Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

Doğa İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Doğa Sözleri, Doğa ile ilgili Sözler, En Harika Doğa Sözleri, En Anlamlı Doğa Sözleri, Birbirinden Güzel Doğa Sözleri, Doğa Sözleri 2018, Doğayla alakalı Sözler

Doğanın güzelliği ile alakalı olarak en güzel sözleri bulabilmeniz için bu yazımızı hazırladık. İnstagram, Facebook, Twitter gibi sosyal hesaplarınızdan, siz de bu sözleri paylaşabilirsiniz

Doğa İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için, önce yağmuru yaşamak gerekir.


Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!


Hepimizin bir annesi vardır: Toprak. Victor Hugo


Çiçekler doğanın en güzel süsüdür.


Doğanın tek bir dokunuşu tüm dünyayı aile yapar. William Shakespeare


Doğa, Allah’ın yazdığı bir kitaptır. (Harvey)   Doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur.


Doğa bize aIdırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyIe rahat hissederiz ki. Friedrich Nietzsche


Vatanın kaIbi ormanIarın derinIikIerinde sakIıdır, ormansız bir miIIet öImüş bir miIIettir. Andre Theuriet


”Doğa, zorluklardan hoşlanmaz.” (Spinoza)


”Doğa, boşluklardan nefret eder.” (B.Pascal)


”Doğa, Allah’ın yazdığı bir kitaptır.” (Harvey)


Çiçekler doğanın en güzel süsüdür.


Doğa, gençlere kuvvet, yaşlılara hikmet verir. (Aristoteles)


Doğa ve kitaplar, onları görebilen gözlere aittir. Ralph Waldo Emerson


Biz, tabiatı örnek alırsak asla yanılmayız. M. T. Cicero


Her şeyin prensibi sudur; her şey sudan gelir ve tekrar suya döner. Thales


Dünya ve gökyüzü, ormanlar ve tarlalar, göller ve akarsular, dağ ve deniz mükemmel eğitimcilerdir ve bazılarımıza kitaplardan öğrenebileceğimizden daha fazla öğretir. John Lubbock


Bir nokta açıktır: Dünyamız emin eIIerde değiIdir ” Yeni dünya düzeni” yeryüzünü öIüme mahkum etmiştir. Peter F Drucker


Doğa ve kitapIar, onIarı görebiIen gözIere aittir. RaIph WaIdo Emerson


”Doğa; toprağı verdi, insanda şehirleri kurdu.” (Varrd)


”Doğa sustuğu zaman insan konuşur.” (J. J. Rousseau)


”Doğaya tam itaatte, zorlanma yoktur.” (A.Kadir Geylani)


İnsanlar doğaya aykırı davranıyorlar, çünkü farklı olmaya cesaret edemiyorlar. -Paulo Coelho-


Doğa aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşktır. (Balzac)


Doğa ile ilgili olan ve doğasını koruyan medeniyetlerin gelişmişlik seviyesi her zaman yüksektir.


Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegâne aşktır. Honore de Balzac


Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim! Nazım Hikmet


Orada hiçbir kötü şeyin başıma gelmeyeceğini hissediyorum. Ralph Waldo Emerson


Toprağın dostIara ihtiyacı vardır; ona dostça davranaIım!


Hepimizin bir annesi vardır: Toprak. Victor Hugo


”Doğa, gençlere kuvvet, yaşlılara hikmet verir.” Aristoteles)


”Tüm insanlar, doğaları gereği bilmeyi arzular.” (Aristoteles)


Beni doğa ile baş başa bırakın, insanlar kandırabilir, dolandırabilir, aldatabilir ama doğa asla bunu yapmaz.


Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz. (Paul Ehrlich)


Güzellik, doğanın kadınlara verdiği ilk armağan, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir. Fransız Atasözü


Her ferdi, hatta her topluluğu, hoşlandığı yem ile avlarlar. Hüseyin Rahmi Gürpınar


Normallik asfalt bir yoldur; Yürümek rahattır, ancak çiçek büyümez. Vincent Van Gogh


Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim! Nazım Hikmet


Doğa insanIarın ihtiyacını karşıIayacak bir kaynak topIuIuğu oIarak görmek çevrenin yok oImasına davetiye çıkarmak demektir.


