Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

Başlık: Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Sözlerini sitemizin bu sayfasından bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri, Dünya Kadın Hakları Günü Atatürk Sözleri, Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri 2019, Kadın Hakları Sözleri, 5 Aralık Sözleri, Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

5 Aralık gününde kutladığımız Dünya Kadın Hakları sözlerini derleyip sizler için bir araya getirdik Bu içeriğimizde yer alan Dünya Kadın Hakları Günü Mesajlarını sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz.

Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

Editör Seçimi: Kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli ve daha fazla bilgiIi olmaya mecburdurlar Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.


5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.


Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir

Allah’ın emrettiği şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır Belki daha ileriye gitmişlerdir
/ Mustafa Kemal Atatürk


Sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta önemli bir yer tutan emekçi kadınlarımızın, büyük mücadelelerle elde ettikleri Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutlarım.


“Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir Yaşamak demek faaliyet demektir Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir “


Kadınların hakkını, hukukunu korumayan hukuk düzeni gayrimeşrudur / Ahmet Davutoğlu


Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun


Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır

Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir miIIetinde AnadoIu köyIü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek oIanağı yoktur Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da oIduğu gibi kabuI edin Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun


5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin

Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun


Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIarın siyasaI güçIeri yoktur sözde; oysa akıIIı kadınIar, erkeklerini hiç güçIük çekmeden parIamentoya sokar, hatta bakan koItukIarına oturturIar Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır

Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir / Mustafa Kemal Atatürk


İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?  / Mustafa Kemal Atatürk


Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum


Kadınlarımızın elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceğimizi ifade ederek tüm Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyor, hanım kardeşlerimize sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum.


Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır Kadınlar gününüz kutlu olsun.


Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum.


Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır

Hayallerinizin boş çıkmaması ümidiyle, kadınlar gününüz kutlu olsun.


“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.”


“Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, pek çok özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır Bu sebeple kadınlarımız, hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgin olmaya mecburdurlar!”


"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?”


Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir

Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır Onun için kadınlarımız, hatta erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.  / Mustafa Kemal Atatürk


Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başında bir bez, peştemal veya buna benzer bir şeyler asararak yüzünü, gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur Bu tavrın manası neye delalet eder? Medeni bir millet anası, bir millet kızı için bu garip şekiller, bu vahşi vaziyet nedir? Bu hal milleti çok gülünç gösterir ve derhal düzeltilmesi lazımdır.  / M.K.Atatürk


Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir Allah’ın emrettiği şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır

İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır Belki daha ileriye gitmişlerdir.  / Mustafa Kemal Atatürk


GüzeI kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında baarıyla yer almış kadınlarımızın kadın hakları gününü kutluyorum.


Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIar güçsüz oIana kendini bir idoI, güçIü oIana bir eşya gibi sunar

Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.


Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir miIIetinde AnadoIu köyIü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek oIanağı yoktur Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Sevgilim, birgün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur… Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutlarım.


Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır

5 Aralık dünya kadın hakları günümüz kutlu olsun


Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun Kadınlar günün kutlu olsun.


Dünyada birçok insan vardır Kimi mutlu, kimi mutsuz. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.

Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O’da şu anda bu mesajı okuyor Kadınlar Günün Kutlu Olsun!


“Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başında bir bez, peştamal veya buna benzer bir şeyler asararak yüzünü, gözünü gizler ve yanında geçen erkeklere karşı arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur Bu tavrın manası neye delalet eder? Medeni bir millet anası, bir millet kızı için bu garip şekiller, bu vahşi vaziyet nedir? Bu hal milleti çok gülünç gösterir ve derhal düzeltilmesi lazımdır.”


“Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar!. Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım.”


İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?  / Mustafa Kemal Atatürk


Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim, diyemez

Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadını olmuştur Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim.   / M.K.Atatürk


Zaman ilerledikçe, ilim ilerledikçe, medeniyet dev adımlarla yürüdükçe, hayatın, asrın bugünkü gerçeklerine göre evlat yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz… Bugünün anaları için gerekli özellikleri taşıyan evlatlar yetiştirmek… Pek çok yüksek özelliği şahıslarında taşımalarına bağlıdır Bu sebeple kadınlarımız daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar.  / M.Kemal Atatürk

SöZLER
YORUMLAR