Dürüstlük Sözleri

Başlık: Dürüstlük Sözleri

Dürüst olun, düz olun, açık olun! Dürüstlük sözlerini sitemizin özlü sözler sayfasında sizler için hazır ettik.

Sayfa İçeriği: Dürüstlük Sözleri, Özlü Dürüstlük Sözleri, Anlamlı Dürüstlük Sözleri, Kısa Dürüstlük Sözleri, Uzun Dürüstlük Sözleri, Kısa Öz Dürüstlük Sözleri Dürüstlük İle İlgili Sözler

Dürüstlüğünüzden hiç bir zaman taviz vermeyin Dürüst olduğunuz zaman bu hayatta kazanan siz olacaksınız Dürüstlük sözleri arasından hoşunuza giderleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın.

Dürüstlük Sözleri

Editör Seçimi: Acı da olsa doğruları söyleyiniz (Hz Muhammed)


Dürüst insan, incindiği zaman uzakIaşır ve hiçbir şey söyIemez

Frederic AmieI


Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.


“Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir.”  William Shakespeare


Dürüstlüğün karşısında neredeyse hiç bir şey duramaz Dürüstken kendimi asla aptal hissediyorum Ve yine dürüstken otomatikman mütevazı oluyorum - Hugh Prather 


Bu ülkede üç şey bir araya gelmedi.
Politika, dürüstlük ve akıl.


Dürüst insan, incindiği zaman uzaklaşır ve hiçbir şey söylemez


Dürüstlük, en iyi siyasettir.


Dürüst olmak insana her zaman cesaret verir Çünkü söylediğiniz bir yalanın açığa çıkma korkusu olmayacaktır.


DürüstIükIe namus, beraber buIundukIarı tüm hisIeri süsIerIer

J J Rousseau


DürüstIük eImas gibidir, aydınIıkta daha çok parIar ve değeri daha çok beIIi oIur.


DiğerIerine karşı dürüst oImadan, kendine karşı dürüst oI WiIIiam Shakespeare


Samimiyetin belirtisi gözler, dürüstlüğün ifadesi de tutulan sözlerdir.


Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk bölümüdür Thomas Jefferson


İyi, dürüst ve doğru olanlar kaybetmez

Kaybedilir! Peyami Safa


“Bence bir ilişkide en önemli şey dürüstlüktür.” Zac Efron


Bir ailenin çocuklarına bırakabileceği en iyi miras dürüstlüktür.


“Dürüstlük ve sadakat önemlidir İki kişi birbirleriyle her şey hakkında dürüst olabiliyorsa, bu muhtemelen başarının en büyük anahtarıdır.” Taylor Lautner


Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir ucuz insanlardan beklemeyin - Warren Buffett 


Ben romantik bir aşktan yanayım Çok şeyin aşığıyım Doğanın, bütün insanların, iyiliklerin, erdemlerin, dürüstlüğün, özgürlüğün ve bütün güzelliklerin? Ben yosunlu bir dereye sarkan söğütlere, gökyüzündeki pamuk bulutlarına, yavaş yavaş yükselen Ay'a da âşık olabilirim

Aşk benim ruhumdadır, içimdedir Ben hayatın çeşitli olayları, görünüşleri ve etkileri içinde yuvarlanan bir insanım - Tevfik Fikret


Burada hayat yok, doğallık yok, dürüstlük yok.
İnsanlar tüm yaşamları boyunca aynı evlerde yaşıyorlar ve sonunda hiç olmadıkları kadar birbirlerine uzak düşüyorlar.


Ortodoks inancının beyanı, itirafları, eskiden de olduğu gibi kendini beğenmişlikden gözleri dönmüş bağnaz, zalim, ahlaksız insanların arasında gerçekleşiyordu Diğer yandan zeka, onur, dürüstlük, iyi huyluluk, ahlak, genellikle inançsız olduklarını söyleyen insanlarda görülüyor.


Gerçeği söylemekten asla vazgeçme, sesin titrediğinde bile.


Düzgün bir insanın tanımak için görüşmeye gerek yok Yaptıkları ve yazdıkları zaten kişiliğini göstergesidir.


Kimse kendini benden nefret etmek için kasmasın

Ben bütün düşmanlarımı dürüstlüğümle kazandım!


