Haksızlık İle İlgili Sözler - Haksızlık Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Haksızlık İle İlgili Sözler

Haksızlık İle İlgili Sözler

Hayatın bazen size karşı haksız olduğunu düşünürsünüz.. Bu yazımızda en anlamlı haksızlık sözlerini bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Haksızlık Sözleri, Haksızlık Sözleri 2019, Anlamlı Haksızlık Sözleri, Haksızlık İle İlgili Sözler, Kısa Haksızlık Sözleri, Haksızlık Sözleri Facebook

Bazen, o anki ruh halinize de bağlı olarak, hayatın size haksızlık yaptığını savunursunuz. Haksızlık ile ilgili sözleri bu yazımızda derledik. Siz de hoşunuza giden bu sözleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Haksızklık İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. (Hz. Muhammed)


 EşitIiğin oImadığı yerde haksızIık baş gösterir. Gustave Le Bon


Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar.


"Haksızlığa sapıp  bütün insanlar seni takip edeceğine,adaletle haraket edip tek başına  kal daha iyi."Gandi


Haksızken haklıymış gibi bir dava uğruna yürümek, karanlığa doğru ışık yakmadan yürümek gibidir.


Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyuna haksızlıktır.


Mutsuz insanlar bencil, kinci, acımasız olur, kolaylıkla haksızlık yapar, birbirlerini anlamayacak kadar ahmaklaşırlar. Mutsuzluk insanları birleştirmez, birbirinden koparır; üzüntülerin benzer olduğu, karşılıklı yakınlaşmanın beklendiği durumlarda bile hallerinden oldukça memnun insanlardan daha fazla haksızlık, kötülük yaparlar.


İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır.


Haksızlığa her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur.


“Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”


HaksızIıkIara baş kaIdırmayanIar, onIardan geIecek her kötüIüğe katIanmaIıdırIar. Hz. AIi


Haksız güç zaIim, güçsüz hak çaresizdir. BIaise PascaI


HaksızIık etmek, iyi adamın eIinden geImez. P.Syrus


Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.


Haksızlığı hak zannedenlere karşı hak dava etmek, hakka haksızlıktır.


En yıkıcı, en öldürücü yara; haksızlık yarasıdır.


"Bana göre haksız güç zülümdür,güçsüz hak ise mağdurdur.Haksız gücün karşısında,güçsüz hakkın yanında olmak benim inancımdır."Cevher Dudayev


"Kadının aşkında sevmediği her şeye karşı haksızlık ve körlük vardır."F.W.Nietzsche


"Haksızlık üzerine kurulmuş bir krallık yaşamını sürdüremez."Genç Seneca 


Haksızlık karşısında eğilenler, oradan gelecek her kötülüğe boyun eğmek zorundadır.


Her haksızlık karşısında yumruğunu masaya vuramıyorsan, elini masadan çek.


Keskin dişli kaplana acımak, zavallı koyuna haksızlıktır. Hz. Mevlana-


En büyük haksızlıkları yapan manevi değerlerini yitirmiş, vicdanı merhameti olmayan kişilerdir.


Haksızlığı hak zannedenlere karşı hak dava etmek, hakka haksızlıktır.


Haksızlık yapanın sefaleti, haksızlığa uğrayanın sefaletinden daima daha fecidir.


Bir şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir.


Lüks hayat güzeldir, eğer dünyada yaşayan her insan ondan yaralanabiliyorsa! Aksi halde, haksızlıktır!


Sorunun esası şudur: Ya devrim yolunu seçeceğiz… ya da, bu düzenin baskılarına, haksızlıklarına boğun eğerek, şu ya da bu biçimde teslim olarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok olmanın bir biçimidir.


Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim.


Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim. 


Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.    


“İyi şeyler emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol.”


“Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil sukut ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır.”


“Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olmaz.”


Bütün dünyayı verseler ve buna karşılık, bir karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler; bu zulmü yapamam.


”Haksızlık etmemek, övünmeye değmez; onu aklından bile geçirmemelidir.” (Demokritos)


”Bazı insanlarla yüzleşmek zordur, haksız çıkarsın. Çünkü onların galip geleceği, ikinci bir yüzleri daha vardır.” (İlhan Berk)


”Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri ise mermere yaz.” (Benjamin Franklin)


Dünyayı haksızIık yönetiyor, adaIet yaInız sahnede var. Friedrich SchiIIer


Ben hakIı oImayı, başbakan oImaya tercih ederim. Henry CIay


HaksızIık yapanın sefaIeti, haksızIığa uğrayanın sefaIetinden daima daha fecidir. EfIatun


Haksız güç zalim, güçsüz hak çaresizdir.


Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.


Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var.


Hiçbir zaman haklarını aşma; çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun.


Haklı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir.


"Haksızlık piyango gibidir. Bu gün başkasına yapıldığında susarsan,yarın sana da çıkabilir."Kolektif


"Bir tek kişiye yapılan haksızlık,bütün  yönelmiş bir tehdittir."


"Yalanla,reklamla kazanılmış haksız şöhretlerin ne feci yıkışları olduğunu bilecek kadar zeki idi."Reşat Nuri Güntekin


"Ben hayatımda kimseye haksızlık ve fanatik etmemeye çalışmış ve  başkalarına yapılan haksızlığa bile kendimeymiş gibi üzülmüş bir insanım..."Sabahattin Ali


Haklı olmak bizi tatmin etmez, mutlaka geri kalanların haksız olduklarını da kanıtlamamız gerekir. -William Hazlit-


Haksızlık karşısında susmak vicdanına yaptığın haksızlıktır.


Bazı insanlarla yüzleşmek zordur, haksız çıkarsın. Çünkü onların galip geleceği, ikinci bir yüzleri daha vardır. -İlhan Berk-


Bir şahsa karşı yapılan haksızlık, herkese karşı yapılmış bir tehdit demektir. -Montesquieu-


En yıkıcı, en öldürücü yara; haksızlık yarasıdır.


Haksızlık sadece bir tarafta olsa davalar uzun sürmezdi. 


Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evlâdır.


İnsanoğlu yalnız kendi rahatını düşünür, eğer rahat yaşamak için kardeşlerimizin hakkını yer onları ezersek, işte o vakit kötülük etmiş oluruz.


Sokrates ölüme mahkum edildiğinde eşi: “Haksız yere öldürülüyorsun..” diye ağlamaya başlayınca, Sokrates: “Ne yani bir de haklı yere mi öldürülseydim.”


Güneş açıp da çocuklar oyun oynamak için sokaklara çıktıklarında, ne kadar güzel bir gün diye herkes umutlandığında ben kendimi çok kötü hissederdim; benim bir türlü katılamadığım coşkunluk gösterisini haksızlık olarak düşünürdüm.


Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.  


Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar.


Haklı olan bir iddia, ergeç muzaffer olur.


Hakkını çabuk yoIdan eIde etmek için, karşı tarafa hakkını vermek gerekir.


“Ben öyle bir insan istiyorum ki; İktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi.”


“En bilge insan; eksiğini, kusurunu, yanlışını bilen kişidir. Sözünü tutan, bencilliği yıkan, dar hesapları aşan kişidir. Kötülüklere, kötüye yüz vermeyen, dostlukla, iyiliklerle güzelleşen, dünya yıkılsa da öz değerlerine bağlı olan kişidir.”


”Lüks hayat güzeldir, eğer dünyada yaşayan her insan ondan yaralanabiliyorsa! Aksi halde, haksızlıktır!” (Mehmet Murat İldan)


”Haksızlık eden başları bir gün koparırlar.” (Tevfik Fikret)


”Haksız sözleri tasdik eden dalkavuk ve ikiyüzlüdür.” – İmam Şafii


Haksıza haddini biIdirme, öksüze kaftan giydirmekten yeğdir. Ziya Paşa


Sokrates ölüme mahkum edildiğinde eşi: “Haksız yere öldürülüyorsun..” diye ağlamaya başlayınca, Sokrates: “Ne yani bir de haklı yere mi öldürülseydim.”


"Haksızlıkların olmadığı bir dünya...İnsanların hepsini mesut olduğu,hiç olmazsa iş bulduğu,doyduğu bir dünya...Hırsızlıkların,başkalarının hakkına tecavüz etmelerinin bol bol bulunmadığı...Pardon efendim!Bol bol bulunmadığı ne demek!Hiç bulunmadığı bir dünya..."Sait Faik Abasıyanık


Dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetmelisiniz. Bu devrimcinin en önemli özelliğidir. -Che Guevara-


İnsanoğIu yaInız kendi rahatını düşünür, eğer rahat yaşamak için kardeşIerimizin hakkını yer onIarı ezersek, işte o vakit kötüIük etmiş oIuruz.


“Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz, duman, saman ve tüydür.”


”Dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetmelisiniz. Bu devrimcinin en önemli özelliğidir.” (Ernesto Che Guevara)

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!