Gıybet İle İlgili Sözler

Başlık: Gıybet İle İlgili Sözler

Gıybet yapmak, gıybet ile ilgili sözleri slzler için hazır ettik. En özlü Gıybet sözlerini bu sayfamızda bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Gıybet Sözleri, Anlamlı Gıybet Sözleri, Gıybet Sözleri 2019, En Güzel Gıybet Sözleri, Gıybet İle İlgili Sözler, Gıybet İle İlgili Sözler Facebook, Gıybet İle İlgili Özlü Sözler, Gıybet İle İlgili Anlamlı Sözler

Gıybet üzerine söylenmiş olan birbirinden anlamlı ve özlü sözlere bu yazımızdan göz gezdirebilirsiniz Whatsapp, Twitter, Facebook hesaplarınızdan Gıybet Sözlerini paylaşabilirsiniz.

Gıybet İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Gıybet, kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmaktır (Hadis-i Şerif)


Tartışmak erkekIere, dedikodu yapmak kadınIara mahsustur Loisa May AIcott


Sadece aç kalmak oruç değildir Yalan, iftira ve gıybet gibi dil afetleri, orucu yer bitirir

(Nureddin Yıldız)


Gıybeti dinleyen gıybeti yapan gibidir Hz Ali


Başkalarını kötülemek için yapılan dedikodudan duyulan zevk, başkalarını düşürdüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır Descartes 


Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar Frank Sherkani


Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söyIemekten kaçmışsın, benim gibi bir acizden korkmuş Allah’tan korkmamışsın

MevIana


Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir


İnsanların dedikodularından uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlamış oluruz Shakespeare


Hz Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?" "Allah ve Resûlü daha iyi bilir!" dediler Bunun üzerine: "Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" açıklamasını yaptı Orada bulunan bir adam: "Ya benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)" dedi Aleyhissalatu vesselam: "Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun

Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir."


Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi çarığının içine bak KızıIderiIi AtasözIeri


Üç kişinin gıybeti oImaz BunIar: Nefsinin arzuIarına uyanIar, fıskını iIan edenIer, zaIim hükümdarIar Hasan-ı Basri


Kusursuz oIsaydık, başkaIarının kusurIarını buIup çıkarmaya bu kadar merakIı oImazdık La RochefaucauId


BaşkaIarının günahIarıyIa, aziz oIamazsın

Anton Çehov


Mümin, arkadan konuşmaz, gıybet etmez, üzüp incitmez (Nureddin Yıldız)


Gıybet nefsine hakim olamayan basit insanların eğlencesidir.


Egoistlerin en iyi tarafı, sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır (S Harper)


Gıybet eden ve o gıybeti dinleyen günahta ortaktırlar Hz

Muhammed


Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın Ama kötülersen herkesi inandırırsın John Draper


Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır John Watson


Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur Hasan-i Basri


Dedikodu basit ruhlu insanların eğlencesidir

Corneille 


Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak Oscar Wilde 


Üç kişinin gıybeti olmaz Bunlar: 
o Nefsinin arzularına uyanlar, 
o Fıskını ilan edenler, 
o Zalim hükümdarlardır Hasan-i Basri


Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı Eğer doğru dese, zaten gıybettir

Eğer yalan dese; hem gıybet, hem iftiradır İki katlı çirkin bir günahtır Bediüzzaman Said Nursî


Eğer bir insanda azıcık insanlık varsa yalan söylemez Dedikodu yapmaz Dedikoduyla bir insanı vurmak, küçültmek insanlıktan çıkmış, bozulmuş, çürümüş, elinden hiçbir şey gelmeyen, elinden hiçbir şey gelmediğini kabul edecek kadar düşkünleşmiş bir insanın kârıdır

Bu duruma gelmiş bir insanı karşına almak onun durumuna düşmek olur.Yaşar Kemal


Dedikodu bir yiyecek olsa feci kalorili, bol şekerli profitorele benzerdi muhtemelen Yerken pek hoş gelir, ama sonra mideye oturur, geride zaralar bırakırdı.Elif Şafak


Gıybetin, kulun hasenatında yapmış olduğu tahribat, ateşin odunda yapmış olduğu tahribattan daha süratli ve şiddetlidir.İmam Gazali


Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur Hasan-ı Basri


Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır John Lubbock


Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir? İnsanların dedikodularından uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlamış oluruz Shakespeare


Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım

Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı Ey Cebrail, bunlar da kim ? diye sordum Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını ( şereflerini ) payimal edenler, ayaklar altına alanlardır


Kardeşinin dahi hoşlanmadığı bir şeyden başka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan sayılır


Efendimiz sallAllah(c.c)u aleyhi ve sellem buyurdular ki ; “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” Allah(c.c) ve Resulü daha iyi bilirler dediler Buyurdular ki ; Birinizin kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır! Bir adam dedi ki ; Ya benim söylediğim onda varsa* bu da mı gıybettir? Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.


