Hz.Muhammed Sözleri

Başlık: Hz.Muhammed Sözleri

Peygamber efendimiz Hz.Muhammed'in söylemiş olduğu sözleri yani hadisleri sizler için sitemizin bu sayfasında bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Hz.Muhammed Sözleri, Hz.Muhammed Hadisleri, En Güzel Hz.Muhammed Sözleri, Hz.Muhammed Sözleri Dini, Hz.Muhammed Sözleri Resimli, Hz.Muhammed Sözleri Anlamlı, Hz.Muhammed Sözleri Etkileyici

Peygamber Efendimiz'in söylediği her söz bizim için bir nasihattir ve hadistir Hz.Muhammed'in söylemiş olduğu Sözleri derledik Sosyal medya hesaplarınızında En Güzel Hz.Muhammed Sözlerini paylaşabilirsiniz.

Hz Muhammed Sözleri

Editör Seçimi: Allah bir kulun dua etmesin izin vermişse, mutlaka kabulünü de murad etmiştir (Hz

Muhammed s.a.v.)


 Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur Hatta tokuşan koyunlar bile…


Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.


Oruçlu için iki sevinç vardır: Biriorucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir Oruçlunun ağzından çıkan koku Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. 


Allah’ı görüyormuş gibi ibâdet et Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.


*Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.Müslüman müslümanın kardeşidir

Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.


İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.


“Mazlumun bedduasından sakınınız

O dua ile Allah arasında perde yoktur.”


Allah'ım,
Senden cenneti ve ona yaklaştıran sözü ve işi dilerim,
ateşten ve ona yaklaştıran söz ve işten de Sana sığınırım.


Allah-ü Taâlâ, muhakkak sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve amellerinize nazar buyurur.


Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti Nefes ve nazardan Allah’a sığının.


Ümmetimin helâkı şu üçtedir: Asabiyye… Kaderiye… birde kitab ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.


Din kardeşine gelen belâya sevinme; sonra Allah ona âfiyet, sana belâ verir.


Bağışını geri alan kimsenin durumu şu köpeğin durumu gibidir: Yalını yer, iyice doyunca kusar Sonra kusmuğuna tekrar dönüp onu yer.


Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.


Halka teşekkürde bulunmayan Allah a şükretmez.


Gözlerinizi haramdan sakının. 


Müslüman kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın. 


Şurası muhakkak ki oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır. 


Zenginlik servetin çokluğuyla değildir Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir. 


Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.


Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir Gerçek zenginlik ancak gönül zenginliğidir.


Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir

Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.


Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42. 


Veren el alan elden hayırlıdır Çünkü veren el, infak edici, alan el ise isteyici eldir.


Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.


Müslüman (erkeklerden) kim, Allah yolunda, ilâ-yı kelimetullah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vâcip olur.


“İçinde Kuran’dan bir şey bulunmayan kişi harap olmuş ev gibidir.”


“Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz, kalbinize ve güzel davranışlarınıza bakar.”


“Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.”


Kıyâmet gününde bir işçiyi tutup işini gördüğü hâlde ücretini / hakkını ödemeyen kimsenin hasmı / düşmanı ben olacağım. 


Dönüşünüz ancak Allah’adır. 
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.


Kim yalan söze ve kötü amele son vermezse Allah'ın onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur.


Bize kılıç çeken, bize karşı silah taşıyan bizden değildir.


Hased, ateşin odunu yemesi gibi iyilikleri yer.


İnsanlara karışıp eziyetlerine katlanan mü’min, insanlara karışmayıp eziyetlerine katlanmayan mü’minden üstündür.


İşler, o işlere ehil olmayanlara verilirse, kıyamet yaklaşmış demektir.


Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin

Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.


Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yalan uydurmaya benzemez O halde, benim ağzımdan yalan uyduran, cehennemdeki yerine hazırlansın.


Cenazede çabuk olun; eğer salih biri ise kendisine iyilik etmiş olursunuz Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz.


Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.


Birisi bir söz söyledi ve sonra önüne-ardına-sağına-soluna baktı mı o söz sırdır.


Her kim borçlu fakire mühlet verir, yahut borcundan indirirse Allahu Teala da onun Arşının gölgelerinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşının gölgesi altında dinlendirir.


Hiçbir kimse, el emeği ve helal kazancından daha hayırlı bir yemek yememiştir.


İnsanda bir organ vardır Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur

Dikkat edin! O, kalptir.


İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


Kim bir hayırli isi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mukafat alir.


Cennette bir çarşı vardır Ancak orada ne alış ne de satış vardır Sadece erkek ve kadın sûretleri vardır Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o sûrete girer.


Birinizin yamalı bir elbise giymesi kendisine güven duyulan bir görünüm vererek bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir. 


Cennet annelerin ayakları altındadır. 


Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. 


Biriniz elinde bir fidan olduğu sırada kıyamet kopacak olsa, onu dikmeye gücü yeterse, diksin.


Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.


İslam’ın düğmeleri düğme düğme çözülecek Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler

Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır.


“Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil yolumdan gelenlerdir.”


“Hiçbiriniz kendisi için istediğini (Mü’min) kardeşi için istemedikçe, (gerçek) iman etmiş olmaz.”


“Her insan hata eder Hata işleyenlerin hayırlıları Tövbe edenleridir.”


Kıyâmet gününde bir işçiyi tutup işini gördüğü hâlde ücretini ödemeyen kimsenin hasmı / düşmanı ben olacağım.


Mü'min,
ne insanları karalayan,
ne lânet eden,
ne kaba ve kötü sözlü,
ne de hayâsız birisidir.


Davranışları kendisini geri bırakan kimseyi, soyu ileriye götürmez.


“Şüphesiz Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.


Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile,
bugün elinizdeki fidanı dikiniz.


Mütevâzı olanı Allah yüceltir, kibirli olanı Allah alçaltır.


Ya öğretici ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol Sakın dördüncü olma.


Ölüme, ölüm gelmeden hazırlanınız.

SöZLER
YORUMLAR