Güzellik İle İlgili Sözler

Başlık: Güzellik İle İlgili Sözler

Bu güzel sayfamızda, güzellik ile alakalı olarak en harika ve en mükemmel sözleri sizlere sunduk.

Sayfa İçeriği: Güzellik İle İlgili Sözler, Güzellik İle İlgili Sözler 2019, Güzellik İle İlgili Anlamlı Sözler, Güzellik İle İlgili Güzel Sözler, Güzellik Sözleri

İnsanın iç güzelliği dışa yansır derler Ancak dıştan güzel olan her insan içten güzel olmayabilir Soyut bir kavram olan Güzellik ile ilgili sözleri göz atabilirsiniz bu yazımızdan.

Güzellik İle İlgili Sözleri

Editör Seçimi: Güzellik müthiş bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır (Charles Reade)


 Güzellik kişiden kişiye değişen bir kavramdır Siz hiç duydunuz mu birinin ben çirkinim dediğini

Herkesin gözünde kendisi çok güzeldir.


Güzellik, kısa süren zenginliktir.


Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez.


Her şeyin bir güzeIIiği vardır, herkes görmese de Konfüçyus


GüzeIIik, yaz meyvesi gibidir; çok dayanmaz çabuk çürür Francis Bacon


Yüksek bir dağa çıkma güçlüğünden kaçınırsanız, güzellikleri tam olarak göremezsiniz (W Shakespeare)


”Allah güzeldir, güzel olan (şeyleri) sever.” (Hz

Muhammed s.a.v.)


Güzelin güzeli güzel ahlaklıdır.


Hak Yolunda Ilerlemek Yürek Işidir, Akıl Işi Değil… Kılavuzun Daima Yüreğin Olsun, Omzun Üstündeki Kafan Değil Nefsini Bilenlerden Ol; Silenlerden Değil / Şems-I Tebrizi


Her güzellik aynaya yansımaz. 


Güzellik ile ilgili olan her şeyin tam anlaşılması çirkin ile tanışılmasından sonra ortaya çıkar Çirkini görmeden güzeli anlamak çok zordur.


Güzellik, karmaşığın yalın olanla ortaklığına bağlıdır.  John Heinrich Fussli

 
Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.   Honore de Balzac

 
Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez.   Aristoteles


Dürüst bir kadının güzelliği ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı dokunmaz.


Her şeyin bir güzelliği vardır, herkes görmese de...


Hayatın her mevsiminin tadını çıkar, kışın beyaz güzelliğinin de yazın sıcak ve nemli günlerinin de zevkine var Her mevsim, her gün, her an gelir geçer ve hiçbiri asla birbirinin aynı ya da tekrarı değildir Kış soğuğunun ortasında yazı, yazın bunaltıcı sıcağında kışı özlemek yerine, her mevsimi kendi güzelliğiyle kabul et.


Gerçek, akıIIı oIanIar için; güzeIIik ise duyguIu kaIpIer için yaratıImıştır

Friedrich SchiIIer


GüzeLLik, aynada kendini seyreden sonsuzIuktur HaIiI Cibran


Güzellik, değerIi bir insanın erdemini ortaya çıkarır, kusurunu gizIer Francis Bacon


Güzellik, AIIah’ın ihsanıdır AristoteIes


Yüksek bir dağa çıkma güçIüğünden kaçınırsanız, güzeIIikIeri tam oIarak göremezsiniz WiIIiam Shakespeare


GüzeIIik baktığın şeyde değiI, bakışında oImaIı

GüzeI oIan, yüz gözünün gördüğünün değiI, gönüI gözüyIe gördüğüdür MevIan


Güzelliğin anatomisini inceleyip öğrendikten sonra, güzelliğin kendisini yaratabilmeye daha çok yaklaşılır (Jack London)


Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir (Tolstoy)


Güzel olan bir şey, her zaman iyi olmayabilir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir (Ninen de Lenelos)


”Güzellik, biraz da gurur ister.” (Yavuz Sultan Selim)


”Sen böyle güzelken bana söz düşmez

Bakma böyle yazılar yazdığıma, ben aslında Oku! emrine amade seni okuyorum sevgili…” (Hz Mevlana)


Hedefi Olmayan Gemiye Hiçbir Rüzgar Yardım Etmez Montaigne 


Güzelliğin açamayacağı kapı, misafir olamayacağı gönül yoktur.


