Fakirlik İle İlgili Sözler

Başlık: Fakirlik İle İlgili Sözler

Sizler için bu sayfamızda Fakirlik İle alakalı olarak Sözleri bir araya getirerek sizlere sunduk.

Sayfa İçeriği: Fakirlik İle İlgili Sözler, Fakirlik İle İlgili Sözler Kısa, Fakirlik İle İlgili Sözler Özlü, Fakirlik Sözleri, Fakirlik İle İlgili  Anlamlı Sözler, Fakirlik İle İlgili Etkileyici Sözler

Fakirlik insanın ruhunda olur Eğer ruhunuz, gönlünüz fakir değilse siz zenginsiniz demektir Fakirlik İle İlgili sözleri bu sayfamızdan inceleyebilirsiniz Fakirlik Sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın.

Fakirlik İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Aza sahip olan değil, çoku isteyen fakirdir.


 ”Bir öksürük Bir de yoksulluk gizli tutulamaz.” (Mikszath)


Makıl bin Yesar dan rivayet etti

Rasülullah efendimiz buyurdu ki: “Rabbiniz şöyle buyuruyor: Ey Ademoğlu! Bana çok ibadet ediniz, kalbinizi zenginlik, elinizi rızıkla doldururum Ey Ademoğlu! Benden uzaklaşma Yoksa kalbini fakirlik, elini meşguliyetle doldururum.”


Fakir bebeğin içemediği sütü, zenginin köpeği içiyorsa; bana adaletten bahsetmeyin Paul Samuelson


Fakirlik aşkın en büyük düşmanıdır Cervantes


Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. 


İnsanlar daima malik olduklarından daha fazlasına sahip olmak isterler

Yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden çok daha azdır (Heognis)


Kendinize fakirliği telkin etmeyin, çünkü bunu yapan cimri olur Kendiniz için uzun ömür göz önüne almayın, çünkü bu sizi ihtirasa kaptırır. 


Makamların en yükseği, fakirliğe sabretmektir.


Asla ”ucuz” kelimesini kullanma Bugünlerde herkes şıklığı pahalı kıyafetlerde arıyor(zenginler de satın alıyor ) Her seviyede iyi tasarlanmış kıyafetler var

Bir kot ve tişörtle de dünyanın en şık insanı olabilirsin Bu tamamen senin elinde Karl Lagerfeld


Yolda el açmış karşına gelip yardım dilenene Allah versin diyen zengin; hiç düşündün mü sana kimin verdiğini.


Anne ve babaya karşı gelmek, fakirliğe ve zillete sebep olur.


”Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir.” (Seneca)


”Ben, her zaman şuna inanmışımdır; her birimiz hiç olmazsa yoksulluğun bir parçasını sona erdirebilmek için az da olsa birşeyler yapabiliriz.” (Albert Schweıtzer)


”Yoksul insanlar şansa inanırlar.” (Rabelais)


Fukaranın hakkını zenginlerin pençesinden kurtarmak için, İslâmda bunu din farz kılar, devlet tanzim eder ve onun için harp yapılır.


İnsan, malın hakikî sahibi değildir Ancak o, aslî sahibi tarafından tayin edilmiş bir emanetçidir.


İnsanı fakirlik ve yoksulluk köleliğinden kurtarmak, hür ve şerefli bir hayatta ferdin hakkını kabul ettirmek ve içtimai yardımlaşma fikrini kafalara sokmak İslâmın vazifesidir.


Diyojen’e; Dünyada en fena hal nedir? diye sorarlar ‘Hem ihtiyar hem fakir olmaktır’ diye cevap verir.


Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiç bir şeyi olmayandır

Arthur Schopenhauer


Fakirlik kapıdan girince, aşk pencereden çıkar gider Thomas Fuller


Fakire Allah versin, diyen zengin, peki sana kim veriyor!


Fakirin malına göz dikme Fakirin ekmeği acıdır, zehir gibi Amenemope


Fakirlik kapıdan girince, aşk pencereden çıkar gider Thomas Fuller


Cimrinin her şeyi fakirin bazı şeyleri eksiktir bilginin ise hiçbir şeyi eksik değildir. 


Dünyanın en yoksul insanı paradan başka hiçbir şeyi olmayandır. 


Yoksul adam tavuk yiyorsa ya adam hastadır ya tavuk. 


Gerçek servet bir duygudur

Bir bolluğa sahip olma duygusudur (Anthony Robbins)


Mal ve para başta külah gibidir; külaha sığınan keldir (Anonim)


Fakire yardım eden, Tanrı’ya borç vermiş gibidir (Alfred Vigny)


Bir adam gelip İmam(as)’dan yardım istediğinde İmam şöyle buyurdu: Ağır bir borcu, gücü aşan yüklü bir tazminatı ödemek ve aşağılayıcı fakirlik dışında ağız açmak doğru değildir O adam: Bunlardan biri için gelmiştim dediğinde, İmam(as) kendisine yüz dinar verilmesini emretti. 


