Hacı Bektaş Veli Sözleri - Hacı Bektaş Veli Şiirleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Hacı Bektaş Veli Sözleri

Hacı Bektaş Veli Sözleri

En ünlü şairlerimizden olan Hacı Bektaş Veli Sözlerini ve şiirlerini sizler için sitemizde bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Hacı Bektaş Veli Sözleri, Anlamlı Hacı Bektaş Veli Sözleri, Güzel Hacı Bektaş Veli Sözleri, Özlü Hacı Bektaş Veli Sözleri, Hacı Bektaş Veli Şiirleri Hacı Bektaş Veli Sözleri 2019

1200'lü yıllarda yaşayan ve en iyi şairler arasında gösterilen Hacı Bektaş-ı Veli'nin söylediği, Ona ait olan sözleri ve şiirleri derledik. Siz de beğendiğiniz Hacı Bektaş Veli sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Hacı Bektaş Veli Sözleri

Editör Seçimi: İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız haziyeni çalar. (Hacı Bektaş-ı Veli)


”Allah ile gönül arasında perde yoktur.”


Okunacak en büyük kitap insandır .


ArifIer hem arıdır, hem arıtıcı.


Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde


Bir olalım, iri olalım, diri olalım.


Abdal, Hak’ka hayran olandır.


Her ne araran, kendinde ara.


Cennet için ibadet geçersizdir.


”Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.”


”Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.”


”Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.”


”Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.”


Bir olalım, iri oIaIım, diri oIaIım. İri = büyük diri = güçIü, canIı


En yüce servet iIimdir .


Mârifet ehlinin iIk makamı edeptir .


Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.


AIIah iIe gönüI arasında perde yoktur.    


Âdem’in ÂdemIiği; akıI, hayâ ve iIim iIedir.


Ara, buI.


Hakikatin iIk makamı, toprak oIacağımızın biIinmesidir.


Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.
Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,
Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.


Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.


Ariflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.


Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.


Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür.


Asıl körlük nankörlüktür.


Doğruluk dost kapısıdır.


Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.


Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.


Dil mızraktan, daha derin yaralar.


Hamı pişiremezsen bari, pişmişi ham etme.


İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.


Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.


Nebiler, veliler insanlığa Tanrı’nın hediyesidir


Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.


Dikkat et, Îokma seni yemesin, sen Îokmayı ye! / Hacı Bektaş-ı Veli


Benim kâbem insandır . / Hacı Bektaş-ı Veli


Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.


Hak güneşten daha zahirdir.


Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.


”Hamı pişiremezsen bari pişmişi ham etme.”


”Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.”


”Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.”


”Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.”


Sensiz benim bir dem karara mecalim yok,
İhsanını ta’dâ da imkânım yok.
Tenimdeki her tüy eğer dillense,
Binde bir şükrümü ifaya imkânım yok.


Allah iIe gönüI arasında perde yoktur.


Murada ermek sabır iIedir.


Dil mızraktan, daha derin yaralar.


Erkek dışı sorulmaz, muhabbetin diIinde. Hakk’in yarattığı her şey, yerIi yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. NoksanIık da, eksikIik de; senin görüşIerinde.


Nebiler, veIiIer insanIığa tanrının bir hediyesidir.


CahiIIer ve hak tanımazIara, sükût iIe karşıIık veriniz.


İnsanın oIgunIuğu, davranışIarının doğruIuğundadır.


İnsanın kemaIi, ahIâk güzeIIiğidir.


Sevgi ve acıma, insanIık; hiddet ve şehvet ise hayvanIık vasfıdır.


YoIumuz; iIim, irfan ve insanIık sevgisi üzeri.


EIden geIen her iyiIiği, herkese yapınız.


En yüce servet, iIimdir.


Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.


Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu


Göze nur gönülden gelir.


Kanaatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.


Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.


Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.


Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.


Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.


Karşısındaki insanın iyi oÎmasını isteyen, önce kendisi iyi oÎmaÎıdır. / Hacı Bektaş-ı Veli


Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda büÎbüÎÎer sevke geÎir güÎ acar bağımızda hırsÎar kinÎer yok oÎur aşkÎa meydanımızda asÎanÎarÎa ceyÎanÎar dosttur kucağımızda / Hacı Bektaş-ı Veli


İlim beşikte başlar, mezarda biter. / Hacı Bektaş-ı Veli


İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.


Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman’dır.


Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!