Hz. Osman Sözleri - Hikmet Dolu Hz. Osman Sözleri - Dini Hz. Osman Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Hz. Osman Sözleri

Hz. Osman Sözleri

Sizler için sitemizin bu içeriğinin altında birbirinden güzel anlamları olan Hikmet Dolu Hz. Osman Sözlerini derledik.

Sayfa İçeriği: Hz. Osman Sözleri, Hz. Osman Sözleri Facebook, Hz. Osman Sözleri İlahi, Hz. Osman Sözleri Kısa, Dini Hz. Osman Sözleri, Hikmet Dolu Hz. Osman Sözleri, Güzel Hz. Osman Sözleri

4 büyük halifeden üçüncüsü olan Hz. Osman Sözlerini sizler ile buluşturuyoruz. Bu sayfamızda yer almakta olan Dini Hz. Osman Sözlerini Facebook, İnstagram, Whatsapp gibi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Hz. Osman Sözleri

Editörün Seçimi: Mezar dünya duraklarının sonu, ahiret duraklarının ilkidir. (Hz. Osman)


 "Kim geceleyin Âl-i İmran Sûresi’nin sonunu okursa ona, geceyi sabaha kadar ibadetle ihya etmiş gibi sevap yazılır.”Hata! Köprü başvurusu geçerli değil. 


Dinî gayret içinde olanlarla beraber olmak.


Allah; size dünyayı, onunla ahireti arayasınız diye verdi, ona meyledesiniz diye değil.


Bunun üzerine Resûl-i Ekrem bana bir bardak su verdi ve ben de o suyu içtim. Hatta soğukluğunu göğsümde duyarcasına kandım. Sonra Resûl-i Ekrem bana “İstersen seni onlara galip getirelim, istersen iftarı bizim yanımızda yap” buyurdu. Ben de Resûl-i Ekrem’in yanında iftarı tercih ettim” dedi.


İçkiden kaçının, zira her kötülüğün anahtarı içkidir.


Namazda iken bir beşere selâm vermek, namazı ifsâd edecek bir durum olduğu hâlde, Allah Teâlâ, Resulü'ne selâm vermeyi namazın vacip bir rüknü kılmıştır.


Muhakkak ki dünya fani, ahiret ise bakidir. Fani olan sizi şımartıp azdırmasın, baki olandan alıkoymasın. Siz, bakiyi fani olana tercih ediniz. Dünya sonludur, dönüş Allah?adır. Allah?tan korkunuz. / Hz Osman


"Çocukları para kazanmaya mecbur etmeyin! Siz onları mal kazanmaya mecbur ettiğiniz takdirde hırsızlık yaparlar. San’at sahibi olmayan câriyeleri de kazanca zorlamayın! Zira siz onları kazanca zorladığınız takdirde iffetlerini zedeleyerek kazanmaya çalışırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğnâ gösterin ki, Allah da sizi müstağnî kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır.”


“Resûlullah Efendimiz’e bey’at ettikten sonra hiç şarkı söylemedim, yalan konuşmadım ve sağ elimle tenâsül uzvuma dokunmadım.” 


(Allah sevgisini unutturan) dünyalıklardan nefsine hoş gelen bir şeye eriştiğinde onun zarar-ziyanını ayırt edebilmek, dinden kendisine az bir şey bile nasip olduğunda onu da ganimet bilmek.


Haram karışır endişesiyle midesini helalden (de olsa) doldurmamak (ve riyazat içinde yaşayabilmek).


Bütün insanların kurtulduğunu, yalnız kendisinin mahvolduğunu düşünmek.


En iyi insan Allah’ın kitabına sığınan, ona sarılandır.


Şayet kalpleriniz gerçekten temiz olsaydı Kur’an okumaya doyamazdınız!


Dünya hayatını ciddiye alın; gaflete düşmeyin ki, (burada yaşadığınız hayatın hesabı ahirette size sorulurken) yaptıklarınız görmezden gelinmeyecektir.


Takvâ O’nun (c.c) azabına karşı bir kalkan ve O’nun (c.c) rızasına ulaşmak için bir vesiledir.


Gafil olmaktan sakın ve ölüm meleğine hazırlıklı ol! Çünkü o senden hiçbir zaman gafil değildir.


Çok söyleyen hâkimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.


“Allah ve İslâmiyet adına yemin verdirerek soruyorum: Resûl-i Ekrem, Ebû Bekir, Ömer ve benimle Şebir Dağında otururken, dağ sallanıp taşı yuvarlandığı ve Resûl-i Ekrem taşı ayağıyla itip: “Ey Şebir Dağı dur. Zira senin üzerinde bir peygamber, bir sıddîk ve iki şehîdden başka kimse yoktur” buyurmadı mı? dedi. Onlar: 


Aziz ve Celil olan Allah size ahireti kazanmanız için dünyayı vermiştir. Dünya fani,ahiret ise bakidir. Fani olan dünya sizi şımartıp da baki olan ahiretten alıkaymasın. Fani olana baki olanı tercih ediniz. Dünya yok olup gidicidir. Sonunda varılacak yer Allah’ın huzurudur.


Ölüme, kudretinizin yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın.


Geçenlerden ibret alınız,gayretle çalışınız,gafil olmayınız. Hiç bir hareketinize göz yumulmaz. Hani nerede dünyaya gelipde,orada uzun müddet menfaatler sağlayan,orayı imar edenler,ekip biçenler ve onların kardeşleri. Onları unuttunuz mu? Dünyaya Allah’ın verdiği kadar değer veriniz. Ahirettende nasibinizi unutmayınız.


Cenabı Hakk’dan başka hakiki sığınak yoktur.


