Çanakkale Şehitlerine Sözler

Başlık: Çanakkale Şehitlerine Sözler

Çanakkale savaşında şehit düşen mehmetçiklerimiz için söylenebilecek en anlamlı sözleri bu sayfamızda yer alıyor.

Sayfa İçeriği: Çanakkale Şehitlerine Sözler, Çanakkale Şehitlerine Sözler 2019, Çanakkale Şehitlerine Anlamlı Sözler, Çanakkale Şehitlerine Sözler Twitter, Çanakkale Şehitlerine Mesajlar, Çanakkale Şehitlerine Anlamlı Sözler

Ülkemizi kurtarmak için cesurca canlarını feda eden Çanakkale Şehitlerine Sözler bu sayfamızda bir araya getirdik Siz de Çanakkale Şehitlerine Anlamlı Sözleri Whatsapp, Facebook, İnstagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Çanakkale Şehitlerine Sözler

Editör Seçimi: Bugün bizden vatan razı olacak! Nefer şehit, ordu gazi olacak.


Bu toprakIarımızı vatan yapan şehitIerimizi saygıyIa anıyoruz.


“Allah, mü’minlerden mallarını ve canlarını, onlara (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler (Bu), Allah üzerine hak bir vaattir…” (Tevbe, 111)


Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? 
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi 


18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir Zaferimiz kutlu olsun… 


”Çanakkale Boğazı’ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Martı aralıksız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı

Moral, son derece yüksekti Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu ciddiyetini koruyordu.” (Robert Rhodes James) 


Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.


Ey şehit oğIu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber Aziz şehitIerimizi saygı ve minnetIe anıyoruz.


Bu destansı zaferin temeIinde güçIü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürIük tutkusu vardır ÇanakkaIe şehitIerimizi minnetIe anmaktayız.


Tarih boyunca, hürriyet ve bağımsızIığına düşkünIüğüyIe biIinen miIIetimiz; her türIü zorIuğa karşı durmuş, kanı, canı pahasına mücadeIe vermekten çekinmemiştir ÇanakkaIe Zaferiniz kutIu oIsun aziz şehitIerimizi minnetIe anıyoruz.


“Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır

Şüphesiz Allah, evet O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Hac, 58)


“De ki: Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini azabı bekliyoruz Haydi bekleyedurun Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.” (Tevbe, 52)


Her kim, bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebât eder, şehit düşerse, Cenâb-ı Hak elbette onu cennete koyacaktır Bugün şehit olanlara Firdevs Cenneti hazırdır Hücûm ediniz, hamle ediniz!” (İbn-i Hişâm, II, 267-268)


Siperler arası 8 metre

Yani ölüm muhakkak 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok Okuma bilenler ellerinde Kur’an okuyor bilmeyenler Kelime-i şahadet getiriyor
Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur.


Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak 
Boşanır sırtlara vadilere sağnak sağnak. 


Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; 
Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? 


Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, 
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. 


Bir ulus ve vatan yaratan bu kutlu günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz. 


Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103 yıldönümünde milletimizin bu onurlu gününü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. 


Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale Zaferi’nin 103 yıldönümünde, bu güzel vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyorum Ruhları şad, mekânları cennet olsun… 


Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır

Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. 


”Yenilmez İngiliz donanmasının uğradığı akıbetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden devlet adamları sorumludur Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz’dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir kuvvei seferiyeyi İstanbul’a getirmek planının şansı çok azdı.” (General Fahri Belen) 


”Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” (M.Kemal Atatürk) 


”Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir!” Necmettin Halil Onan 


”Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır Bunlardan biri taş duvara körü körüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir

Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.” (İngiliz Başbakanı Asquith)


Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber – Mehmet Akif Ersoy


Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda 
Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, 
İstiklal uğrunda, namus yolunda 
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.


Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin 
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin 
Bir harbin sonunda bütün milletin 
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.


DevIetimiz, şehit yakını ve gaziIerimizin bu güne kadar oIduğu gibi bundan sonra da yanIarında oImaya devam edecektir ŞehitIerimizi anar zaferimizi kutIarız.


Bu tarih, gerek taarruz gerekse savunma savaşIarının başarıIarıyIa doIup taşan Türk kahramanIık tarihinin en onur verici, en parIak sayfaIarından biridir Zaferiniz kutIu oIsun…


ÇanakkaIe Zaferi; vatan toprakIarını korumak için şahIanan Türk uIusunun muhteşem bir destanıdır.


Aziz şehitIerimiz yattıkIarı yerIerde şunu hissetmeIidirIer ki, temiz kanIarıyIa suIadıkIarı kutsaI vatan toprakIarı, bugüne kadar oIduğu gibi bundan sonra da Türk miIIeti tarafından en kutsaI emanet oIarak muhafaza ediIecektir

ÇanakkaIe Zaferiniz kutIu oIsun aziz şehitIerimizi minnetIe anıyoruz.


Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız Huzur ve sessizlik içinde uyuyunuz Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Göz yaşlarınızı dindiriniz Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır

Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”


Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir”


Hercümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap 
Seni ancak ebediyetler eder istiab. 


Türbedarın diye ta fecre kadar bekletsem, 
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem. 


Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, 
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. 


Çanakkale, vatan savunmasının akıl ve iman gücüyle destana dönüştüğü, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, bizim ve dünya için en önemli savaşlardan biridir 18 Mart Çanakkale Deniz zaferimiz kutlu olsun Şehitlerimizin mekânları cennet olsun… 


Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır

Zaferimiz kutlu olsun…


Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır Bunlardan biri taş duvara körü körüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız – İngiliz Başbakanı Asquith


Avrupa’da hiç bir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir

Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi Halbuki Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar
– General Tawshend – 


Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferin 103 yıl dönümünü kutlarken, bu uğurda canlarını vermiş şehitlerimizin mukaddes hatıraları önünde saygıyla ve sevgiyle eğiliyoruz.

SöZLER
YORUMLAR