Savaşı zenginler çıkarır fakirler ölür

Jean Paul Sartre 


Yoksulluğa dayanmak kafi değil, onu sevmeli.


Fakirlik, haline şükredip kimseye şikayet etmeyerek, ihtiyacını gizlemektir.


Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir.


Mürüvvet ve insanlığı kaybolur Bunlardan   daha büyüğü de insanların maskarası olur ”    Hadis


Kimsenin zenginliği, sana bir değer kazandırmaz Francis Bacon


Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyi arzulayan insan fakirdir SENECA


Gerçi aşkın kıralını da yazsan,bu devirde para etmez…Eskidendi o fakir çocuk,zengin kız ayakları

İnsanların bin tane derdi var artık Ekmek derdinde ! Millet gülecek yer arıyor İncir Reçeli 2011


İnsan kadere zenginken değil, yoksulken inanır (Wilhelm Jordan)


Yoksul, dünyanın bazı nimetlerinden, cimri ise bütün nimetlerinden mahrumdur (La Bruyere)


Fakirlik, aşkın büyük düşmanıdır

(Cervantes)


Anne ve babaya karşı gelmek, fakirliğe ve zillete sebep olur.


”İnsan kadere zenginken değil, yoksulken inanır.” (Wilhelm Jordan)


”Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiç bir şeyi olmayandır.” (Arthur Schopenhauer)


”Ne mutlu o yoksullara ki diğer dünya onlara verilmiştir Er ya da geç bu dünya da onlara verilecektir.” (Friedrich Engels)


”Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur.” (John Florio)


”Fakire verilen, daha onun eline geçmeden Allah’a ulaşır.” (Zeynel Abidin)


Ayrıca fakirlik, milletin şerefi, hürriyeti ve istiklâli için de tehlikelidir Muhtaç ve yoksul kişi, vatanını müdafaa ve milletinin mukaddesatını korumak için göğsünde kahramanlık hissine az yer ayırabilir Çünkü vatanı, onu açlıktan ve korkudan emin kılmamış; milleti, onu kötü durumdan kurtarmak için yardım elini uzatmamıştır.


Şüphe yok ki fakirlik, dinî akide için en tehlikeli âfetlerdendir Bilhassa aşırı bir zenginliğin hemen yanında fakirlik varsa ve çalışan memur, işçi fakir; zengin tembel, tembel oturuyorsa, durum daha da ağırdır.


Derler ki; dilsizlik, yalan söylemekten iyidir

Fakirlik el malı yiyerek hava atmaktan iyidir.


Fakirlik elini cebine attığında boş olması değil; elini çıkardığında tutacak birinin olmamasıdır Gabriel Garcia Marquez


Fakire Allah versin, diyen zengin, peki sana kim veriyor!


Bazı insanlar o kadar fakir ki; sahip oldukları tek şey para.


Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiç bir şeyi olmayandır Arthur Schopenhauer


Diyojen’e; Dünyada en fena hal nedir? diye sorarlar ‘Hem ihtiyar hem fakir olmaktır’ diye cevap verir.


Yoksullardan dertlilerden dua iste Define yıkık yerdedir

- Mevlana


Yoksul malı az olana değil fazla istekte bulunana denir - Seneca 


Buldum bilmedim, bildim bulamadım, parada vefa olsa elden ele dolaşır mıydı? (Azeri Atasözü)


Bir budala para kazanabilir, ama onu sarfetmek için akıllı olmak lazımdır (C.H Spurgeon)


Parasız kalmanın dehşetini duymamış adamlar, harp ateşini tatmamış askerlere benzerler (R.H

Karay)


Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir. 


Dili bir kelime daha fakir kılmak, bir ulusun düşüncesini bir kavramdan yoksun kılmak demektir. 


Dünyanın en fena hali; hem ihtiyar, hem de fakir olmaktır.


Yoksulun yaşamı, zenginin görkemiyle süslenir.


Bugün sahip olduğunuz en büyük zenginlik, iki kulağınızın arasındadır Brian Tracy


Fakir gönlündeki sevgi, maneviyat yoksun olana denir Kazandığı parayı sadece kendine harcayana, Allah yolunda tek kuruş dahi vermeyene denir.


Fakir olmak, şerefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir (Kızılderili Atasözü)


Yoksul; insanlar arasında dolaşıp bir iki lokma veya bir iki hurma verdiğin kimse değildir Gerçekten yoksul, ihtiyacını karşılayamadığı halde tanınıp kendisine sadaka verilmeyen ve insanlardan bir şey istemeye kalkışmayan kimsedir

(Hz Muhammed s.a.v)


Fakirlik, ihtiras ve ye’sten (Ümitsizlikten) ibarettir.

SöZLER
YORUMLAR