Güzelliği sokakta, ormanda, çiçeklerde, böcekler, kuşlarda arayan kişi elek ile su taşıyordur Çünkü güzellik sizin sol yanınızdadır.


Yüz güzelliği unutulur ama huy güzelliği asla unutulmaz.


Hiç kuşkusuz, güzellik, yakışıklılık, görülenden çok, bakanda oluşan bir duygudur -Emre Kongar-

 
Gençlikte ve güzellikte, akıl arama.   Homeros

 
Güzellik; yaz yemişleri gibidir

Çabuk çürür, çok dayanmaz.


Güzel hep güzeldir, zamanın önemi yoktur.


Güzellik, değerli bir insanın erdemini ortaya çıkarır, kusurunu gizler.


GüzeIIik, derinin ete değdiği yerde biter; çirkinIik ise kemiğe dek dayanır John Murphy


Ruhun güzeIIiği, bedenin güzeIIiği kadar koIayIıkIa görüImez AristoteIes


Her şeyin bir güzeIIiği vardır, herkes görmese de Konfüçyus


GüzeIIik görenin gözündedir Margaret Hungerford


GüzeIIik, çoğu zaman kusurIarı gizIeyen bir örtüdür

Honore de BaIzac


Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür (Mevlana)


Güzellik görülen yüzde değil, bakan gözlerdedir.


Güzellik, derinin ete değdiği yerde biter; çirkinlik ise kemiğe dek dayanır (John Murphy)


”Güzellik, her yerde aranan bir konuktur.”  (Wolfgang Van Goethe)


”Güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsak da onu içimizde taşımıyorsak, asla bulamayız.” (Ralph Waldo Emerson)


Sarılmak Neden Güzeldir Bilir Misin? Çünkü Sağ Tarafta Kalp Yoktur, Ve Orası Hep Boştur.. Sarılınca, Sağ Yanını O'nun Kalbi Doldurur.. Aziz Nesin


Birlikte yaşar gerçek ve güzellik yaşarsa

– William Shakespeare-


Hiç bir zaman, hiçbir insanın unutamayacağı bir güzellik var, o da bir insanın bir insandan gördüğü yürekten bir sevgidir – Sait Faik Abasıyanık-


Güzellik her zaman en derinlerde ve kuytularda bulunur Bu yüzden onu elde etmek için detaya inmelisiniz.


Güzel hep güzeldir, zamanın önemi yoktur.  Eugene Delαcroix

 
Güzellik, giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.  Hz.Ali


Güzellik, aynada kendini seyreden sonsuzluktur.


Gençlikte ve güzellikte, akıl arama.


GüzeIIik, karmaşığın yaIın oIanIa ortakIığına bağIıdır John Heinrich FussIi


GüzeIIiğin anatomisini inceIeyip öğrendikten sonra, güzeIIiğin kendisini yaratabiImeye daha çok yakIaşıIır Jack London


Aşk’Ia bakmak, yürekIe bakmak demektir

GönIümüzde aşk varsa, gözün gördüğü güzeIdir İskender PaIa


GüzeIIik, kısa süren bir saItanattır Victor Hugo


Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmazsa (Aşık Veysel)


Güzellik, yaz meyvesi gibidir; çok dayanmaz çabuk çürür (Francis Bacon)


Soysuz güzellik, kokusuz menekşe gibidir

(Seneca)


”Soysuz güzellik, kokusuz menekşe gibidir.” (L Annaeus Seneca)


”Dünyada herkes güzel olan şeyleri güzel olarak bilirse, çirkin olan şeyleri de tanır İyi olan şeyleri iyi olarak tanırsa, fena olan şeyleri de bilir.”(Lao Tzu)


Dostlarınla Öyle Yaşa Ki Düşman Olduğunda Hakkında Söyleyecek Sözleri Olmasın Düşmanlarınla Öyle Yaşa Ki Dost Olduğunda Yüzün Kızarmasın

SöZLER
YORUMLAR