrafına toplayıp çekip çevirmeye kalkışma. Onların hocalarına dil uzatma. Lüzumsuz ve yersiz tartışmalara girme. Delilsiz, kaynaksız konuşma. Onlardan biri imiş gibi ol. Yoksa sana hased ederler.


Seninle istişare edenle sen de istişare et! Ancak rastgele insanlarla değil, seni Allah’a yaklaştıracağını bildiğin kişilerle.


Dünyaya çokça haris olma, gönül zenginliği içinde ol! Fakir olsan bile kanaatkârlığını, gönül zenginliğini ortaya koy!


Bir toplum seni öne geçirmedikçe ne namazda ne de başka işlerde onların önüne geçme!


Biri arkandan çağırınca ona kulak verme! Çünkü arkalarından ancak hayvanlar çağırılır.


Her ay oruç tutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek alsın.


Ancak ilmi bir ihtiyaçtan dolayı devlet başkanı ile yakın ilişki içinde ol! Onun yanında ateş içerisindeymiş gibi ol! Çünkü sultan kendisi için istediğini başka hiç kimse için istemez.


Eğer bilmediklerim ayağımın altında olsaydı, başım göğün en yüksek katına değerdi


”Mümin, Allah’ü Teâlâ’nın kendisini devamlı murakabe ettiğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun, mutlaka Allahü teâlânın onu kontrol ettiğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise, ne gizli ve ne de aşikar bir yerde herhangi bir şahsı murakabe edemezler.”


”Her ay oruç tutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek alsın.”


”Seninle istişare edenle sen de istişare et! Ancak rastgele insanlarla değil, seni Allah’a yaklaştıracağını bildiğin kişilerle.”


”Eğer bilmediklerim ayağımın altında olsaydı, başım göğün en yüksek katına değerdi.”


”Eşyalarını rastgele insanlara değil, güvendiğin kişilere teslim et! İşlerini de onlara gördür!”


İyiden kötüye gitmek, belki kolayıdır. Ama kötüden iyiye gelmek çok zordur.


Alnını değdirdiğin seccade sana hangi kavimden hangi milletten olduğunu sormuyor. İçine karışıp ona döneceğin toprak da hangi dili konuştuğuna, renginin ne olduğuna


Mümin, allahü teâlânin kendisini devamlı denetlediğini bilir. Kimsenin bulunmadığı bir yerde veya herkesin yanında olsun, mutlaka allahü teâlânin önü denetlediğine inanır. Krallar ve sözde büyük adamlar ise, ne gizli ve ne de açık bir yerde herhangi bir kişiyi denetleyemezler. / Ebu Hanife


Şaşarım şu kimselere ki, zanla konuşurlar ve onunla amel ederler. / Ebu Hanife


Kazançsız ve azıksız on yıl da kalsan ilimden yüz çevirme! Çünkü ilimden yüz çevirdiğinde maişet derdi, geçim sıkıntısı sana musallat olur.


İnsanların hatalarının ardına düşme, aksine onların güzelliklerini gör! Ancak dinî konularda hatalarını gördüklerini diğer insanlara bildir ki ondan sakınsınlar ve ona uymasınlar. Bu konuda hiç kimsenin makam ve mevkisinden çekinme ki hiç kimse dini bozmaya, bidatleri hortlatmaya cesaret edemesin. Çünkü Allah bu konuda senin ve dinin yardımcısıdır.


Âlimleri bulunan bir yere vardığında orada sadece sen varmış havasına bürünme! Halkı etrafına toplayıp çekip çevirmeye kalkışma! Onların hocalarına dil uzatma! Lüzumsuz ve yersiz tartışmalara girme! Delilsiz, kaynaksız konuşma! Onlardan biriymiş gibi ol! Yoksa sana haset ederler.


Biri arkandan çağırınca ona kulak verme! Çünkü arkalarından ancak hayvanlar çağırılır.


Dünyalıklarına ve bulunduğun hâline güvenme! Çünkü Allah tüm bunlardan seni hesaba çekecektir.


Kabirleri, ilmi ile amel eden zatları ve mübarek yerleri çokça ziyaret et!


Her halükârda beyaz, açık renkli elbise giy!


Dünyalıklarına ve bulunduğun hâline güvenme! Çünkü Allah tüm bunlardan seni hesaba çekecektir.


Ölümü çokça hatırla!


Kabirleri, ilmi ile amel eden zatları ve mübarek yerleri çokça ziyaret et!


Ezan okunduğunda hemen mescide koş!


Her kim sana soru sorarsa, sadece sorusuna cevap ver. Meseleyi fazla dağıtma.


İnsanların sırlarını açığa vurma.


İlim meclislerinde kızma, kendini bilgisizlerle ölçme.


Sırrını gizle. Mezhebini ve meşrebini kimseye söyleme.


Her gün Kuran’dan oku. Sevabını Peygamber’e, anana, babana, üstadına ve diğer mü’minlere bağışla. Buna özen göster ve ihmal etme.


Dinin alışveriş kısmını bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur.


Eshab-ı kiramdan bize gelen, bildirilen her şeyin başımızın üstünde yeri vardır.


Olgunluğa erişmemiş yeni yetişmelerle çok konuşma, senli benli olma!


Bilgisiz kişilerle özellikle dinî konularda tartışmaya girme!


”Dine davetin dışında heva ve heves ehli ile düşüp kalkma! Oyun oynama! Sövüp sayma!’


”Kazançsız ve azıksız on yıl da kalsan ilimden yüz çevirme! Çünkü ilimden yüz çevirdiğinde maişet derdi, geçim sıkıntısı sana musallat olur.”


”Gençliğinde hep ilimle uğraş! Çünkü gençlik, gönlün ve zihnin bos ve temiz olduğu andır.”


”Dinin alışveriş kısmını bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur.”


Şu adinin bayağısı olan dünyayı hep hakir gör, geçici olduğ­unu aklından çıkarma! Allah katında olanın daha hayırlı ve daha kalıcı olduğunu unutma!


Olgunluğa erişmemiş yeni yetişmelerle çok konuşma, senli benli olma!


Kendini insanlardan ihtiyaçsız bırakmak ve çoluk çocuğunun nafakasını elde etmek için çalış Doğru ve güzel alış veriş yap Malının ayıbını gizlemek suretiyle milleti aldatma


İlim meclislerinde kızma, kendini bilgisizlerle ölçme!


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz