Dedikodu Sözleri

Başlık: Dedikodu Sözleri

Dedikodu, gıybet ile alakalı en özlü ve en anlamlı sözleri sizler için bu sayfamızın altında paylaştık.

Sayfa İçeriği: Dedikodu Sözleri, Dedikodu Sözleri 2019, Dedikodu  ile ilgili Sözler, Dedikodu Sözleri Facebook, Dedikodu Sözleri Twitter, Özlü Dedikodu Sözleri

Dedikodu ile alakalı sözleri bu sayfamızın altında bir araya getirdik En güzellerini ve en anlamlıları bu sayfamızdan bulabilirsiniz Twitter, Whatsapp, Facebook hesaplarından da paylaşabilirsiniz.

Dedikodu Sözleri

Editör Seçimi: Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme söylemekten kaçmışsın, benim gibi bir acizden korkmuşsun Allah'tan korkmamışsın (Hz Mevlana)


Başkalarının günahlarıyla aziz olamazsın

Anton P Çehov


Gıybet eden ve dinIeyen, günahta ortaktırIar Hadis-i Şerif


Dedikodu küçük bir tüyü beş tavuk yapabilir (Hans Christian Andersen)


”Dedikodu cesaret istemez.” (Rus Atasözü)


Gıybet dinleyen, gıybet yapanla birdir. 


Etiği dedikodu olanlar asla secde yapamayacaklardır Allah’ın ismini kullansalar bile,onların dilinden düşürmediği Tanrı’dır.     A.F.Y.


Bugün seninle diz dize oturarak başka insanların dedikodularını yapanlar, yarın başkalarıyla diz dize oturarak senin dedikodunu yaparlar.


Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir? Goethe


Dünyada, Kendi Hakkında Konuşulmaktan Daha Kötü Bir Şey Vardır; Kendi Hakkında Konuşulmamak.OSCAR WILDE


Gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar

Hadis-i Şerif


Dedikoducu tüccar gibi aldığı lafı hemen satmak zorundadır John Jewel


Ne söylediğini kime söylediğini ve ne zaman söylediğin unutma Hz Ebubekir


Üç kişinin gıybeti oImaz BunIar: Nefsinin arzuIarına uyanIar, fıskını iIan edenIer, zaIim hükümdarIar

Hasan-ı Basri


Her dedikodu, orada oImayan biri hakkında yapıIıyorsa, inanıImayacak kadar tatIı değiI midir? Goethe


Dedikodu, basit ruhIu insanIarın eğIencesidir Pierre CorneiIIe


Kusursuz olsaydık, başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdık (F Rochefaucauld)


Uzak akrabaların ölümü bize bir dedikodu gibi ulaşır (İbrahim Tenekeci)


Dedikodu karakteri zayıf sürekli kendini beğenip başkalarını eleştiren insanların işidir.


Dedikodu bir yiyecek olsa feci kalorili, bol şekerli profiterole benzerdi muhtemelen

Yerken pek hoş gelir, ama sonra mideye oturur, geride zararlar bırakırdı (Elif Şafak)


”Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır.” (Atasözü)


”Gıybet kanser gibidir, girdiği vücut iflah olmaz.” (A.Arvasi)


”Kadınların en büyük silahı, dedikodudur.” (Amerikan Özdeyişi)


”Senle dedikodu yapan, senin dedikodunu da yapar.” (İrlandalı Atasözü)


Halk içinde en erdemli insan, yalnız kendi ayıbını arayan ve bu yüzden başkalarının ayıbını aramaya imkân bulamayan kimsedir. 


Allah, insan hakkındaki hükmünü bütün ömürleri bittikten sonra veriyor da biz aciz insanlar kim oluyoruz da onları bir kez görmekle, iki üç yazısını okumakla, birkaç dedikodu dinlemekle haklarında hüküm verebiliyoruz. 


Başkalarını kötülemek için yapılan dedikodudan duyulan zevk, başkalarını düşürdüğümüz ölçüde kendimizi yükselttiğimizi sanmaktır. 


Biri çıkar da bir kimsenin seni yerdiğini söylerse ileri sürüleni reddetmeye kalkma, ona “Bunu söyleyen hiç şüphesiz başka kusurlarımı bilmiyormuş, bilseydi sadece bunu söylemekle kalmazdı.” de. 


Gıybeti dinleyen, gıybeti yapan gibidir.   Hz.Ali


İnanılması en zor dedikodular aptalların belleğinde en uzun kalır.  Delaval


Töhmet yerlerinde bulunan bir kimse, aleyhindeki dedikodulardan dolayı başkalarının değil, kendini levmetmelidir Hz.Ömer


Eğer sen başkalarının dedikodusunu yaparsan, yarın sende dedikodu konusu olursun.


Bazı kişiler senin yüzüne konuşmazlar, çünkü onlar senin arkandan konuşmayı severler.


Bir başkasının arkasından konuşmadan önce kendi arkandan neler konuşabileceklerini bir düşün.


Ne güzel söylemiş Mevlana: “Aldırma söylenenlere: Varsın, görenler seni bir ot sansın Sen gül ol da, uğruna ötmeyen bülbül utansın.” dedikodu ile ilgili sözler


İnsanlar sevmedikleri kişiler hakkında sürekli onları eleştirmek kaydıyla onların kötüleyerek dedikodularını yaparlar.


Dedikodunun ölçüsü ve zamanı yoktur Olması çok zor bir şey bile dedikodu ile olmuş gibi gösterilir

Ayaküstünde bile hemen dedikoduya başlayan kişiler var.


Üç kişinin gıybeti olmaz Bunlar:
Nefsinin arzularına uyanlar,
Fıskını ilan edenler,
Zalim hükümdarlardır Hasan-i Basri


Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşıyordur Hasan-i Basri


“Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?”


“Ya benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)” dedi Aleyhissalatu vesselam:


“Öyle bir kelime sarfettin ki, eğer o denize karıştırılsaydı (denizin suyuna galebe çalıp) ifsad edecekti” buyurdu Hz Aişe ilaveten der ki: “Ben Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir insanın (tahkir maksadıyla) taklidini yapmıştım Bana hemen şunu söyledi:


Kişiyi iyi tanırsan kimseyi inandıramazsın

Ama kötülersen herkesi inandırırsın John Draper


Teknik hiçbir zaman idarede bir çay paydosundan daha iyi haberleşme düzeni kuramaz Earl Wilson


Dünyada en kolay şey dedikodu yapmak en zor şeyse kendini tanımaktır John Lubbock


BaşkaIarının günahIarıyIa, aziz oIamazsın Anton P

Çehov


Dünyada kendi hakkında konuşuImaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşuImamak Oscar WiIde


Kusursuz oIsaydık, başkaIarının kusurIarını buIup çıkarmaya bu kadar merakIı oImazdık François de La RochefaucauId


Bencil olan insanların güzel tarafı; sürekli kendinden bahsettiklerinden başkasının dedikodusunu yapmamasıdır.


Her kim olursa olsun, bu düşmanın bile olsa asla dedikodusunu yapma.


Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar (Frank Sherkani)


”Başkalarının dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar.” (Frank Sherkani)


”Egoistlerin en iyi tarafı, sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır.” (S.Harper)


İnsanları çekiştiren kimsenin hâli, bir mancınık kurarak güzel amellerini doğuya, batıya, her yana atan kimsenin hâline benzer. 


Yemin ederim ki gıybet; dine, koparılan bir et parçasının vücuda verdiği zararlardan daha ağır bir zarar verir.


Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir. 


Bu gün arkasından konuştuğunuz kişilerle yarın dost olabilirsiniz Bu yüzden kimsenin arkasından konuşmayınız.


Bir kimse kendisinin ne olduğunu bildikten sonra, kendisini bilmeyenlerin onun hakkında söylemekte oldukları sözlerin onun nazarında hiçbir önemi ve etkisi yoktur

-İbn-i Sina-


Dünyada kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır: Kendi hakkında konuşulmamak -Oscar Wilde-


“Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.


“Kim bir müslüman(ı gıybet ve şerefini payimal etmek) sebebiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun mislini cehennemden tattıracaktır Kime de müslüman bir kimse(ye yaptığı iftira, gıybet gibi bir) sebeple (mükafaat olarak) bir elbise giydirilirse, Allah Teâla Hazretleri mutlaka, onun bir mislini cehennemden ona giydirecektir Kim de (malı, makamı olan büyüklerden) bir adam sebebiyle bir makam elde eder (orada salâh ve takva sahibi bilinerek para ve makama konmak için riyakarlıklara girer)se Allah Teâla Hazretleri Kıyamet günü onu mürâiler makamına oturtarak (rezil eder ve mürailere münasib azabla azablandırır.)”


“Kim bir mü’mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için, Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir

Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, Kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder.”

SöZLER
YORUMLAR