Dürüstlüğün, kurala ihtiyacı yoktur.


Dürüst insan her zaman gerçeği söyler, akıllı insan ise yalnız zamanında.


Düşünceleriniz yenilse bile, dürüstlüğünüz zafer çığlığı atmalıdır.


Dürüst olma becerisini hayatına uygulayan bir kimse hiçbir zaman yalan söylemez.


Kendini zeki ve akıllı olarak gören insanlar en sıkışık anında kendini kurtarmak için yalan başvururlar Dürüst insanlar ise her zaman her yerde doğruyu söylerler.


İnsan her zaman yüreğinde dürüstlük çocuğunu yaşatırsa, yarının gençleri her zaman doğruluktan şaşmayacaktır (Megnet Zurner)


DürüstIük pahaIı bir müIktür, her insanda buIunmaz Hz Ömer


Dünyada dürüst insanı kandırmaktan daha koIay bir şey yoktur.


Dürüst bir kadının güzeIIiği ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz

Cervamtes


DürüstIük tasIayan insanIar, kusurIarını başkaIarından ve kendiIerinden gizIeyenIerdir, gerçek dürüst insanIarsa bu kusurIarını iyi biIen ve itiraf edenIerdir François de Ia RochefaucauId


Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan iyidir.


Dürüstlük elmas gibidir, aydınlıkta daha çok parlar ve değeri daha çok belli olur.


Dürüstlük size fazla arkadaş kazandırmaz fakat her zaman iyi dostlar kazandırır Dostoyevski


Dürüstlük bir hazineye benzer, ortaya çıktığında taraftarları çoğalır; yalan ise gizli ateşe benzer, yanmaya başlayınca kötülükler ortaya çıkar.


“Bu dünyada gerçeği söylemekten daha zor, dindar olmaktan daha kolay bir şey yoktur.” Fyodor Dostoyevsky


“Uzun vadede, dürüstlüğün kesinlikle en iyi politika olduğuna inanıyorum Kısa bir süre için sahtekârlık kurtarabilir ama sonuçta dürüstlük kazanır “ Kapil Dev


Gerçeği konuşmanın en büyük avantajı, ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmamanızdır.


Yeterince dürüstsen, fazlasıyla aşık ve gerçekten seviyorsan, hazırsın demektir; artık mutsuz olabilirsin

- Charles Bukowski 


Konuşmak susmanın kokusudur Ya sus git, ya konuş gel, ortalarda kalma Dürüst kaba ol, eğreti saygılı olma - Özdemir Asaf 


Kendi cinsiyetimden veya karşı cinsiyetten birisinde dürüstlük, zeka ve doğallık önemlidir benim için Kadın ya da erkek olmaktan daha fazla önemsediğim değerler vardır benim dünyamda.


Acımasız değildiler, ama maddi sıkıntı içindeki insanlara karşı hiç hoşgörülü davranmazlardı

Onlara göre erdem, şeref, dürüstlük, tüm insani duygular senetleri düzenli olarak ödemekten ibaretti.


Bazen 2 sokak ötede oturan birinin ne halt çevireceğini bilmezken, yüzlerce kilometre mesafe olan birinin sana hep dürüst olacağından emin oluyorsun.


Dünyanın yedi harikasını bilmem ama insanda bir harika var, o da dürüstlük. 


Elimi tutana değil, sözünü tutana hastayım!


Arzuların seni yanlış yollara yöneltebilir, ona karşı koymayı becerebilirsen mutlu bir hayatın olur.


Daima dürüst insanların gözü önünde bulunmak istemek, gerçekten dürüst olmak demektir.


DoğruIuk, gerçeği söyIemek; yani sözIerimizi gerçeğe uydurmaktır, dürüstIük ise gerçeği sözIerimize uydurmak; yani sözümüze bağIı kaImak ve bekIentiIeri gerçekIeştirmektir Stephen R Covey


Dürüst olarak yaşayan birinin ölümü de dürüst olur.


Dürüstlük taslayan insanlar, kusurlarını başkalarından ve kendilerinden gizleyenlerdir, gerçek dürüst insanlarsa bu kusurlarını iyi bilen ve itiraf edenlerdir (François RochefaucauId)

SöZLER
YORUMLAR