Devlet Sözleri

Başlık: Devlet Sözleri

Devlet ile alakalı en harika sözleri sitemizde derledik. Siz de koltuk sözlerine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Devlet Sözleri, Derin Devlet Sözleri, Devlet Sözleri 2019, Devlet İle İlgili Sözler, Devlet İle İlgili Sözler Atatürk, Devlet İle İlgili Sözler Kısa, Devlet İle İlgili Sözler Necip Fazıl Kısakürek

Devlet, bir milleti ayakta tutan en önemli kuruluş, etmendir Bu yazımızın altından Devlet sözlerine ulaşabilirsiniz Ayrıca hoşunza giden devlet ile ilgili sözleri sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz.

Devlet Sözleri

Editör Seçimi: Devlet hayatında samimi eleştiri şarttır Eleştirisiz devlet, kısa zamanda çöker (Sezai Karakoç)


 Siyasetle ilgilenmeyen aydınlari bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktir

Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, çerideki cephenin suskunluğudur.


İnsanı yaşat ki devlet yaşasın (Hz Ali)


Adalet önce devletten gelir Aristo


Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar,


Özgürlük tarihi devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini sınırlamanın tarihidir Woodrow Wilson


Toplumsal yaşamın her alanında, sürekli olarak karşımıza çıkan bir olgudur devlet

Ama, gerçekte devlet nedir? Toplumun tümüne hizmet eden bir aygıt mı? Yoksa egemen sınıfların baskı aracı mı? Ya da toplumu haraca kesen asalak bir örgüt mü? İnsanlara can güvenliği sağlayamamış bir düzene hukuk devleti denilemez Devrimcilerin faili meçhul cinayetlere kurban gittiği bir düzene demokrasi denilemez Yolsuzlukların devlet yetkililerini sardığı bir düzene Anayasa düzeni denilemez Bu, katiller demokrasisidir Bu, hırsızlar düzenidir.Uğur Mumcu


Avrupa, bir çok devletlerden meydana gelmiş bir tek devlettir

Montesquieu


Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum Benim manevî mirasım ilim ve akıldır Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.


Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.


Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.


İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar


"Demokrasi" ve "demokratik devlet" kavramlarının kullanımı konusunda büyük bir eksiklik vardır

Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edeceklerdir.


Devlet adalet üzerine inşa edilir (Kanuni Sultan Süleyman)


Büyük bir devlet, parti görüşlerine göre idare olunmaz (Otto von Bismarck)


Devletler insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden meydana gelirler (Eflatun)


Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler (Sophokles)


Bir kimsenin devlet hizmetinde bir görevi yoksa, memleketin yönetimi için plan yapmasına gerek yoktur

Konfüçyus


Devlet adamı, devletin hizmetkârıdır Büyük Frederik


Devlet adamlarının yeminleri ile aşıkların yeminleri arasında bir fark yoktur.


Memuriyet, izzetli veya saadetli birer esarettir Cenap Şahabettin


Devletin hazinesi adalettir Konfüçyüs


Bir devletin politikası coğrafyasında saklıdır Napoleon Bonaparte


Devlet halkın ne babasıdır ne hocasıdır ne vasisidir ne lalasıdır

Namık Kemal


Adalet önce devletten gelmelidir Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir Aristo


Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur.


Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir.


Devlet efendi değil, hizmetkar olmalıdır.


Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür ~ Eflatun ~


Dünyaya güzel karakterlerini göstermek isteyen eskiler, önce devletlerini bir düzene koymaya çabaladılar Devletini düzenlemek isteyenler, önce evlerine çeki düzen verme gereğini gördüler

Evlerini düzene koymak isteyenler, önce kişiliklerini terbiyeden geçirme gereğini anladılar


Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.


Akıllı liderler toplumun temel yapısını ve değerlerini zaafa uğratmaktan kaçınmalıdır Zira bu türlü davranışlar önce toplumu, sonra da devleti zaafa ve yıkıma götürür.


Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.Savage Landor


İnsan toplumları devlet otoritesi olmadan yaşayamaz Sen hiç devletsiz bir ülke gördün mü? En ilkel kabileden, en büyük ülkeye kadar hepsinin kendilerini güdecek bir çobana ihtiyacı var.Zülfü Livaneli


Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar.Albert Sorel


İnsanların seçimlerin yapılmış olduğunu bilmesi yeterlidir Oy verenler hiçbir şeye karar vermez Oyları sayanlar her şeye karar verir.Joseph Stalin


Bütün devletler, hazımsızlıktan ölürler.


Devlet; en üstün hayır, en üstün kemal ve en yüksek mutluluğa kendisi ile ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir

Farabi


Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir baştır.


Devlette olduğu gibi, insanda da en kötü hastalık; kafadan başlayandır Pliny


Benim elime büyük yetki ve güç geçerse ben sosyâl hayatımızda istenilen inkılabı bir anda bir coup ile yapacağımı zannederdim Zîrâ ben, bâzıları gibi halkı ve ulemayı yavaş yavaş benim görüşlerimin derecesinde görmeye ve düşündürmeye alıştırmak suretiyle bu işin yapılabileceğini kabul etmiyorum ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor Ben, bu kadar yıllık yüksek öğrenim gördükten, sosyal ve uygar hayatı inceledikten sonra neden halk seviyesine ineyim? Onları kendi seviyeme çıkarırım Ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar; şu da var ki bu konuda incelemeye değer bâzı noktalar var; bunları iyice kararlaştırmadan işe başlarsak hata olur.


Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır

Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.


Devlet, tüm vatandaşların, herhangi bir sanat ve meslekte, zamanımızdaki ilerlemelerin gerektirdiği derecede başarılı olmasıyla ilgilenir.


Sen ister boynuna ip tak, diler cevherli kordon tak,Bu dünyadan nasibin en nihayet bir avuç toprak.


Talih, kimine anadır, kimine üvey ana.


Devlet ne denli bozulmuşsa kanunların sayısı da o denli çoktur


Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir (Platon)


Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur (Platon)


Devlet ve milletin mukadderatında millî irade esas ve hakimdir Ordu bu millî iradenin koruyucusudur (M

Kemal Atatürk)


Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz (Kanuni Sultan Süleyman)


Herhangi bir kişi devlet işleriyle ilgili olarak “Bunun ne önemi var benim için?” dediğinde devlet bir kayıp için vaz geçilmiş olabilecektir (Jean-Jacques Rousseau)


Olgun devlet adamını sevindirmek isterseniz, eleştiriniz Basit bir hükümet adamını sevindirmek isterseniz, övünüz.


Memuriyet, izzetli veya saadetli birer esarettir Cenap Şahabettin


Devlet iradesi işlemez olursa kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz

Atatürk


Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır Hz Muhammed


Hal içinde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Kanuni Sultan Süleyman


Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz

Hz Ali


Devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan, daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez.


Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar.


Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler.


Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir bakıştır.


Devlet ne denli bozulmuşsa kanunların sayısı da o denli çoktur.


Her kişinin kendi bölge cumhuriyetinin ya da başka yüksek mercilerin idaresinde pay sahibi olduğu ve işlerin yönetimine, yılda bir gün sadece seçimde değil, fakat her gün katkıda bulunduğunu hissettiği yerde, devlet işlerinde yer alabilmek için


Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.


Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.


Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur Charles de Montesquieu


Bir devlette de her şey yürütme gücüne bağlıdır, yasama gücü ne kadar akıllı olursa olsun, yürütme gücü kudretli değilse devlete hiçbir yararı olmaz.Goethe


Devlet, emeğin köleliği üzerine oturur Emek, özgür olduğu anda devlet çöker.Max Stirner


En büyük devletler; gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır

Çicero


Küçük toprak sahipleri, devletin en değerli parçalarıdır T.Jefferson


Nasıl her tarafında gözü olan bir vücut ucube sayılırsa, bütün vatandaşlara bilgin olan bir devlet de öyle bir ucube sayılır Cardinal de Richeliev


Herhalde devletin siyasi ve fikri hususlarda olduğu gibi, bazı iktisadi işlerde de nazımlığını prensip olarak kabul etmek caiz görülmelidir Bu takdirde karşı karşıya kalınacak mesele şudur: Devlet ile ferdin karşılıklı sahalarını ayırmak… Devletin bu husustaki faaliyet hududunu çizmek ve bu hususta istinat edeceği kaideleri tespit etmek, diğer taraftan vatandaşın ferdi teşebbüs ve faaliyet hürriyetini tahdit etmemiş olmak, devleti idareye selahiyattar kılınanların düşünüp tayin etmesi lazım gelen meselelerdir.ataturkun_devlet_hakkindaki_sozleri


Prensip olarak devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır Fakat ferdin inkişafı için umumi şartları göre önünde bulundurmalıdır

Bir de, ferdin şahsi faaliyeti, iktisadi terakkinin esas menbaı olarak kalmalıdır Fertlerin inkişafına mani olmamak, onların her noktai nazardan olduğu gibi bilhassa iktisadi sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde devlet kendi faaliyeti ile bir mani vücuda getirmemek, demokrasi prensibinin en mühim esasıdır O halde diyebiliriz ki, ferdiyet inkişafının mani karşısında kalmaya başladığı nokta, devlet faaliyetinin hududunu teşkil eder.


Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

SöZLER
YORUMLAR