Başkalarının sizi giybet etmesinden kederlenmeyiniz Zira gıybet eden, farkında olmayarak size iyilik etmiş olur Horasani


4291 – Hz

Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:


“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.”


Hz Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, sana Safiyye'deki şu şu hal yeter!" demiştim (Bundan memnun kalmadı ve:) "Öyle bir kelime sarfettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı (denizin suyuna galebe çalıp) ifsad edecekti" buyurdu Hz

Aişe ilaveten der ki: "Ben Resûlullah aleyhissalatu vesselam'a bir insanın (tahkir maksadıyla) taklidini yapmıştım Bana hemen şunu söyledi: "Ben bir başkasını (kusuru sebebiyle söz veya fiille) taklid etmem Hatta (buna mukabil) bana, şu şu kadar (pek çok dünyalık) verilse bile!"


Sa'id İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ribanın en kötüsü, haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir."


Hz Cabir ve Hz Ebu Hüreyre radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ne fasık ne de mücahir (günahı açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz

Mücahir olan hariç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur."


İnanıIması en zor dedikoduIar, aptaIIarın beIIeğinde en uzun kaIır AIfred de Vigny


Ne güzeI der büyükIer; eIinIe yaptığın hayrı, diIinIe ziyan etme.


Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Kardeşinizin hoşlanmayacağı şeyler ile onu anmanızdır (Hz Muhammed sav)


Gıybet etme sakın, bil ki dedikodu denilen şey mıknatıs gibi kötü enerji çeker Kimsenin aleyhine konuşma, uzaktan atıp tutma, insanları kem dille yargılama, bil ki yanılırsın

Birini ne kadar çok aşağılar yahut dışlarsan, onun durumuna düşme ihtimalin o kadar artar Kâinatın matematiğidir Bir koyar, bir alır insan Bilmeden kendi hesabını dürer.Hiçbir konuda yüzde yüz emin olma… Kendini ayrıcalıklı sayma Konumuna ya da mevkine, ismine veya şöhretine güvenme
Şu hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpüğünden ibarettir Nazlı nazlı yükselir köpük, derken pat diye sönüverir Her zaman başkalarından öğrenmeye açık ol En iyi bildiğin konularda bile köşeli düşünme, büyük konuşma Cümlelerin sonuna nokta değil, ünlem değil, virgül yahut üç nokta koy
Açık bir kapı bırak daima Ne kadar bilsen se hiçbir zaman yeterince bilemeyeceğini unutma Tevazudan şaşma Ancak o zaman kurtulabilirsin bilginin cehaletinden (Elif Şafak)


Sevdiğimiz kişilerle konuşurken öyle konuşmalıyız ki yarın onlarla dost olduğumuzda söylediklerimizden utanmayalım

Sadi


Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz Hucurat12


Tartışmak erkeklere, dedikodu yapmak kadınlara mahsustur Loisa May Alcott 


Bir hamallar, bir de bilginler dedikodu yapmaz İşleri, gerçekten buna ne vakit bırakır ne de müsaade eder.Ahmed Arif


Evlat, senin için ne dedikleri önemli değil, senin için ne fısıldadıkları önemli.Errol Flynn


Yine Hz

Aişe Validemizin anlattığına göre ; bir defasında kendisi biri hakkında söz söyler Resulullah sallAllah(c.c)u aleyhi ve sellem O’na “tükür” der Tükürünce ağzından bir et parçası çıkar.


Ey Cebrâil! Bunlar kimlerdir? diye sordum.”
Bunlar, (gıybet etmek suretiyle) insanların etlerini yiyenler ve onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır, cevabını verdi.


Hz Huzeyfe raadıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kattat (söz taşıyan) cennete girmeyecektir." Müslim'in rivayetinde "nemmam cennete girmeyecektir" şeklinde gelmiştir.


İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bana kimse, ashabımın birinden (canımı sıkacak bir) şey getirmesin Zira ben, sizin karşınıza, içimde hiç bir şey olmadığı halde çıkmak istiyorum."

SöZLER
YORUMLAR