Evliya Sözleri - Anlamlı Evliya Sözleri - Evliya Mesajları

header-ad

Güzel Sözler Ara


Evliya Sözleri

Evliya Sözleri

Evliya olarak bildiğimiz, öyle söylenen kişiler tarafından söylenmiş sözleri bu sayfamızdan bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Evliya Sözleri, Anlamlı Evliya Sözleri, Güzel Evliya Sözleri, Özlü Evliya Sözleri, Etkileyici, Evliya Mesajları, Evliya Sözleri 2019, Evliya Sözleri Facebook, Evliya Sözleri Twitter

Birbirinden anlamlı, birbirinden etkileyici ve en güzel Evliya Sözleri bu sayfamızda sizler için derledik. Hoşunuza giden Anlamlı Evliya Sözlerini Twitter, İnstagram, Facebook vb. hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Evliya Sözleri

Editör Seçimi: Topluluklardan duyduğun sözleri aklında tut! (Evliya Çelebi)


Âlimlerin dünyaya olan düşkünlüğü, güzel yüz üzerindeki bir leke gibidir. Onların ilmi halka fayda verse de kendilerine vermez. (İmâm-ı Rabbânî)


Allah için haline sabreden fakir ,Allah a şükreden zenginden daha değerlidir.Haline şükür edebilen fakir ise şükür eden zengin ve  sabır eden fakirden daha üstündür. (Abdulkadir Geylani Hazretleri)


Her kaIbin çarpıntısı, kendi eceIinin ayak sesidir.  ( Bayezid Bestami k.s.)


Uzun süre bâtıl söz ve boş laf dinlemek kalpteki taat zevkini söndürür.


İki şey, aklı ve tedbiri bozar; biri acele etmek, diğeri de olmayacak şeyi istemek. (Hz. Ali)


Hazret-i Kur’an ve Ehâdis-i Nebeviye’den sonra meşâyıh-ı kiram ve evliyâyı izâm ‘kaddesellahu esrarâhum’ hazeratının sözlerinden daha iyi hiçbir söz yoktur. Bunların sözü derûnî ve ilm-i ledünnidir; kesbi değildir.


Biz Allah'tan gelene razı olursak Allah'ta bizden razı olur. (Şems-i Tebrizi)


Şu rahmete bakın ki, insanalr bütün azalariyla günah işlerken, sadece diliyle yaptığı tövbeyle affolunuyor. (Aziz Mahmud Hüdayi)


Sana müjdeler olsun,
Seni bir mürşide gönderdiyse haberin olsun; Allah seni seviyordur. 
(Şahı Nakşibendi)


Bir kadın edepten daha güzel elbise giymemiştir. Bir erkek edepten daha güzel bir servet edinmemiştir. (İmam-ı Gazali)


Kalb huzursuzluğuna tutulmamak, eleme uğramamak ve günah pisliklerinden temizlenmek istersen iyi ve hayırlı işlerini çoğalt.(EBUL HASAN ŞAZİLİ)


O nu (allahı) andıkça, seviyorsun demektir. O seni anıyorsa sevilenlerdensin !(Abdulkadir Geylani Hazretleri)


Ben tenden kurtulurum ,o hayalden kurtulur,varayım kavuşmanın sonu böyle bulunur.(Hz Mevlana C. Rumi nin ölmeden önceki sözleri)


Allahdan birşey istiyen, ona sıfat ve isimleri ile dua eder. Fakat zatını murad eden ,ona ancak zatı ismi olan ^^ALLAH^^ ile yönelir.(BAYEZİD-İ BİSTAMİ HAZRETLERİ)


Namaz her takva sahibi için yakınlıktır. Hac her güçsüzün cihadıdır. Bedenin zekatı oruçtur.Amel etmeden karşılık bekleyen yaysız ok atana benzer.(CAFER-İ SADIK)


Bir kimse sevdiği bir malının elinde kalmasını isterse baktıkça ^^maşaallah La illa billah Allahın dilediği olur.Kuvvet onundur^^desin (CAFER-İ SADIK)


UIaşamadığına tevekküI, uIaştığına rıza, Kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehIindendir. İmâm-ı GazaIi (r.a.)


Misafirsin bu hanede ey gönüI, UmduğunIa değiI buIduğunIa güI, Hane sahibi ne derse o oIur, Ne kimseye sitem eyIe, ne de üzüI! Hz. MevIâna


Nefsini biImeyenin, AIIah-ü TeâIâ’yı biImesine imkân yoktur. Mehmed Zahid Kotku


Her arzu ettiğini yiyenIerin, ibadetIerinin tadını duyması mümkün değiIdir. SüIeyman Dârâni


Anladım ki bu yalan dünyadır; anladım ki evliya da olsa alan dünyadır. Kaçanın kurtulamadığı, şahin de olsa kanatları kıran dünyadır. Sevdiklerimizi alıp bizi ağlatan, Hazreti Süleyman da olsa tahtları viran eden dünyadır.


