Cüneydi Bağdadi Sözleri

Sayfa İçeriği: Cüneydi Bağdadi Sözleri, Dini Cüneydi Bağdadi Sözleri, Cüneydi Bağdadi Sözleri 2020, Cüneydi Bağdadi Sözleri Özlü, Cüneydi Bağdadi Güzel Sözleri, Cüneydi Bağdadi Aşk Sözleri

800 ve 900'lü yıllarda yaşamış olan sufi ve filozof olan ünlü din adamı Cüneydi Bağdadi Sözlerini derledik. Beğendiğiniz Dini Cüneydi Bağdadi Sözlerini sizler de İnstagram, Facebook gibi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Cüneydi Bağdadi Sözleri

Editörün Seçimi: Tasavvuf; Hakk'ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisi ile diriltmesidir. (Cüneydi Bağdadi)


”Kalbi imar etmek nimettir. Dili imar etmek çok konuşmak ise fitnedir.”


Bir kişiyi (postunun üzerinde) havada uçarken görseniz, o da eğer Kitap ve Sünnet'e uymuyorsa, (ona îtibar etmeyin, zira) bu bir (Kerâmet değil) istidraçtır.


“Allah’ın nimetlerinin ona isyanda kullanılmamasıdır.”


Sabır, yüzü ekşitmeden, acıyı yudum yudum içine sindirmektir.


İnsanları Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’nin sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Muhammed Aleyhisselam’ın nurlu yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturamazlar. Kur’an-ı Kerim’in ahkamını öğrenmeyen ve Hadis-i Şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. Cüneyd Bağdadi


Tasavvuf ehli bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, herşeyi sular. Her insanın ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur.


"Niye sofilerin hırkası gibi hırka giymiyorsun?" diye soranlara; 
"Hırka ve yamalı elbise giymenin bir işe yarayacağını bilsem, demirden ve ateşten elbise yaptırıp giyerim. Ama kalbime; îtibâr hırkaya değil, yanık kalbedir, şeklinde de bir ilhâm geliyor."


Toprağa kötü şeyÎer de atıÎır. Fakat toprak, hep iyi şeyÎerÎe (çiçek, ağaç, vs.) KarşıÎık verir. Cüneydi Bağdadi


Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda, öyle bir kardeşi ve dostu bulamazsın. Ama, kendisine allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına allah rızası için katlanacağın kardeş ve dost arıyorsan, böyleleri çoktur.


”İnsanları Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’nin sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Muhammed Aleyhisselam’ın nurlu yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturamazlar. Kur’an-ı Kerim’in ahkamını öğrenmeyen ve Hadis-i Şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır.”


”Bir kimse, Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’ne kavuşmak yolunda, milyonlarca sene Sıdk ve İhlas ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır.”


”İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte, faydalı amel işlenebilir. Halbuki, kıyametin o bin senesinde, bir şey yapılamaz. O halde, ey mü’min kardeşim vaktini, boş şeylerle geçirme, zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarım vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın. Çok büyük sevaba kavuşasın.”


”İnsanın, Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’ne kavuşturan yolda yürümesi, Peygamber (SAV) Efendimiz’e ve O’nun (SAV) hakiki varisi evliyalara tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid’at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler.”


"Bizim ilmimiz, Allah'ın kitabı ve Hz. Peygamberin sünnetiyle zapt altına alınmıştır."


"Allah'ı tanıyanın dili konuşmaktan aciz olur"


"Sevgi mükemmel olduğunda kalbi bir uçtan diğer uca doldurur ve orada 'Sevgili'den (c.c)' başkasına yer bırakmaz."


Öyle bir şahsiyet ki zühdle birlikte mutlak olarak elinde hiçbir şey bırakmamayı benimsemiş ve "Cennete giden kısa bir yol biliyorum. Bu hiç kimseden bir şey istememek, hiç kimseden bir şey almamak ve yanında başkalarına verecek hiçbir şey bulundurmamaktır" demiştir."


"Tasavvuf, kalbin Hak Teala'dan gayrısına alakasını kesmesidir ve gönül topluluğuyla zikrullah ve kendinden geçip Hakkı dinlemek ve emr-i ilahiye ve sünnet-i seniyyeye ittiba ile ameldir."


Belâ, ariflerin kan-dili, muridlerin uyarıcısı, müminlerin silâhı ve gafillerin helâk alma sebe-bidir. Başına belâ gelip de hoşnutluk ve sabır göstermedikçe hiç kimse imanın tadına varamaz.


"Vakit sermayeni iyi kullan. O bir kere ele geçer; kaçırdın mı bir daha ebediyen ele geçiremezsin. Kâinatta vakitten daha kıymetli bir servet yoktur."


