Gençlik İle İlgili Sözler

Başlık: Gençlik İle İlgili Sözler

Her şey gençken güzeldir. Gençlik ile ilgili sözleri sizler ile bu güzel sözler sayfamızın altında buluşturuyoruz.

Sayfa İçeriği: Gençlik Sözleri, Gençlik Sözleri Facebook, Gençlik ile ilgili Sözler, Gençlik ile alakalı Sözler, Gençlik ile ilgili Sözler 2019, Gençlik ile ilgili Anlamlı Sözler, Gençlik ile ilgili Güzel Sözler

Hayatın tadı gençken çıkar Gençken yaptığınız ner varsa orada kalır Çünkü yaşlandıkça enerjiniz tükenir Gençlik ile ilgili sözleri sizler için derleyip topladık En harikalarını bu yazımızdan irdeyelebilirsiniz.

Gençlik İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Gençlik öyle bir yazdır ki, ne yurt ne ev ne oda, yalnızca gökyüzü yeter insana.

(Haydar Ergülen)


Bütün ümidim gençIiktedir Atatürk


Gençlik gittiği zaman geri dönemeyen tren gibidir Sadece arkasından bakıp kalırsın.


”Gençlik, deliliğin bir parçasıdır! Kadınlar ise şeytanın kemendidir.” (Hz Muhammed)


Gençlerin aynada göremediklerini, yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar Mevlâna


Gençlik gençken harcandı

George Bernard Shaw


Gençlerin yetişmesine önem veriniz; çünkü bu yolda en küçük ihmal, ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder.


“Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”


Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum, neylersin Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata, neylersin Kader! ŞEMS-İ TEBRİZİ


GençIiğinde genç oIabiIene, ne mutIu Ivan Sergeyeviç Turgenev


GençIikte günIer kısa, yıIIar uzun; yaşIıIıkta günIer uzun, yıIIar kısadır İ.Kant


GençIikte, insanIara sarayIar kuracağımıza inanırız; iş başa düştü mü, onIarın pisIiğini ortadan kaIdırmakIa bitiremeyiz

Goethe


Gençlik bir hata, orta yaşlılık mücadele ve yaşlılık ise bir pişmanlıktır? (Benjamin Disraeli)


Gençlik, sahip olunmaya değer tek şeydir (Oscar Wilde)


Bir toplumun gençliği ne kadar sağlam ise, geleceği de o kadar sağlam olur Gençlik bozulursa bozulan gençlik olmaz gelecek olur.


Gençlik güzeldir; damarlarda kan hızlı akar, enerji tavan yapar, yarın için umut vardır, yaşamak için her zaman enerji doludur.


”Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” (M Kemal Atatürk)


”En hayırlı genç o’dur ki,ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak,gençlik hevasâtına esir olmayıp gaflete boğulmayandır.” (B Said-i Nursi)


”Kişi Allah’a inandığı ve bütün yardımı Allah’dan beklediği müddetçe gençtir.” (Latif Aşık)


”Gençlik bir hata, orta yaşlılık mücadele ve yaşlılık ise bir pişmanlıktır.” (B Franklin)


Bir ulusun gençleri bozulmaz, onlar ancak yetişkinleri bozulduğu zaman bozulur Montesquieu


Ey güzel gençlik! Kim yeniden sana dönmek istemez? Lord Byron


Gençler; aşk, para ve sıhhat isterler

Günün birinde sıhhat, para ve aşk isteyeceklerdir Paul Geraldy


Gençler kanı kaynadığı için, durmadan zevk değiştirir İhtiyarlık ise, alışkanlık yüzünden zevklerini korur La Rochefoucauld


Gençler şairlerini kendi bulurlar, çünkü onları bulup çıkarmak isteğindedirler Paul Valery


Ne yaparsan yap genç yengeçtir doğru yürüyemez

Aristoteles


Gençliğe yaşlılıktan çok hürmet etmeliyiz Victor Hugo


Gençliğinde genç olabilene ne mutlu lvan Sergeyeviç Turgenev


Gençliğin güzel bir yüzü ihtiyarlığın güzel bir ruhu vardır İsveç Özdeyişi


Gidenler birçok şey ekmiştir bize,
Biz de ekmeliyiz genç neslimize.


Bugünün gençliği; hareketleri, düşünceleri ve yazıları insafsızca tenkit etmektedir Gençler, daha henüz kullanılmamış olan keskin bir bıçakla kesip atıyorlar

Siz de bu hataya düşmeyiniz, yoksa vereceğiniz hükümler, etrafınızdaki birçok kimselerin kalbini kırar.


