Cimrilik İle İlgili Sözler - Cimrilik Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Cimrilik İle İlgili Sözler

Cimrilik İle İlgili Sözler

Cimrilik üzerine söylenmiş sözleri buluşturuyoruz bu özlü sözler sayfamızın altında sizler ile.

Sayfa İçeriği: Cimrilik İle İlgili Sözler, Cimrilik İle İlgili Komik Sözler, Cimrilik Sözleri, Cimrilik İle İlgili Sözler 2019, Özlü Cimrilik Sözleri, Cimrilik İle İlgili Sözler Anlamlı, Cimrilik İle İlgili Sözler Facebook

Cimri olmak ile tutumlu olmak farklı şeylerdir. Tutumlu olun ancak kesinlikle cimri olmayın. Cimrilik ile ilgili sözleri bu sayfamızda hazır ettik. Facebook, Whatsapp gibi hesaplarınızdan Cimrilik Sözlerini paylaşabilirsiniz.

Cimrilik İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik yapan kimsedir. (Hz. Hüseyin)


Cimrilikten kimse bezirgân olmaz. (Karacaoğlan)


”Kar kuytuda, para pintide eğleşir.” (Atasözü)


Eli dar olanın, gönlü de dar olur. - Hz. Ali


CimriyIe baIık öIdüğü an, puIIarı hiçtir. TaIat Sait HaIman


Mülkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaldırıldığı bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmiş cimriliktir.


Cimriyle balık öldüğü an pulları hiçtir.


”Cömertlik, saadet anahtarıdır.” (Nâsır-ı Hüsrev)


Aşırı cimrilik, kin, gazab ve hasletten sakının. Bunlardan her biri için kendisiyle savaşacağınız işlerin sonunu düşünmek, rezaletten sakınmak, fazilet taleb etmek, ahiretin salahı ve hilimden ayrılmamak türünden silahlar hazırlayın.” Hz. Ali


Varlıklı olduğu halde cimrilik yapanın hiçbir bahanesi yoktur.


Bir insan için yoksul bir kalbe ve zengin bir keseye sahip olmak ne ayıptır! 


Cimri insanı iki şey hariç, hiçbir şey doyuramaz. Bunlardan biri toplamak, diğeri de mezarının toprağıdır.


Altının ne olduğunu mihenk, cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. Sadi


Kıyamette bir devenin iğne deliğinden geçmesi, cimri bir zenginin cennete girmesinden daha kolaydır. (Vehb bin Münebbih)


Cimri malı götürür, kendini bitirir. (Eyyüp Sabri Osmanoğlu)


Bilindiği gibi cimrilik kurdun açlığına benzer ve yedikçe daha çok acıktırır. (Gogol)


”Cimriyle balık öldüğü an, pulları hiçtir.” (Talat Sait Halman)


”Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir.” (Cafer-i Sâdık)


”Hangi hastalık, cimrilikten daha büyük olabilir ki.” (Hz. Muhammed)


KibirIi ve cimri adamın ne kadar vasıfIarı oIursa oIsun, dikkate aIınmaya değmez. Confucius


Kadına düşkünIük cimriIik gibidir, kişinin parası arttıkça açgözIüIüğü de artar. Montesquieu


Hasisin kesesi, hayatına ve hayatı, kesesine bağIıdır. Cenap Şahabettin


Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, Kibirden uzaklaşan saygınlığa, Cimrilikten uzaklaşan da şerefe..


Zavallı cimrilerde mezbaha köpeklerine benzer. (Ferideddin-i Attar)


Ey âdemoğlu, şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak harcıyorsun da, bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmakta cimrilik ediyorsun. (Hasan Basri)


Zaman o kadar cimridir ki hiçbir saniyesini vermiyor geri.


Küçük masraflardan kaçınmayın bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır.


Esir bir kişinin cimri ise fayda umduğu insanların hepsinin esiridir.


Cimri öyle bir kimsedir ki dünyada fakir gibi yaşar, ahirette zengin gibi hesap verir. Hz. Ali (r.a.)


Mülkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaldırıldığı bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmiş cimriliktir. Yalçın Küçük


Cennetlik olacağını nereden biliyorsun? Belki o, kendisine fayda vermeyen şeyleri konuşmuştur ve verilmesi kendisine zararı olmayan malı elinde tutup cimrilik yapmıştır.


Cimrilik, bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür.


Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır.


Ey insanoğlu, şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf ederek harcıyorsun da bir dirhem ile Rabb’inin rızasını kazanmakta cimrilik ediyorsun. 


Cimriliği meydana getiren yoksulluk değil, daha ziyade zenginliktir. 


Cimrilik, bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. 


Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar.    


Cimri, borç para isteyecek olan kişinin geldiğinş bir fersah uzaktan görürü. Sadi


Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar. Şeyh Sadi


Irmak kıyısında suyu sakınan, suyu görmeyen kişidir. (Hz. Mevlâna)


Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini katılaştırır. Cimrilerle karşılaşmak, müminler için beladır. (Bişr-i Hâfi)


İnsanların en cömert olanı, istemeden veren; en asil olanı da, intikama gücü yeterken bağışlayandır. (Hz. Hüseyin)


”Fakir, bazı şeylerden mahrumdur: ama cimri her şeyden.” (Mehmed Tevfik Bey)


”Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar verme salahiyeti zayıflarda olursa, işler bozulur.” (Hz. Ebû Bekir)


”Cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik, onları kan dökmeye ve haramı helal tanımaya sürüklemiştir.” (Hadis-i Şerif)


”Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisâ Suresi 37. Ayet)


Bir mum diğer mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez.


GeI dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da başına. Neyzen Tevfik


Bir işi inceIemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrıIığa; eIeştiri, düşmanIığa; sabırsızIık, reziIIiğe; sırrı ifşa etmek, aIçaImaya sebep oIur. CömertIik zekanın cimriIik ise gafIetin aIametidir.


Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.(Nisâ Suresi 37. Ayet)


Zenginlik insanı cimriliğe mahkum etmez. Cimrilik insanın kişisel tercihidir.


Sakın cimrilerle dost olma. Cimriler muhtaç olduğun şeyi en ihtiyaçlı anında senden isterler.


Cimrilikle hayırseverlik aynı sonucu doğurur cimrinin yeryüzünde biriktirdiği serveti hayırsever gökyüzünde biriktiremez mi?


Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. Montaigne


Belki duygularımızı açıklamakta çok cimri davranıyoruz, yaşantımızda kafaya fazla yer veriyoruz ve bu bizi bozuyor, duygulanacağımız yerde akıl yürütüyoruz çoğu kez.


Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez.


İki insan boş yere sıkıntı çekmiştir; kazanıp da yemeyen ve öğrenip de yapmayan. 


Nekeslikten kimse bezirgân olmaz.


Sakın cimrilerle dost olma. Cimriler, muhtaç olduğun şeyi, en ihtiyaçlı anında senden isterler.


Parasından en az yararlanan cimrinin kendisidir. La Fontaine


Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına. Neyzen Tevfik

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!