Kur’an-ı Kerim’in çizdiği sınırları gözetmeyen ve Ha-dis-i Şerif bilmeyen kimse, mürşid, yol gösteriçi olamaz. Çünkü tasavvuf yolu, Allahu Teâlâ’nın sünnetine bağlıdır.


“İnsan Allah’ı (CC) iki türlü tanır: Ta’arruf, tarif. Allah’ın (CC) doğrudan kendini kuluna tanıtmasına ta’arruf, dış alemdeki deliller vasıtasıyla tanıtmasına tarif adı verilir ve aslında her iki tanıtma şekli de Allah’ladır (CC)”


Gerçek doğruluk, yalandan başka hiçbir şeyin seni kurtaramayacağı hususta dahi doğru söylemendir.


“Rabbim seni serbest bırakırsa bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. O’nun dileğini yapardım.”


”Kendisine gelip dua talep edenlere Cüneyd-i Behre (RA) Hz.leri şöyle duada bulunurdu: “Cenab-ı Hak (CC) Hz.leri, kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Cenab-ı Hak (CC) Hz.leri zenginliğini kalbine koysun, seni bütün kötülüklerden alıp, kendisiyle meşgul kılsın. Sana olmayacağı şeyi çıkarıp rızasını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin.”


”Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir.”


Herkesin üzerine basıp gittiği yer gibi tahammüllü ol. Bulut gibi herkesi gölgelendirir. Yağmur gibi sevdiğin sevmediğin herkese fayda ver.


İnsanları Allah Teâlâ’nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar… çıkmaz sokaktır.


Gerçek doğruluk, yalandan başka hiçbir şeyin seni kurtaramayacağı hususta dahi doğru söylemendir.


Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür. Cüneyd Bağdadi


Bir kimse, Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’ne kavuşmak yolunda, milyonlarca sene Sıdk ve İhlas ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır. Cüneyd Bağdadi


Kâlbe gelen düşünceler dört türlü olur: 
1. Cenab-ı Hak'tan gelir, kulu uyarmaya matuf bulunur. 
2. Melek tarafından gelir, kulu iyiliğe yöneltir. 
3. Nefisten gelir, sahibini günah olan şeylere sevkeder. 
4. Şeytandan gelir, öfkeye ve yeise atmaya müteveccih olur.


Hayrın tamamı üç şeyde toplanmaktadır: Gündüzünü sana hayırlı olacak şeylerle geçiremiyorsan zararlı şeylerle geçirme! Hayırlı kimselerle dostluk edemiyorsan şerli insanlarla beraber olma! Malını Allah'ın rızasının olduğu yerlerde infak edemiyorsan Allah'ın gazabının olacağı yerlerde harcama! Cüneyd-i Bağdadi Hz. (k.s)


Hak yoluna girmek isteyen bir kimseyle karşılaştığın zaman, ona hemen ilmin bütün gereklerini anlatmaya kalkma. Önce yumuşaklık ve tatlı sözlerle işe başla. İlim onu korkutur, yumuşaklık ise ısındırır ve yola alıştırır.


Şükür, verdiği nimetle Allah’a isyan etmemektir.


Vecdin iÎimde erimesi, iÎmin vecd içinde kayboÎmasından yeğdir. Cüneydi Bağdadi


”Kendisine gelip dua talep edenlere Cüneyd-i Behre (RA) Hz.leri şöyle duada bulunurdu: “Cenab-ı Hak (CC) Hz.leri, kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Cenab-ı Hak (CC) Hz.leri zenginliğini kalbine koysun, seni bütün kötülüklerden alıp, kendisiyle meşgul kılsın. Sana olmayacağı şeyi çıkarıp rızasını koysun. Seni kendine varan en güzel ve doğru yola iletsin.”


”Sabır, hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir.”


”Rıza belayı nimet saymaktır.”


”Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’nin ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de, O’na (CC) karşı yaptığın ibadet ve taatlardaki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir.”


”Maneviyat erleri, toprak gibi olmalıdır.”


”Bir kimsenin havada bağdaş kurup oturduğunu görseniz, İslamiyetin emir ve yasaklarına uymaktaki hassasiyetine bakınız. Eğer tam ise ona uyabilirsiniz. Eğer emir ve yasaklara uymakta (çok az da olsa) bir gevşekliği varsa hemen ondan uzaklasınız. Çünkü zararı dokunur.”


”Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip, hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar.”


Ağlamaktan daha faziletli bir şey yoktur. Ağla ha babam ağla!


Cüneyd-i bağdadi'ye sabır nedir diye sormuşlar:
"Yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmedir."demiştir.


Karşılık( ve menfaat) beklemeye dayanan bir sevgi, o karşılığın ortadan kalkmasıyla mutlaka son bulur.


”Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır.”


Muhabbet sevenin sıfatlarının gidip yerine sevgilinin sıfatlarının gelmesidir.


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz