Cenap Şahabettin Sözleri

Başlık: Cenap Şahabettin Sözleri

Ünlü şairlerimizden olan Makedonya doğumlu Cenap Şahabettin Sözlerini ve en güzel şiirlerini sitemizden bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Cenap Şahabettin Sözleri, Cenap Şahabettin Sözleri 2019, Cenap Şahabettin Sözleri ve Anlamları, Cenap Şahabettin Şiirleri, Anlamlı Cenap Şahabettin Sözleri, En Güzel Cenap Şahabettin Sözleri, Cenap Şahabettin Sözleri Özlü

 

1870 yılı doğumlu olan Makedon asıllı Cenap Şahabettin'in Sözlerini sizler ile buluşturmaktayız Sizler de hoşunuza giden, beğendiğiniz Cenap Şahabettin Şiirlerini Twitter, İnstagram gibi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Cenap Şahabettin Sözleri

Editör Seçimi: İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes (Cenap Şahabettin)


 "Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş."


Bâzı dostluklar vardır ki doğdukları gün çok yaşayacaklarını vaadederler; ve bâzıları da hissedersiniz ki, ölü doğuyorlar.


SöyIenmemiş fikir yoktur, diyorIar Bu söz doğru ise biIe bundan sonra bütün insanIar susacak değiI.


Günde bin doğru fikir göğsümüze çarparda birine olsun yüreğimizi açtığımız nadirdir.


Hüküm, hükümdarın da oÎsa hak teb’anındtr, çünkü hükümdar her hakkını teb’anın kuvvetinden aÎır.” HaÎkın vicdanı iÎe hak ve isteğine bağÎı oÎan yöneticiÎer, ko­Îay koÍay yıkıÎmazÎar –Cenap Şahabettin


Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur. 


“Bir adamın fikirlerini sözleri değil, hayatı gösterir.” Cenap Şahabettin


”Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.”


"Yüz kere asırların ibriğinden süzülmüş fikirleri bile herkese kabul ettiremeyiz."


"Dehâetin (dâhiliğin) ne memleketi, ne asrı olur; her yer onun, her zaman onundur."


"Talih bile deve gibidir: Önüne bir eşek düşmedikçe istediğiniz tarafa yürümez."


Yüksek ahlâk ancak yüksek zekâya eşlik edebilir: Hiçbir ahmak tamamıyla iyi huylu değildir.


İyiliği yalnız iyiler anlar,
fenalığı herkes.


İnsanı gözlerinden akabilen yaşların acısı değil, ruhunda hapsolan yaşlar zehirler.


Yer yaşIandıkça dertIeri artıyor, insan gibi.


Doğruyu söyIemek değiI anIatmak güç imiş.


Meşe göIgesinde fiIizIenen yosunIarın çoğu kendiIerini meşe fidanı sanırIar.


Bir kitap iImi var birde hayat iImi, oIgun insan herhâIde ikisine de vakıf oIan oIuyor.


Hiçbir hükümet ya da devlet, halkını başı boş bırakmaz

An­cak, kendine güvenen ve akılılı yönetimler, bunu fazla hissettir­mezler.


Fırtına, denizde bir kuvvet eseri, insanda aksine bir zaaf eseridir.


Elinden geleni yɑpmɑdığın müddetçe, umduğunu bulɑmɑmɑktɑn şikɑyette hɑksızsın.


Tevazu yaşmağa benzer: Örterek güzeÎÎeştiri -Cenap Şahabettin


Bir hastaÎığı, çeken hasta da biÎir, tedavi eden hekim de… Fakat, araÎarında ne büyük fark var! –Cenap Şahabettin


Eski zamanın sağῘam müsῘümanῘarı ”Başımız şeriata bağῘı” diyenῘerdi.Şimdi sağῘam kanunῘarda ”Başımız geῘişmeye bağῘı” diyenῘerdir –Cenap Şahabettin


Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız. 


Erkeğin kalbi yaşlandıkça, kadının kalbi bozuldukça katılaşır. 


Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız. 


“Zeki adam, kitaptan bir yaşam payı ve yaşamdan bir kitap payı çıkarır.” Cenap Şahabettin


“Mutluluk gibi, şan ve şerefi de dışarıdan bekleme Etrafında el şakırtısı yokmuş, ne fark eder? İçinde bir ses, ‘Aferin’ desin, bu kâfidir Hakiki nişan göğsün dışına değil, içine takılır.” Cenap Şahabettin


”Her yük omuzdan indirilebilir, senelerin yüklettiği yaş yükü müstesna!”


”Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir

Sanırız ki,genç göründüğümüz nisbette ecelden uzağız.”


”Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz.”


"İlim yalnız zekayı değil hamakati (ahmaklığı) de artırır."


"Hayat hiç şüphe yok ki komedyadır Fakat içinde çoğumuz ağlarız."


"Sürüden ayrılanı sürü sevmez."


"Zaman sana uymazsa sen zamana uy" derler Zamanımızı düşününce bundan daha ağır teklif olamaz.


Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.


Yanlış bildiklerimizi atabilsek
zihnimizin yükü o kadar hafiflerdi ki...


Ömründe hiç yalan söylememiş adama yalan
söylemeğe hiç kimse cesaret edemez, herkesin yalana cür'eti öyle adam bulunmadığı içindir.


Vicdan yaIan söyIemez ama sık sık yanıIır ve yanıItır.


İnsanın şansının kendisine yardımcı oIması için insanın kendisinin de biraz çaba göstermesi gerekmektedir.


YoksuIIuğun oIduğu yerde; namus, şeref, onur, erdem fazIa barınamaz

YokIuk, mertIiği bozar.


Vesaire sözünü pek severim zihnimin ayıbını örttüğü için.


Gɑriptir, yükü çeken mɑndɑ ses çıkɑrmɑz dɑ kɑğnı inler.


Ne bütün vɑrını yiyip ölmüş vɑrdır, ne her fikrini söyleyip susmuş.


En geveze kuş umuttur, yüreğimizde hiç susmɑz.


Gündüz kandiÎini hazırÎamayan, gece karanÎığa razı demektir.


Aşık sevdiğine bakar, fakat. görmez.


Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız. 


Elinden geleni yapmadığın müddetçe, umduğunu bulamamaktan şikâyette haksızsın. 


“Başkası düştü mü çürük tahtaya basmasaydı deriz Kendimiz düştük mü tahtanın çürük çıkmış olmasından şikayet ederiz.” Cenap Şahabettin


"Daima ara… Bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın…” Cenap Şahabettin


”Hepimiz ölümün nişanlısıyız.”


”Köpeğe gem vurma, kendini at sanır.”


”Bir safsata yerleşti mi, onun mantıkla yıkmaya çalışmayın, çünkü başaramazsınız Onu zamana terk edin.”


”Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.”


”Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür.”

SöZLER
YORUMLAR