Ey insanlar! Allah’a muhalefetten sakınınız. Çünkü Allah’a muhalefetten sakınmak bir ganimettir. En akıllı insan kendisini hesaba çeken,kendini iyi idare eden,ölümden sonrası için iyi amel yapan ve kabrin karanlığı için Allah’ın nurundan faydalanandır. Kul gözleri gördüğü halde Allah’ın kendisini âmâ olarak haşretmesinden korksun. Hikmetten anlayana manalı bir söz kafidir. Ma’nen sağır olanlar,zaten Hakk’ı duyamaz.


Kişi nefsini ihmal etse de, fakirlik canına tak dese de, gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste kılar. Kendisini de güzelleştirir.


“Binaenaleyh maksada bakılacak olursa, ikilik kalmaz. İkilik teferruattadır. Esas ise birdir.”


“Şüphesiz Allah Teâlâ, dünyayı, ona meyletmemeniz ve onunla âhiret yurdunu talep etmeniz için yermiştir. Muhakkak dünya fânî, âhiret ise bâkîdir. Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın ve bâki olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyi fânî olana tercih ediniz! Dünya sonludur, dönüş Allah’adır. Allah’tan korkunuz!”


“Kulluk; haram helâl sınırlarını muhâfaza etmek, ahdlere vefâ göstermek, mevcûda rızâ göstermek, olmayana da sabretmektir.”


“En büyük kayıp, sâhibinin âhiret seferi için azık hazırlayamadığı uzun bir ömürdür.”


Küçük çocukları kazanca zorlamayın. Eğer onları kazanca zorlarsanız hırsızlık yaparlar. Elinde bir sanatı olmayan cariyeleri de kazanca zorlamayın. Eğer onları kazanca zorlarsanız zina yaparak istediğiniz parayı getirmeye mecbur olurlar. Namus ve şerefinizi koruyun ki,Allah da sizin namus ve şerefinizi korusun. Yiyeceklerinizin helal ve temiz olmasına dikkat edin.


Ben  Kaynuka denilen yahudi kabilesinden hurma alır,kârına satardım. Rasulullah(sav) bunu duyunca bana şöyle dedi:” Ya Osman,alırken de satarken de ölç.


Ya bela ve musibetlere sabredersin, yahut nedamet edersin.


Sen ferahladığın zaman, kıskanç kimsenin kedere boğulması ne büyük intikamdır.


Bütün işlerin Alah’ın emri ile olduğunu bildiği halde elden kaçırdığı için üzülene hayret ederim.


Ey Ademoğlu! Bilmiş ol ki;ruhunu almakla vazifeli olan melek seni bırakmaz,ecelin geldiğinde seni bırakıpta başkasına gitmez. Sanki bırakıpta sana gelecekmiş gibi ölüme hazır ol. Gafil olma çünkü sen unutulmuş değilsin. Ey ademoğlu! Sen bil ki;kendinden gafil olur hazırlanmazsan başkası senin yerine hazırlanmaz. Mutlaka Allah’ın huzuruna çıkacaksın,kendini hazıırla,kendi işlerini başkasına havale etme.


Sabredin, yoksa pişman olursunuz.


“Fîhi Mâ Fîh ibaresinin tam çevirisi; “içindedir ne varsa içinde” şeklindedir.”


Sen ve Kureyş bize emirlikte çok oluyorsunuz. Araplar başka toplumların kılıçlarıyla aşınıp zarar görürken Kureyş zenginleşiyor.


O cariyelerin kucaklarında büyüyen bu çocukların intikam alma zamanları gelmişti.


İran bölgesi, İslam tarihi boyunca sürekli muhalefet hareketlerini desteklediyse, bunda bölgede gerçekleştirilen hızlı, fakat bir o kadar da yanlış fetih anlayışının etkili olduğu söylenilebilir.


...Hz. Osman'ın Fezareli eşi Ümmü Benin bt. Uyeyne b. Hısn, doktora rüşvet vererek Salim'i zehirlettirerek öldürtmüştü.


...Bazen çoğunluğun görüşlerine tabi olmadı, hislerini ön plana çıkardı, Emevilerin arzusu ile birçok tayin yaptı.


...Hz. Osman'ın, başına buyruk davranan Şam valisi akrabası Muaviye'yi azletmemesi, büyük problemlerin çıkmasına neden oldu.


Sevgilisinin yani okuduğu Kur'ân-ı Kerîm'in üzerine sıçrayan kanı şu ayete isabet etti Hz. Osman'ın: " Onlara karşı Allah sana yeter."


İslam tarihinde cenazesi gece kılınıp defnedilmesi Hz. Osman'dan sonra Şems'e nasip olmuştur.


Hz. ÖMER r.a 'nın "Adalet, mülkün temelidir..."
İfadesi, Fatih Sultan Mehmed Han için vârid olmuştur.


Hz. Osman'ın şehit edildiği sırada okuduğu mushaf bu mescidde bulunuyor. Tam da "Allah, onlara karşı sana yeter. O duyandır, bilendir!" ayet-i kelimesinin bulunduğu sayfada kan lekesi görülüyor.


Kişi nefsini ihmal etse de,fakirlik canına tak dese de,gönül tokluğu onu başkalarına muhtaç olmaktan vareste kılar kendisini de güzelleştirir. / Hz Osman


İnsanların en hayırlısı, günahsız olan ve allah'ın kitabı ile amel edendir. / Hz Osman


Her nimetin bir musibeti vardır. / Hz Osman


Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır. / Hz Osman


Gözü haramdan korumak en güzel şehvet perdesidir. / Hz Osman


"İbadetteki ihlâsı Hz. Ali'den öğren."


Ben sözlerimle seni övmüş olmadım. Velakin sen o kadar güzelsin ki senin adını anmak sözlerimi güzelleştirdi.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!