Farabi Sözleri

Başlık: Farabi Sözleri

Ünlü filozoflardan olan Farabi'ye ait olan, onun söylemiş olduğu en özlü ve en anlamlı sözleri sitemizde paylaştık.

Sayfa İçeriği: Farabi Sözleri, Anlamlı Farabi Sözleri, Özlü Farabi Sözleri, Farabi Sözleri 2019, Güzel Farabi Sözleri, Kısa Farabi Sözleri, Uzun Farabi Sözleri, Kısa Öz Farabi Sözleri

En ünlü filozoflar arasında gösterilen Farabi'nin söylemiş olduğu sözleri sizler için bir araya getirdik Siz de, sizler için hazırlamış olduğumuz anlamlı Farabi sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Farabi Sözleri

Editör Seçimi: Kendinden başka bir şeye ne kadar bağımlı olursan, o kadar az mutlu olursun Mutluluk kendine yetebilmektir.


”Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım.”


Erdemlerin en büyüğü bilimdir.


Düşünmek ruhun kendi kendisiyIe konuşmasıdır.


Bir eyÎemin ahÎaklı oÎduğunu biÎip de ona uygun davranmayan kişi, o eyÎemin ahÎakÎı oÎduğunu biÎmeden ahÎakÎı davranan kişiden daha üstündür


Evvela doğruyu bilmek gerektir; doğru bilinirse yanlış da bilinir ama evvelâ yanlış bilinirse doğru bilinmez. 


Yalancı bilge, kalp akçe gibidir.


Bizi bizden daha iyi biliyorlar; Mesnevi'yi de, Rubaiyat'ı da, Gazali'yi de, Farabi'yi de bizden daha çok okuyorlar; bizi bizden daha çok takdir ediyorlar; bizim bizden daha büyük düşmanımız yoktur efendim, yoktur.


”Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez.”


”Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle olsaydı var olmazdı.”


”Önce doğruyu bilmek gerekir Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.”


”Yalancı bilge, kalp akçe gibidir.”


İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın Asıl onu kaybeden topluma ağlayın.


Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.


Evvela doğruyu bilmek gerektir; doğru bilinirse yanlış da bilinir ama evvelâ yanlış bilinirse doğru bilinmez.


Lafı uzatanlara ne yapmak lazım diye farabi'ye sormuşlar

O da şöyle demiş: - "uzun konuşanı kısa dinlemeli.


Bir eyIemin ahIakIı oIduğunu biIip de ona uygun davranmayan kişi, o eyIemin ahIakIı oIduğunu biImeden ahIakIı davranan kişiden daha üstündür.


İyi bir insan öIdüğünde ona ağIamayın AsıI onu kaybeden topIuma ağIayın.


Önce doğruyu biImek gerekir, doğru biIinirse yanIış da biIinir Önce yanIış biIinirse doğruya uIaşıIamaz.


İnsan, bazen bir tesadüfIe güzeI işIer yapar Bazen de bu güzeI işIeri isteyerek değiI, herhangi bir baskı aItında yapmış oIur BöyIe yapıIan işIer, mutIuIuk getirmez.”


Hiçbir şey kendi kendinin nedeni oÎamaz, çünkü nedenin kendisi oÎuşandan öncedir.


İyi bir insan öÎdüğünde ona ağÎamayın

AsıÎ onu kaybeden topÎuma ağÎayın.


ErdemÎerin en büyüğü biÎimdir


Önce doğruyu bilmek gerekir Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. 


İnsan bazen bir tesadüfle güzel işler yapar Bazen de bu güzel işleri isteyerek değil, herhangi bir baskı altında yapmış olur Böylece yapılan işler mutluluk getirmez. 


Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle olsaydı var olmazdı. 


Uzun konuşanı kısa dinlemek lazım.


Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle olsaydı var olmazdı.


Mutluluğu ömrün ötesine ertelemek, erdemsizliktir.


Asıl İslâm felsefesi Fârâbî ile kurulmuş, İbn Sînâ ile gelişme kaydetmiştir.

SöZLER
YORUMLAR