Halk İle İlgili Sözler - Halk Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Halk İle İlgili Sözler

Halk İle İlgili Sözler

Halk ile ilgili olarak büyük düşünürler tarafından sarfedilmiş olan sözlere sitemizden bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Halk İle İlgili Sözler, Atatürkün Halk İle İlgili Sözleri, Halk İle İlgili Sözler 2019, Halk Sözleri, Halk Müziği İle İlgili Sözler, Halk İle İlgili Sözler Kısa

Sizler için bu güzel sözler sayfamızın altında Halk İle İlgili Sözleri bir araya getirdik. Sizler de hoşunuza giden Halk Sözlerini İnstagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Halk İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Beni halk seçti, görevimden de halk alabilir. (Vedat Dalokay)


 ”Ben ashabım için, emanım.” (Hz. Muhammed)


HaIkın kendi kendine yarattığı ihtiyaçIarın her biri, kendi boyunIarına bağIadıkIarı birer zincirdir.  J.J.Rousseau


Halkı bir tek insan bir tek insanı da bütün halk gibi gör. Montaigne


Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan halkını esir eden içerideki cephenin suskunluğudur. - Mustafa Kemal Atatürk


Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.


Halk; şımarık, nankör ve zalim bir efendidir.


Ulu sözü dinlemeyen uluyu uluyu yolda kalır./-Yoluyla giden yorulmaz.


Gene ona göre, halk da, iktidarın kaderini çizen büyük kuvvetini -tıpkı nâdide inciyi bir avuç arpa ile değişen horoz gibi- çok ucuza satmaya, temel meselelerine çok uzak alışkanlıklarını, zanlarını, hattâ sâdece boşun boşu gururunu okşamasını bilenlere satmaya mahkûmdu.


”Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde.” (Pablo Neruda)


”Ne kadar bilmese de, halk hünermendi tanır.” (Şeyh Galib)


”Dizgini çok kasılmazsa halk, önderlerinin arkasından uslu uslu gider.” (Atinalı Solon)


HaIk bir kimseden nefret ettiği zaman, bunu inceIemek gerekir. HaIk bir kimseyi seviyorsa, yine de bunu inceIemek gerekir. Konfüçyus


HaIkını tüketen miIIetIerin, kendiIeri de tükenir. EfIatun


HaIk bir insanı, ancak son yaptığı şeyIe tanır. Oscar WiIde


Halk gerçeği bilirse vatan daha çok emniyette olur. A. Lincoln


Halkiyet vasıfları ile yaşarken hakkani elbiseyi giymek mümkün değildir. A.F.Y.


Kamuoyu şato cini gibidir hiç göreni olmamıştır fakat herkes kendisinden korkar. Sigmund Graf


Zalim iktidarlar, halkın gücü ile tepe taklak olacaklardır! 


Devletin ve tabiatın ortak ve yanlış sorusu şuydu: Maveraünnehir nereye dökülür? En arka sırada bir parmağın tek ve doğru karşılığı: Solgun bir halk çocukları ayaklanmasının kalbinedir. - Ece Ayhan 


Çoğunluğu kararsızdır halkın, günahtan iğrenir; ama günaha da bakar. - L. Annaeus Seneca 


Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir kalp zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahip olursa olsun yine fakirdir tamamı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.


Hatırlar mısın? Doğduğun zaman, sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin sana hande olsun. Halka matem.


Halk, hükümetinden korktuğu zaman tiranlık; hükümet, halkından korktuğu zaman özgürlük vardır.


Halkın vermesi mahrumiyet, Hak'tan gelen mahrumiyet ise, bağıştır, ihsandır


Halk; ümmet ve millet kavramından daha ileri bir kavramdır.


Halk, çok başlı, fakat beyinsiz bir canavardır.


Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.Üzüm üzüme baka baka kararır.


Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış./Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur.


Ne çirkin oluyor şu halk eğlencelerimiz. Gençlerin yazın yaşadıkları aşk gecelerinden farksız...


...halk vardı o zaman.. Halk... Konuşur, tartışır, gülerdi insanlar. Ya şimdi?


Muaviye: “Bu işe son vermen senin yararınadır.”
Ebuzer: ”And Olsun ki servet halk arasinda eşit paylaşilmadikca mücadelem sürecektir.”


”Halkiyet vasıfları ile yaşarken, hakkani elbiseyi giymek mümkün değildir.” (A.F.Y.)


”Halk, kadınlar gibi muamele görmek ister, onlara duymak istediklerinden başka bir şey söylenemez.” (Goethe)


”Halkın karakteri oynaktır, onları bir düşünceye sürüklemek kolay ama orada tutmak zordur.” (Nicola Machiavelli)


HaIkiyet vasıfIarı iIe yaşarken, hakkani eIbiseyi giymek mümkün değiIdir. A.F.Y.


HaIk gerçeği biIirse, vatan daha çok emniyette oIur. A.LincoIn


HaIkın karakteri oynaktır; onIarı bir fikre sürükIemek koIay, ama onda tutmak zordur. MachiaveIIi


Halk bir kimseden nefret ettiği zaman bunu incelemek gerekir. Halk bir kimseyi seviyorsa yine de bunu incelemek gerekir. Konfüçyus


Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay sürüklemek güçtür idare etmek kolay köleleştirmek imkânsızdır. Lord Braugham


Halkın bahçesinde padişah bir elma yerse tebaası ağacı kökünden söker. Sultan beş yumurta için zulmü reva görürse askerlerin tavuğu şişe vururlar. Şeyh Sadi


Eğitim görmüş halkı bir yöne sevketmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır. - Lord Braugham 


Halk gerçeği bilirse, vatan daha çok emniyette olur. - A.Lincoln 


Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör.


Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.


Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde artık yüz kızartıcı olmazlar.


Halkiyet vasıfları ile yaşarken, hakkani elbiseyi giymek mümkün değildir. 


Halkın karakteri oynaktır; onları bir fikre sürüklemek kolay, ama onda tutmak zordur. 


Tanrı, kıymetini bilsin diye,fakire eşeğini kaybettirir sonra buldurur.


Halk şakalı, mizahlı sözlere, iğrenç tuhaflıklara, birkaç kaba taklitle başlayan eserlere bayılıyordu.


Yol denen şey, halkı yoneticisi ile aynı düşünceyi paylaştırır. Ancak bu sekilde birlikte ölebilirler, birlikte yasayabilirler ve halk kendini feda etmekten korkmaz


“Şarap çok çalışıp onu içmeyi hak eden halk içindir.”

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!