İbn-i Sina Sözleri

Başlık: İbn-i Sina Sözleri

En ünlü Astronom, yazar ve filozoflardan olan İbn-i Sina'nın söylemiş olduğu Sözleri sitemizden bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: İbn-i Sina Sözleri, İbn-i Sina'nın Sözleri, İbn-i Sina Sözleri ve anlamları, İbni Sina Sözleri , İbn-i Sina Mesajları, En Güzel İbn-i Sina Sözleri, İbn-i Sina Sözleri 2019

900'lü ve 1000'li yıllarda yaşayan en ünlü Astronom, filozof ve yazarlardan olan İbn-i Sina'nın sözlerini sizler ile buluşturuyoruz Twitter, İnstagram, Whatsapp hesaplarınızdan İbn-i Sina Mesajlarını paylaşabilirsiniz.

İbn-i Sina Sözleri

Editör Seçimi: Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir (İbn-i Sina)


Açıktır ki, önce var olmayıp sonra var olan her şey, kendinden başka bir şeyle belirlenir.


Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır Hassül havas ise inandıklarını yaşar.


Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.


Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değiIdir.


Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.


İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder.


"Kendimi gizlemeden başka bir yere de gidebilirdim" dedi ingilizce "Batı Halifeliği'ne, Toledo'ya, Cordoba'ya gidebilirdim

Ama bir insanla ilgili bir şeyler duymuştum Avicenna'nın Arap­ adı beni çok etkilemiş ve bu adı duyduğumda bütün vücudum sarsılmıştı Ebu Ali el-Hüseyin lbni Abdullah lbni Sina "


Tıp ilmi ki beyte sığdırılmıştır Ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir

Az ye! Yedikten sonra hazmoluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin hazmolunmasındadır İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir O yüzden tıpta, hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir.


İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı.


Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür.


Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.


Ruhsal biɾ hayal gücü vaɾdıɾ

Bu güç, hastalıklaɾı oluştuɾabileceği gibi, vaɾ olan ɾahatsızlıklaɾı da oɾtadan kaldıɾabiliɾ Beden, ɾuhsal hayal gücünün emiɾleɾine itaat etmek zoɾundadıɾ.


Bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder.


Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.


İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir.


Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimiz de sert taşız.


Ben öküzden korkarım, çünkü onun siIahı var ama akIı yok.


İyiIiğin şartı beştir: Tez oImaIı, gizIi oImaIı, gözde büyütüImemeIi, sürekIi oImaIı ve yerini buImaIı.


AkIı boI oIan, zamanın kıtIığından zarar görmez.


Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.


Aletlerin en faydalısı kalemdir Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır.


İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olalı ve yerini bulmalı.


Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok.


Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.


"Cami ve devlet tek bir rahimden doğmuşlardır

İkisi birdir, birbirlerinden ayrılamazlar."


Yaşamı elde tutmak ölümden zordur, sağlığa sımsıkı tutunabilmek ise daha da zordur.


İbn-i Hayyan'ın "tevlid" diye bir prensibi var Diyor ki: "Allah beşere yeni şeyler üretme kabiliyetini vermiş."


Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür.


İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir Bana bu akları boya diyenler oldu Ben de onlara şöyle dedim: Ben bu ihtiyarlığı, bu ak saç ve sakalı diri olarak üzerimde taşımak istemiyorum

Bir de onları siyah boyaların altına gömüp ölü olarak nasıl taşıyayım.


“Ölen bir canlının kıyameti kopmuş demektir”.


...ruhtan yoksun kalan bir organ canlılığını yitirir, işçi tarafından kullanılmayarak atılan araç durumuna döner.


Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar.


Tıp, insan vücudunun, hangi araçlarla iyileştiğine ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır.


Bana bu akIarı boya diyenIer oIdu Ben de onIara şöyIe dedim: Ben bu ihtiyarIığı, bu ak saç ve sakaIı diri oIarak üzerimde taşımak istemiyorum Bir de onIarı siyah boyaIarın aItına gömüp öIü oIarak nasıI taşıyayım.


Sözün güzelliği kısalığındadır. 


Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.


Kendinin ne olduğunu bilen insan,
Bazı kendini bilmezlerin,
onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.
Kendinin farkında olan insan,
Dışarıdaki fısıltıdan etkilenmez.

SöZLER
YORUMLAR