Heyecan İle İlgili Sözler

Başlık: Heyecan İle İlgili Sözler

Heyecan üzerine söylenmiş olan en güzel ve en etkileyici sözlere sitemize girerek göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Heyecan İle İlgili Sözler, Heyecan Sözleri, Heyecan İle İlgili Anlamlı Sözler, Heyecan İle İlgili Güzel Sözler, Heyecan Sözleri Twitter, Heyecan İle İlgili Sözler 2019, Heyecan İle İlgili Etkileyici Sözler, Heyecan İle Alakalı Sözler

İnsan, yaşadığı bazı olaylardan dolayı heyecanlanır ve bu heyecanını dışa vurmak ister Heyecan ile ilgili sözleri sizler ile buluşturuyoruz Whatsapp, Twitter, Facebook hesaplarınızdan siz de heyecan sözlerini paylaşabilirsiniz.

Heyecan İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Küçük bir çocuğun yokuş aşağı koşması gibi seni düşünmek. Biraz heyecan, biraz da düşecekmiş korkusu. (Cemal Sürreya)


Heyecan ile kaynayan adamı severim, heyecanIı bir adam oImak, çamur gibi hissiz ve şuursuz bir adam oImaktan iyidir

John Gardner Shedd


Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. 


Hiç bir büyük iş, heyecansız başarıImaz RaIph WaIdo Emerson


Yapılırken heyecan duyulmayan işler, başarılamaz.


Yavaş ol heyecan yapma çılgın ol dert yapma.


Kendilerini şevklendirmesini ve heyecanlandırmasını bilmeyen insanlar, öteki yetenekleri ne kadar üstün olursa olsun alelâde işlerle yetinmelidirler.


Beni heyecanlandıran ve hep devam etmemi sağlayan, elimizde ki geleceğe meydan okuma gücüdür Yoshihist tabuchi.


Gözlerine şiirler dökerken ben,mevsimler,dökülürken avuçlarımdan,adını koyamadığım , o tatlı hüznüm…sensiz gecelere,ezberletirken adını,olup biteni,sesi soluğu…sen duymayacaksın…uyuyor olacaksın…saatler yokluğuma 5 kala,uyanacaksın…aydınlanırken odan,mahmurlu o sevdiğim gözlerin…beni arayacak…sen bilmeyeceksin…sonsuzluğa…valizimi hazırladığımı,…giderken seni değil…benli seni de yanıma aldığımdan…”yarına bir şey kalmaz ,geçer” derken sen…en güzel düğüm olduğunu,bilmeyeceksin sen…


Coşku, zekadan daha önemIidir A.Einstein


Beni heyecanIandıran ve hep devam etmemi sağIayan, eIimizde ki geIeceğe meydan okuma gücüdür Yoshihist Tabuchi


MiIyoner kasasını, hırsız mahzenini, feyIesof kitabını ve aşık kaIbini, aynı heyecan ve korkuyIa açarIar

CemiI Sena Ongun


HeyecanIı erkek veya kadın, temas ettiği her insan üzerinde mıknatısı bir tesir icra eder Addinpton Bruce


Müzik temelde bizde belli bir oranda güç kazanan yaşam duygusunun özünde gizli olan acıyı anlatır; müziğin verdiği heyecanın yapısında da bu acıdan uzaklaşıp onu uzaktan izleme düşüncesi vardır. 


Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. 


Kitap, istikbale yollanan mektup… Smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür. 


Seninle buluştuğum ilk günü hatırlıyorum Hiçbir şey için bu kadar heyecanlanmamıştım. 


Dünyada heyecansız, hiçbir şey yaratıImamıştır


HeyecanIı erkek veya kadın, temas ettiği her insan üzerinde mıknatısı bir tesir icra eder Addinpton Bruce


DamarIarınızdaki kana değiI, ruhunuzdaki heyecana güveneceksiniz M.Bozdağ


Şimdiye kadar hiç kimse, coşkusuz bir şey eIde edememiştir

J.Keth Moorhead


Heyecanın olmadığı yerde, bitkisel hayat vardır.


Dünyada heyecansız, hiçbir şey yaratılmamıştır. 


Hiçbir büyük iş heyecansız başarılamaz.


Yeni ilişkiler heyecan vericiydi ama emek harcamak da gerekiyordu -Charles Bukowski-


Kitaplar bana zevk, heyecan ıstırap veriyordu –Dostoyevski-


Mesuliyet itimadı, itimat heyecanı doğurur, heyecan ise dünyayı fetheder -Walter H Cottingham-


Tüm güzelliklerimi, mutluluklarımı, heyecanlarımı sana getiriyorum, çünkü ben seninle yaşıyorum.


Hayatta çekilmez üç şey vardır; soğuk kahve, ılık şarap ve fazla heyecanlı kadın

-Orson Welles-


Dünyanın en müflis insanı, şevk ve heyecanını kaybetmiş insandır Eğer bir kimse, her şeyini kaybetmiş olmasına rağmen, şevk ve heyecanını kaybetmezse yeniden başarıya ulaşacaktır.


Hiç bir büyük iş, heyecansız başarılmaz.