İnsan şekline girmiş şeytanlar aramızda dolaşmaktadır...


Dedi ki : (95)
-( Bir yiğidi sırtından vurmak, bir evliya türbesinin mumunu çalmak kadar kolaydır.)


Bizde iyiler ölmez.
Evliya olup aramızda yaşarlar.


Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)


İlim cehaleti kaldırır, fakat ahmaklığa birşey yapamaz. (A.Arvasi)


Dünyalığı artınca sevinenler, hergün eksilmekte olan ömrüne üzülmeyenler arasında aklı noksan olmayan yoktur. (Ebû'd-Derda)


Şirkten sonra en büyük günah, insanlarla eğlenip alay etmektir. (Vehb ibni Münebbih)


Cüneyd-i Bağdadi ‘kuddise sirruh’ buyurdu: “Meşayih sözleri Hakk cerirleri/askerleridir ki şeytanı kovar ve kalbi ferahlandırır, sağlamlaştırır.”


İki cihan fahri Şah-ı Enbiya ‘sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem’ Efendimiz buyurur: “Salihler sözü anıldığı yerlere rahmet iner, fazl-u mağfiret yağar.”


Hem de meşayih sözlerini dinlemek, kişiye muhabbet getirir ve gönlünden Allah-u Teâlâ muhabbetinden gayri muhabbeti götürür.


Şu var ki, meşayih sözlerini sıdk ile dinlemek, onlara muhabbet etmek ve muhip olmak, her kişiye müyesser değildir. Zira, meşayihe muhabbet ezeli saadettir. Onun için bu muhabbet, her gönüle konulmadı. Her kim meşayihi severse, bilsin ki onda Hak Teâlâ’nın muhabbeti eseri vardır. Zira, meşayihi seven, ALLAH için sever.


Kul; sıkıntılıyken hoş, kederliyken mutlu olmasını bilen kişidir. Zira umutlar; umutsuzlukda gizlidir!  (İmamı Gazali)


Seviyorsan, NazIanmaya hakkın yok! Naz çekmeye taIip oIacaksın… (İmam-ı Rabbânî)


Ya Rabbena hayreyle, Muhammed'e yar eyle, kabrimizi nur eyle, kabre vardığım gece. (Yunus Emre)


Ey gönül! Sen, aşkı ve sevdayı onda bunda mı sanırsın? Oysa o, senin bağrında hala anlamaz mısın? (Hz. Mevlana)


Hazine, eziyet çekene, çalışıp çaba gösterene gözükür. (Mevlânâ)


Ömrünü faidesiz boş şeyler ile geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırmış olur. Vaktinde tohum ekmeyen ise hasat zamanında pişman olur.(Ebu BEKR SIDDIK)


En büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi diğeri bilmediği bir işin başına istiyerek geçmek.(EBUL HASAN ŞAZİLİ)


Özünde kulluk tahakkuk eden, bütün işlerine riya gözü ile bakar.(EBU MİDYEN MAĞRİBİ)


Cenab-ı Hakk, mü’minIere niyetIerine göre ikram eder. GönenIi Mehmet Efendi


Şehvetine düşkün oIan kimse, dünya ve ahirette zeIiI oImaya hazır oIsun. Vehb bin eI-Verd


SehI demiş ki: “Edebi küçümsemek, haramı küçümsemeye götürür. Haramı küçümsemek saygıyı terke götürür. Saygıyı terk etmek ise şükrü terk etmek demektir. Şükrü terk etmenin de imandan ayrıImaya sebep oIacağından korkuIur. KuIun imanı yaInız edepIe doğru oIur. EdepsizIik ise iIâhi biIginin azIığından iIeri geIir.


"Bir hali gerçekleştiren, o halden bahsetmez."


"Hal, ilimden ayrılmaz, lafla birlikte bulunmaz."


"Sabrın alameti üçtür: Şikâyeti terk, samimi bir rıza, kaderin tecellisini gönül hoşluğuyla kabullenme."


Alla Teâlâ'nın senin hakkındaki bilgisi, insanların senin hakkındaki bilgisinden daha iyi olmalı. Bunun için yalnız olduğun zaman hal ve hareketine, insan içinde olduğundan daha çok dikkat etmelisin. (Hamdun Kassar)


Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi ise seni korur. (Hz. Ali)


Hurma ağacına bakınız. Başı dik olduğu için Allah ona meyvelerini nasıl taşıtıyor. Kabak, kavun, karpuz gibi bitkiler ise yüzünü ve dallarını yere koyduğu için Allah onların meyvelerinin yükünü toprağa taşıtıyor. (Ahmed er-Rufai)

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!