”Tabiatın büyük haksızlığı; hayatı anlamayanlar kadar.” (Cenap Şahabettin)


”Doğadaki her şey, bazı olayların kaynağı olan bir sebebe dayanır.” (Spinoza)


”Doğanın tutarlılığı, insanın tutarsızlığın dan sonra güzel bir tesellidir.” (Goethe)


”Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşktır.” (Honore de Balzac)


Bu dünyada nereye gitsen doğanın güzelliği ve insanoğlunun zalimliği karşına çıkıyordu. -Zülfü Livaneli-


Doğa ve kitaplar, onları görebilen gözlere aittir. (Ralph W. Emerson)


Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki. Friedrich Nietzsche


Bak! Bak! Doğanın derinliklerine bak ve her şeyi anlayacaksın. Albert Einstein


Ağaç maziyi istikbaIe bağIar, size sabrı öğretir, beraber yaşamanın, birbirine faydaIı oImanın zevkini verir. MarceI Proust


”Doğa, insan türünü ikiye bölerken çizgiyi ortadan çekmemiştir.” (Arthur Schopenhauer)


Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki. (F. Nietzsche)


Bir milletin medeniyet seviyesi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür. Franklin Roosvelt


Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.


Orman kalbini yumuşatır. Onunla bir olursun … Orada açgözlülük ya da öfke yoktur. Pha Pachak


Yeryüzü basitçe insanoğIu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değiIdir. Yeryüzü`nün feIaketimiz pahasına göz ardı ettiğimiz kendi gereksinimIeri ve dinamiği vardır. Mary MeIIor


Her ferdi, hatta her topIuIuğu, hoşIandığı yem iIe avIarIar. Hüseyin Rahmi Gürpınar


”Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.” (Paul Ehrlich)


”Doğa sanatçıları bulmuş, yapmış; artıklarından da eleştirmecileri meydana getirmiştir.” (Holmes)


Doğa bizi özgür ve bağımsız yaratmış, bizse tutup kendimizi birtakım kalıplar içine hapsediyoruz. – Montaigne-


Doğada başka hiçbir tür, insan kadar kibirli, açgözlü ve bencil değildir. -Elif Şafak-


Dağlarda hayat, düzlüktekinden daha insancıldır. Halk birbirine daha yakındır, istenirse de daha uzak, ihtiyaçlar da daha az ama daha zorunlu. Wolfgang Van Goethe


Ağaç maziyi istikbale bağlar, size sabrı öğretir, beraber yaşamanın, birbirine faydalı olmanın zevkini verir. Marcel Proust


Dağlar çağırıyor ve gitmeliyim. John Muir


Her şeyin prensibi sudur; her şey sudan geIir ve tekrar suya döner. ThaIes


Bir uIusun gerçek zenginIiği, ağaç örtüsüyIe öIçüIebiIir.Richard St. Barbe Baker


”Güzellik, doğanın kadınlara verdiği ilk armağan, aynı zamanda geri aldığı ilk şeydir.” (Fransız Atasözü)


”Doğada taşkın bir öfke kadar, insanı insanlıktan çıkaran, hayvanlaştıran bir şey yoktur.” (John Webster)


İnsanların yaşayış biçimleri tabiatı örnek alarak oluşmuştur.


Tabiat insana; sabrı, anlayışı, birlikte beraberce yaşamayı, yardımlaşmayı ve sevgiyi öğretir.


Yalnızca son ağaç kesildikten, son ırmak zehirlendikten, son balık yakalandıktan sonra. Ancak ondan sonra paranın yenemeyeceğini anlayacaksınız. Kızılderili Atasözü


Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına göz ardı ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır. Mary Mellor


Doğanın tekrarlanan nakaratlarında sınırsız bir şifa var- şafağın geceden sonra, ve kıştan sonra baharın gelme güvencesi gibi. Rachel Carson


Ağaç meyvesinden biIinir, yaprağından değiI. John Ray


Doğaya hoyratça davranan topIumIara da insanIar arasındaki iIişkiIer de hoyratça oIuyorIar. John Bennet


”Tabiat dostluğu; erdemin yardımcısı olsun diye vermiştir, hataların yardakçısı olsun diye değil.” (Cicero)


”Doğa tarafından mükemmelleştirilen şeyler sanat tarafından gerçekleştirilenlerden daha iyidir.” (Cicero)


Doğadan her aldığını, ona hep geri verebilir olmalısın zaten, kendini de, sonunda, ona geri vermeyecek misin? -Oruç Aruoba-


Doğaya derin derin bakın, o zaman her şeyi daha iyi anlayacaksınız. -Albert Einstein-


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz