Cumhuriyet İle İlgili Sözler - Cumhuriyet Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Atatürk'ün bize armağan ettiği Cumhuriyet ile ilgili olarak söylenebilecek en harika sözleri sizler için derleyip topladık.

Sayfa İçeriği: Cumhuriyet İle İlgili Sözler, Cumhuriyet Sözleri, Cumhuriyet İle İlgili Sözler Kısa, Cumhuriyet İle İlgili Sözler Anlamlı, Cumhuriyet İle İlgili Güzel Sözler, Cumhuriyet İle İlgili Sözler Twitter, Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türklere, Türkiye'ye armağan ettiği paha biçilemez bir armağan olan Cumhuriyet sözlerini sizler için derledik. Siz de Cumhuriyet ile ilgili sözleri Whatsapp, Facebook hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Cumhuriyet İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartı ile her fikre saygı duyarız. (Mustafa Kemal Atatürk)


”Cumhuriyet fazilettir.” (Atatürk)


Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır.


Demokrasi, halkin halk tarafindan, halk için yönetimidir.  / Lincoln


Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. (Atatürk)


Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taş ve tahtlar batar, yok olur.


Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.


Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yasatacaksiniz.


”Cumhuriyet ile cehalet bir yerde barınmaz.” (Alphonse De Lamartine)


”Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” (Atatürk)


”Özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yaraşır.” (George Washington)


”Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.” (Atatürk)


Cumhuriyet hürriyeti sevenlere ve koruyanlara layıktır.


Cumhuriyetler zenginlik diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.


Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.


Ey yükseÎen yeni nesiÎ! istikbɑÎ sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseÎtecek ve yɑşɑtɑcɑk sizsiniz. Mustafa KemaÎ Atatürk


Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. / Mustafa KemaÎ Atatürk


Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur. / Mustafa KemaÎ Atatürk


Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir. / Mustafa KemaÎ Atatürk


Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk)


Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir. (Montesquieu)


Arkadaşlar önemle ve ciddiyetle beyan ederim ki; Türkiye Cumhuriyeti, kutsal tanıdığı bağımsızlığını ve egemenliğini savunmada hoşgörülü olamaz!.. (Atatürk)


Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. 


Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur. 


Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. 


Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.


Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktırr


Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.


Cumhuriyet, yüksek ahlâkî deger ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.


En iyi hükümet, bize kendi kendimizi yönetmesini ögreten hükümettir.


Halk yöneticilere, yöneticiler de yasalara saygi duyduklari zaman, toplum iyi yönetiliyor demektir.


Özgürlügü sevenlere ve koruyanlara ancak Cumhuriyet yarasir.


”Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.” (Atatürk)


”Demokratik bir cumhuriyet, kapitalizmin mümkün olan en iyi siyasi kabuğudur ve bu yüzden de,sermaye,bu en iyi kabuğa bir kez sahip olduğunda,iktidarını öylesine güvenlikli,öylesine sağlam kurar ki,burjuva-demokratik cumhuriyetteki kişiler,kurumlar ya da partiler düzeyinde kalan hiçbir değişiklik onu sarsamaz.” (Vladimir İlyiç Lenin)


”Bugün Cumhuriyet’e tarihin yüklediği vazife budur. Cumhuriyet bu vazifesini tamamen başaramazsa, yalnız kendisinin varlığı değil, Türklerin bağımsız hayatı tehlikeye girer… Bu bakımdan herhangi sınıf ve zümreden olursa olsun, bütün Türkiyelilerin umumi ve kapsamlı menfaatleri Cumhuriyet’in muvaffakiyetini lüzumlu kılar.” (Yusuf Akçura)


Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir taş ve tahtlar batar yok olur.


İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile onu yaşatmak mümkün değildir.


Aydınlığı söndürmek isteyen art niyetli zihniyetlerin varlığıyla bugüne ulaşan ve büyüyen Cumhuriyetin ilerleyişini kimse durduramayacak.


Türk uÎusu çok büyüktür. özgürÎüğü ve barışı sever. canı pahasına da oÎsa, cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. ve yaşatacaktır…


Her karış toprağıyÎa böÎünmez bütün olan üÎkemiz Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakkari’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türk DevÎeti’ne yurttaşÎık bağı iÎe bağÎı oÎan herkesin ortak yurdudur.


GeῘecek nesiῘῘerin Türkiye de Cumhuriyetin iῘanı günü, ona en merhametsizce hücum edenῘerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında buῘunanῘarın yer aῘdığını görerek şaşıracakῘarını asῘa farz etmeyiniz! BiῘâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukῘarı, böyῘe cumhuriyetçi geçinmiş oῘanῘarın hakikî zihniyetῘerini tahῘiῘ ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyecekῘerdir.


Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri ulus kararı, diğeri en acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuzun kahramanlığı. Bu iki şeye güvenir. (Atatürk)


Cehalet öyle binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. 


Esin kaynağımız Atatürk’ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi gücümüz ise yurt sevgimiz ulusal bilincimiz birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!