Cömertlik İle İlgili Sözler

Başlık: Cömertlik İle İlgili Sözler

Cömert insanlar herkes tarafından sevilir. Cömertlik İle İlgili söylenmiş en güzel sözleri sitemizde bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Cömertlik İle İlgili Sözler, Mevlananın Cömertlik İle İlgili Sözleri, Peygamberimizin Cömertlik İle İlgili Sözleri, Cömertlik Sözleri, Cömertlik Mesajları, Cömertlik Hakkında Sözler

Cömertlik herkesin harcı değildir aslında Zordur ama yapılınca tam yapılır Cömertlik üzerine söylenmiş en anlamlı sözleri derleyip topladık Whatsapp, Facebook vb hesaplarınızdan Cömertlik Sözlerini paylaşabilirsiniz.

Cömertlik İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Cömert kişi, Allah'a yakındır, insanlara yakındır, ateşten uzaktır

(Hadis-i Şerif)


Cömert, AIIah’a, insanIara, cennete yakın, cehenneme uzaktır Cimri ise bunun aksinedir.


Veren el, alan elden üstündür.  Hadis-i Şerif 


”Cömertlik, dostluğun ruhudur.” (Oscar Wilde)


Cömertlik dostluğun ruhudur Oscar Wilde


Bilin,duyun!. Her cömert cennettedir ve ben buna kefilim (Hz.Muhammed)


Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki .


Olur da bir gün yeniden kalbin beni atmak isterse, ellerin beni üşürse, yüzün beni gülmek isterse, rüzgara bırak kendini

Ben hep savrulmak istediğin yerde olacağım


Cömertliğin üç belirtisi vardır; sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır.İmmanuel Kant


Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge halidir.


CömertIik, göz kamaştırıcı hediyeIer vermek değiI, zamanında vermektir Jean de La Bruyere


CömertIik, sadece verdikIerinizIe değiI, hareketIerinizIe de öIçüIür.


Gerçek cömertIik, insanIara hiçbir zaman biImeyecekIeri bir iyiIik yapmaktır.


Cömertlik erkeğe yakışan bir erdemdir, sıkı tutmak ise kadına.  Goethe 


Cömertlik, sadece verdiklerinizle değil, davranışlarınızla da ölçülür.  George McDonald 


Cömertlik, çok vermekten ziyade zamanında vermektir.  Bruyere 


”Cömertliğin ötesi başa kakmadır.” (Hz Muhammed)


”Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki.” (Mevlana)


”Cömertliğimiz, hiçbir zaman servetimizi aşmamalıdır.” (Cicero)


”Cömert derler, maldan ederler Yiğit derler, candan ederler.” (Atasözü)


Cennet cömertlerin cehennem cahillerin yeridir Hz

Ali


Cömertliğimiz hiçbir zaman servetimizi aşmamalıdır Cicero


Cömertlik kadar kendi kendini yıpratan bir meziyet olmaz Machiavelli


Dört şey devam ettikçe, din ve dünya ayakta duracaktır: Zenginler, malları ile cömertlik ettikçe; âlimler, ilimleriyle amel ettikçe; cahiller, bilmedikleri bilgilerle kibirlenmedikçe; fakirler, dinlerini dünyalarına satmadıkça (Hz Ali)


İnsan bazen, az parası olduğu halde, belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak, çok parası olduğu zamankinden daha cömert olur

(B.Franklin)


Akıllı kişi odur ki; malını güve düşmeyecek, hırsız almayacak yerde saklayandır Yani Allah yolunda harcayandır (Abdullah bin Mesud)


Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşlığın hayrı olmaz.


Cömertliğin dibi yoktur.


Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman bilmeyecekleri bir iyilik yapmaktır.


Ey Ademoğlu şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak cömertçe harcıyorsun da, bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmaktan cimrilik ediyorsun Hasan el-Basri 

 

3-5 Parça mal vermek veya para vermek cömertlik değildir Asıl cömertlik çok verdiği halde, en az verenin kendisi olduğunu düşünmektir

Verdiği mal karşılığında teşekkür ve iltifat bekliyen de cümert değildir Muhammed el-İsfehâni


Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür.La Rochefoucauld


Yokluk ovasındaydık, cömertlik ettin, yoktuk; bize varlık elbisesini giydirdin.Şeyh Galip


Cömertlik daha çok verdiğimiz şeylerden ziyade vermek gururudur François de La Rochefaucauld


Cömertlik, göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil, zamanında vermektir.


Cömertliğiniz hiçbir zaman, servetinizi aşmamalıdır.


CömertIik, daha çok verdiğimiz şeyIerden ziyade, vermek gururudur François de La RochefaucauId


CömertIiğin dibi yoktur.


HeIaIinden kazanıp, fakirIere cömertIik ediniz.


İnsanIarın en cömerdi, istenmeden veren; en asiIi de intikam gücü yeterken bağışIayandır.


Cömertlik, soylu ruhların acımasından başka bir şey değildir.  Chamfort 


Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman bilmeyecekleri bir iyilik yapmaktır.  Frank Clark 


”Dünyada hiçbir iş, cömertlikten ve ekmek vermekten daha iyi değildir.” (Nizamülmülk)


”Cömertliğin sonu, saadet; yalancılığın sonu, rezalet; doğruluğun sonu selamettir.” (Hz Ali)


”Cömertlik, göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil, zamanında vermektir.” (Jean de La Bruyere)


Cömert Allaha insanlara cennete yakın cehenneme uzaktır Cimri ise bunun aksinedir

Hadis


Cömertlik gibi görünen şey çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür La Rochefoucauld


İnsan bazen az parası olduğu halde belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak çok parası olduğu zamankinden daha cömert olur Benjamin Franklin


Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur (Ahmet Bin Kays)


Cömertlik, israf ile cimrilik arasında ki denge halidir (İmam Gazali)


Cömertliğin üç belirtisi vardır; sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır


Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. 


Cömertlik; dost ve ahbaba, iyilikte ve ikramda bulunmaktır.


Cimriler çok iyi insanlardır, ölmelerini isteyenler için servet toplarlar


Kendi elinin vereceği bir akçe, senden (ölümünden) sonra verilecek yüz akce'den daha değerlidir

Feridüddin Attar 


En özgün iyilik ve cömertlik örneklerinin bir çoğu, hizmet etmenin ve karşılıksız vermenin, bir insanın zihinsel sürecinin yapısal bir parçası haline gelmiş olmasından kaynaklanır.Richard Carlson


Cömertlik bana, senden daha çok gereksindiğimi değil, benden daha çok gereksindiğini vermendir.Halil Cibran


Cömert tanınmak iyidir Bununla birlikte bu konuda ün yapacak kadar cömert davranmak sizi batırır Niccolo Machiavelli


Kral olup paramı dilenci gibi harcamaktansa, dilenci olup paramı kral gibi harcamayı tercih ederim.


Dünyada hiçbir iş, cömertlikten ve ekmek vermekten daha iyi değildir.

SöZLER
YORUMLAR