Edep İle İlgili Sözler

Başlık: Edep İle İlgili Sözler

Bu sayfamızın altında hazırlamış olduğumuz edep ile ilgili sözleri, sizler ile baş başa bırakıyoruz.

Sayfa İçeriği: Edep Sözleri, Edep Sözleri 2019, Edep İle ilgili Sözler, Kısa Edep Sözleri, Edep ile alakalı Sözler, Anlamlı Edep Sözleri, Güzel Edep Sözleri, Uzun Edep Sözleri

İnsanda edep içten gelir, karakterini belli eder Edep ile alakalı sözleri bu yazımızda bir araya getirdik Hoşunuza giden edep sözlerini Facebook, Whatsapp, İnstagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Edep İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Her insan kendine yakışanı yapar Çünkü kalite asla tesadüf değildir.


Edeple gelen lütufla gider.


Edep kişinin gönüI aynasıdır Hz

MevIana


Edep, aklın suretidir Hz Ali


Edep, her türlü davanın üzerindedir Ve insan ancak, dili kadar edeplidir Nazan Bekiroğlu


Rahat olmak lazım fakat duyarsız değil; Açık sözlü olmak lazım fakat edepsiz değil

Sadi Şirazi


Namaz beş vakit, edep 24 saat farzdır.


Utancı giden kimsenin kalbi ölür.


Edebim el vermez edepsizlik yapana, susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene.Yunus Emre


Hiçbir süs, edep kadar güzel değildir Hz Ali


İnsanlığı çıplak olana hiçbir ahlak kuralını giydiremezsiniz.


Edepsizliği marifet sananlar, edepli insanı aptal sanırlar.


Edep dili tutmak, korumak, nefsi küçültmek, kalbi temizlemektir.


AdaIet oImadıkça yönetimin, edep oImadıkça asaIetin faydası oImaz FiIinta


Gezdim HaIep iIe Şam’ı, eyIedim iImi taIep, meğer iIim bir hiç imiş iIIa edep iIIa edep Yunus Emre


Ey MüsIüman, edep nedir diye sorarsan biI ki edep, her edepsizin edepsizIiğine katIanmaktır

MevIâna


Edep, haddini biImektir Ahmed HuIûsi


Edep, ilimden önce gelir Hz Ömer


Edep, haddini bilmektir Ahmet Hulûsi


İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır

Abdullah Bin Menzil


İnsanlık adabını, ilimden evvel, öğrenmek lâzımdır İmâm Malik


Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren Bırak kardeşim tahsili; git önce edep, haya öğren Mehmet Akif Ersoy


Param olmadan çok şey aldım ben Edep aldım, öğüt aldım, gönül aldım

Tarık Tufan


Bizi edepsizler değil, edebimiz susturur! | Yunus Bozyel


Bir kadın edepten daha güzel elbise giyinmemiştir Bir erkek de edepten daha güzel bir servet edinmemiştir.. İmam Gazali


İnsanlığı çıplak olana hiçbir ahlak kuralını giydiremezsiniz


Yüreğimi sen tut ki Allah'ım, ezildiğinde senden başkası merhem olamasın


Hep diyorlar ki, bu insan neden bu kadar edepsiz? Hiç sordunuz mu? Edebini bozan hangi kişiliksiz! 


Edep, en hâyırIı sanattır Hakk’a giden yoIun azığıdır!


Edepsiz insan, susuz dere gibidir Boştur!


Bir çok şey fazlalaştıkça ucuzlar fakat edep ne kadar fazla olursa sen o kadar değerli olursun.


Edebini kaybeden karakterini yitirmiş demektir

Edep sahibi olmak için öncelikle insan olduğunuzun bilincine varmanız gerekir Aslında ne kadar kolay değil mi? Fakat insanlar bunu dünyanın en zor işi gibi görüyor.


Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.


İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır.Eskimez, çürümez, kaybolmaz.


Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini ögretiniz.


Edep, aklın tercümanıdır Bunun manası şudur: Herkes aklı kadar edepli olur Edebi kıt, ahlâkı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez.


Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.Hz Ali (r.a)


Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir

Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir Mevlana


Biz dile söze bakmayız, gönle hale bakarız Edep bilenler başkadır, canı ruhu yanmış aşıklar başka.Mevlana


Sükût, incelik, edep ve zarafet insanı her gittiği yerde sultan yapar.Mevlana


İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.


Ey edebine hayran olduğum yar, bilir misin sendeki edep, seni sevmeme sebep.


Güzellik, Mevla’nın lütfudur Nurun yansımasıdır Edep ise kişinin gönül aynasıdır

Mevlana


Ey gönül! Sen sen ol kimsenin gönlünü yıkma Dikenin ucuna çık da edep çizgisinden çıkma Mevlana


EdepsizIiğin başIadığı yerde, edebiyat biter M.Akif Ersoy


UIu kişi, ârif bir insan, Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutIaka heIâk oIur Yahya b.Muaz


İIim mecIisine girdim, kıIdım taIep, İIim tâ geriIerde kaIdı, iIIâ edep iIIâ edep

Ziya Paşa


Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır Hz Osman


Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim bir hiç imiş illa edep illa edep Yunus Emre


Ademoğlunun eğer edepten nasibi yoksa, Adem değildir Ademoğluyla hayvan arasındaki fark edeptir

Gözünü aç da bak cümle Kelâmullah"a: Kuran'ın bütün ayetlerinin manası edepten ibarettir Mevlana


Düşmanına karşı bile edebini, terbiyeni koru Küfreden, huzursuzluk yaratan kişi, bilgisizliğini kuru gürültü ile gizlemeye çalışan kimsedir. 


Pinokyo tahta mahta ama yalan söyleyince burnu uzuyordu Şimdiki insanların yüzü bile kızarmıyor.


Edep dediğimiz olgu aslında insanın aklını tercüme eder Aklınız kadar edep sahibi olursunuz

Edebi eksik, ahlakı hasarlı olan kişilere gerçek anlamda akıllı denilemez.


Bir insan eğer utangaç davranıyorsa, bu durumda bir yanlışlık aramak hatalı olacaktır Çünkü utanma eyleminin kaynağını edep oluşturur Edebin işlenerek yüceltilmesi sonucunda, kişi utanma eyleminden zaman içinde uzaklaşarak güzel ahlakın sembolü haline gelebilir.


İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep.


Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur.Mevlana


Bilgi bir perdedir Sen ne kadar bilirsen bil, nasıl bir alim olursan ol, en cahil görünen insandan bile öğrenecek bir şeyin vardır elbet

Edep bunu unutmamaktır.Elif Şafak


Hayatınızın her gününü sanki bir dağa tırmanıyormuş gibi yaşayın Arada bir zirveye göz ucuyla bakın ki hedefiniz daima aklınızda olsun; ama yalnızca zirveye odaklanıp, varılan her yeni noktanın farklı ve güzel manzarasını da kaçırmayın.

SöZLER
YORUMLAR