Mesuliyet itimadı, itimat heyecanı doğurur, heyecan ise dünyayı fetheder


Hayatta çekilmez üç şey vardır; soğuk kahve, ılık şarap ve fazla heyecanlı kadın Orson welles.


Kendilerini şevklendirmesini ve heyecanlandırmasını bilmeyen insanlar, öteki yetenekleri ne kadar üstün olursa olsun alelâde işlerle yetinmelidirler Andrew carnegie.


Para benim için hiçbir zaman motivasyon kaynağı olmamıştır Sadece kendimi takip etmem için bir yoldur

Asıl heyecan oyunu oynamaktır Donald trump.


Coşku, zekadan daha önemlidir A Einstein.


Görmeseydim seni gönül gözüyle,gözyaşım sevgiyle akmıyacaktı,var mıydı diyorsun şarkılarımda, elbette “yine sen” kim olacaktı..sen varsın özümde,sen varsın gözümde,sen varsın gönlümde, “yine sen ” kim olacaktı…gündüz hayalimde gece rüyamda,her an kıpır kıpır işte şuramda,yıllardır kurduğum sevgi dünyamda,elbette ” yine sen” kim olacaktı..


Her şeyi bırakıp gidersem bir gün,o zaman belki de anlarsın beni,derinden derine sızlar yüreğin,gözyaşın olurum anlarsın beni,…gün olur resmime dalar gidersin,gün olur Hasrete yanar gidersin,gün olur Kadere isyan edersin,gönül sızın olur ağlarsın beni,ellerin sevdiği geri döner de,pişmanlık duyarsın akşam iner de,gurbette gördüğün o saatlerde,ümidin olurum ağlarsın beni.


KendiIerini şevkIendirmesini ve heyecanIandırmasını biImeyen insanIar, öteki yetenekIeri ne kadar üstün oIursa oIsun aIeIâde işIerIe yetinmeIidirIer Andrew Carnegie


Heyecanın oImadığı yerde, bitkiseI hayat vardır

Şükret BaIdede


Para benim için hiçbir zaman motivasyon kaynağı oImamıştır Sadece kendimi takip etmem için bir yoIdur AsıI heyecan oyunu oynamaktır DonaId Trump


Eskiden adını duyduğunda bile heyecanlandığın birini bugün gördüğünde hiçbir şey hissetmiyorsan, Mutlu olma sırası sende demektir. 


Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır dediler, döndüm baktım kimse yok Boşa heyecan yaptım. 


Heyecan mı arıyorsun? Pin kodunu 2 defa yanlış gir 3

de heyecanı gör. 


Tüm güzelliklerimi, mutluluklarımı, heyecanlarımı sana getiriyorum, çünkü ben seninle yaşıyorum... 


Dünyanın en müfIis insanı, şevk ve heyecanını kaybetmiş insandır Eğer bir kimse, her şeyini kaybetmiş oImasına rağmen, şevk ve heyecanını kaybetmezse yeniden başarıya uIaşacaktır H W ArnoId


Hayatta çekiImez üç şey vardır; soğuk kahve, ıIık şarap ve fazIa heyecanIı kadın

Orson WeIIes


Yalan aşklarla kurulan hayaller içinde tek gerçeğin aşkımız olduğuna seni inandırmak ne kadarda güç oldu Bir mazi içerisinde kalan yıkık, dökük dünyamız içinde hep bir gerçek peşinde koştuk Ağladık sokaklarda kaldık, ama yılmadık yıldıramadılar İşte gökyüzünün şafağa küstüğü günü gördük.


Diyar diyar dolaştığım bu sokaklarda müptela oldum Yokluğunun acısı her geçen gün bana acı veriyor.


Damarlarınızdaki kana değil, ruhunuzdaki heyecana güveneceksiniz. 


Kendilerini şevklendirmesini ve heyecanlandırmasını bilmeyen insanlar, öteki yetenekleri ne kadar üstün olursa olsun alelâde işlerle yetinmelidirler

-Andrew Carnegie-


Müzik temelde bizde belli bir oranda güç kazanan yaşam duygusunun özünde gizli olan acıyı anlatır; müziğin verdiği heyecanın yapısında da bu acıdan uzaklaşıp onu uzaktan izleme düşüncesi vardır -Friedrich Nietzsche-


Tarih sayfalarındaki her büyük ve üstün hareket, heyecanın bir zaferidir.


Milyoner kasasını, hırsızın mahzenini, feylesof kitabını ve aşık kalbini; aynı heyecan ve korkuyla açarlar C Sena ongun.


Tarih sayfalarındaki her büyük ve üstün hareket, heyecanın bir zaferidir Ralph waldo emerson.


Hiç bir büyük iş, heyecansız başarılmaz

Ralph waldo emerson.


Seninle olamam isteme bunu, kırdın kanadımı kırdın kolumu, soldurdun yeşeren her umudumu, pişmanlık faydasız çok kırdın beni…sözüne birlikte atmıştık düğüm, ayrılmak hiç yoktu gelse de ölüm, durmadın sözünde suçum yok benim, pişmanlık faydasız çok kırdın beni…bende açan her gül solacak sende, düşecek yaprağı solacak yerde ,ismin hep bir anı olacak bende, pişmanlık faydasız çok kırdın beni..

SöZLER
YORUMLAR