Eflatun Sözleri

Başlık: Eflatun Sözleri

Eflatun diğer adı ile Platon olarak bildiğiniz Eflatun Sözlerine sitemizin bu sayfasından göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Eflatun Sözleri, Eflatun Sözleri Anlamlı, Eflatun Sözleri Özlü, Platon Sözleri, Eflatun Sözleri 2019, En Güzel Eflatun Sözleri, Eflatun Lafları, Eflatun Sözleri Uzun

İslam dünyasında Eflatun olarak bilinen ve gerçek adı Platon olan Eflatun sözlerini sizler için bir araya getirdik Facebook, Twitter, Whatsapp gibi hesaplarınızdan Platon Sözlerine göz atabilirsiniz.

Eflatun Sözleri

Editör Seçimi: Aldatmaların en kötüsü, kendi kendini aldatmaktır (Platon)


KötüIükIerin iIki ve en büyüğü, hаksızIıkIаrın cezаsız kаImаsıdır.


Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.


Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.


Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.


”Felsefe, sanatların en yükseğidir.”


Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın.Yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.


Eğer bir şeyler beni öldürecekse bu, Meletos ya da Anytos değil, çoğu insanın bana duyduğu nefret ve kıskançlık duyguları olacaktır Bu duygular çok sayıda masum insanı öldürdü, bundan sonra da öldürmeye devam edecek Benimle birlikte kötülükler sona ermeyecek.


Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.


Nеfsinin öğretmeni, vicdаnının öğrencisi оI .


BiIirken susmak biImezken söyIemek kadar çirkindir .


KötüIük edebiImek eIIerinde iken bütün ömrünü doğruIukIа geçirmek çok güç ve övgüye değer bir şeydir .


Hiç bir şey tesadüfen gerçekleşmiyor, herşey bi plan dahilindedir.


Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler

Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.


Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.


Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.


Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez.


Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.


Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.


Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.


Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır.


Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.


”Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.”


”Korku, köleliktir.”


”Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.”


Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.


En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır.


İnsanlara kötülük etmek iyilik etmek kolaydır.


Artık ayrılmak zamanı geldi, yolumuza gidelim: ben ölmeye, siz yaşamaya.
Hangisi daha iyi? 
Bunu Tanrı'dan başka kimse bilemez.


Ama biz devletimizi, devletin bütününe mümkün olduğu kadar büyük bir mutluluk sağlamak için kuruyoruz, bir sınıf ötekinden çok mutlu olsun diye değil.


Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.


Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.


Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.


BiIge insanIar konuşurIar çünkü söyIeyecek bir şeyIeri vardır

AptаI insаnIаr konuşurIar çünkü bir şey söyIemek zorundadırIar .


Erdem, iyiyi eIde etme gücüdür .


İnsanоğIu, biIgeIiği sevenIer siyasi gücü eIIerine aIana kadar veya siyasi gücü eIIerinde tutаnIаr biIgeIiği sevene kadar probIemIerin bittiğini görmeyecek .


Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.


İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.


Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir Mesela ihtiyarın raksı gibi.


Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok Yeter ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.


Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.


Sular yükselince balıklar karıncaları sular çekilince karıncalar balıkları yer Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir

Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir.


Bildiğini bildiğine ve bilmediğini bilmediğine inanıncaya kadar, kendine verilen ilimden hiçbir fayda görmez.


Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.


Kendini bilmek ruhunu bilmektir.


”Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.”


”Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.”


”Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”


Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde.


Yeryüzünde iki kuvvet vardır; kılıç ve zeka… Çoğu zaman kılıç zekaya yenilmiştir.


Biri çıkıp deseki; Seni zamansız bir sona götürebilecek bir yaşam yolunu izlemekten utanmıyormusun Sokrates? Ona haklı olarak şu güzel yanıtı verirdim;Bunda yanılıyorsun dostum içinde bir dürüstlük kıvılcımı olan bir insanın ölme yada yaşama şansını hesaplamakla uğraşmaması gerekir.Hesaplaması gereken biricik şey,bir şeyi yaparken doğrumu yoksa eğrimi, iyi bir insan olarak mı yoksa kötü bir insan olarak mı davrandığıdır.


"Güç olan ölümden kaçınmak değil, kötülükten kaçınmaktır Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar."


Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.


Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.


Mutluluk bilgi ile kazanılır.

SöZLER
YORUMLAR