Gençlerde müsamaha denilen şeyden eser yoktur; çünkü onların hayat ve hayatın zorlukları hakkında bilgileri yoktur İhtiyar, tatlı dilli ve iyi kalplidir, halbuki genç insafsızdır; beriki bir şey bilmez, ötekisi ise her şeyi bilir de ondan.


“Gençlik çağı, bütün bir hayat boyunca faydalı olabilecek iyi alışkanlıkların kazanılması için bir fırsattır.”


“Gençler; cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetşinin vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.”


“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu ila ve idame edecek sizlersiniz.”


Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir sanırız ki,genç göründüğümüz nisbette ecelden uzağız

Cenap Şehabettin


Delikanlı sen yaşlılığın ne olduğunu bilmiyorsun ama ben gençliğin ne olduğunu biliyorum Orson Welles


Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmez Firdevsi


Akıllı genç, câhil ihtiyardan hayırlıdır Hz Ali (R A )


MiIIetin genç unsurIarı bozuk oImaz O, ancak yetişkin adamIar bozuIduğu zaman bozuIur

Montesquieu


GençIere bütün hayaIIeri gerçek gibi görünür, önemIi oIan, onIara gerçeğin ne oIduğunu anIatmaktır Jacques Benigne Bossuet


GençIik zamanında dinin emirIerine uymak, dünya ve ahret nimetIerinin en üstünüdür İmam-ı Rabbani HazretIeri


Bugün güzel bir yerde yaşıyorsak bu dünün gençleri bugünün ihtiyarlarının eseridir Eğer bizlerde yarının gençlerine iyi bir dünya bırakmak istiyorsak bugün çok iyi çalışmalıyız.


Herkesin ümidi her zaman gençliktedir.


Gençlerin yetişmesine önem veriniz; çünkü bu yolda en küçük ihmal, ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder (Aristoteles)


İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar

(Eschenbach)


Meğerse aşk görme kusuruymuş Gençlik! Ah o gençlik yok mu? İnsana hata yaptıran gençlik Bir insanın acılı bir kebap yemesine benziyor Yemesi hoş, güzel; ama ya ertesi gün? İnsan kıvranıyor Yaş da öyle biliyor musun? Gençlik elden gidince, geriye yaptığın hatalardan başka bir şey kalmıyor

(Sinan Akyüz)


”Gençlikte günler kısa, yıllar uzun; yaşlılıkta günler uzun, yıllar kısadır.” (İ Kant)


”Gençliğe, yaşlılıktan da çok hürmet etmeliyiz.” (Victor Hugo)


”Ben 14 yaşındayken babam “çok cahil” bir adamdı Gözüme görünmesin isterdim Fakat 21 yaşıma geldiğimde hayrete düştüm; bizim ihtiyar yedi yıl içinde ne çok şey öğrenmişti!” (Mark Twain)


”Gençliğinde genç olabilene, ne mutlu.” (Ivan Sergeyeviç Turgenev)


Gençler, yurdun tüm umudu sizdedir Tevfik Fikret


Gençlerin, kendi kendilerine kazandıkları tecrübeler kendilerinin en iyi yardımcılarıdır

E.Gibbon


Gençlik, aşk iksirlerinin en etkilisidir André Maurois


Gençliğin güzelliği olmasa bile çekicidir ihtiyar güzellik çekici değildir Arthur Schopenhauer


Milletin genç unsurları bozuk olmaz o ancak yetişkin adamlar bozulduğu zaman bozulur Charles de Montesquieu


Gençliğin ruhunu işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız orada ısırgan ve dikenler yetişir Johan Vilhelm Snellman


Gençlere bütün hayalleri gerçek gibi görünür, önemli olan, onlara gerçeğin ne olduğunu anlatmaktır.


Her gün; kendi yazgımızı kendimiz yazıyoruz, kendi talihimizin kumaşını kendimiz dokuyoruz

Gençler hatalarınızdan dolayı, bir gün anneniz babanız sizi affedebilir; fakat bir hakim vardır ki o unutmaz, o mutlaka her şeyi yazar ve günün birinde hesap sorar.


“Ruhun gençliği ebedidir ve gençlik ebedidir.”


Sizdeki gençlik katiyen gidecek Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz, o gençlik manen baki kalacak ve edebi bir gençlik kazanmasına vesile olacak Bediüzzaman


Gençlikte, güzellikte akıl arama! Homeros

SöZLER
YORUMLAR