Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

Bencil İnsanlara Sözler

Sayfa İçeriği: Bencil İnsanlara Sözler, Bencillik Sözleri, Bencillik İle İlgili Sözler, Bencil İnsanlara Kapak Sözler, Bencil İnsanlara Anlamlı Sözler, Bencil İnsanlara Sözler 2019, Bencil İnsanlara Güzel Sözler

Bencillik bir insanın ruhuna işlemiş en kötü birşeydir. Bencil insanlara söylenebilecek en özlü sözleri derledik. Twitter, Whatsapp, Facebook hesaplarınızdan Bencil İnsanlara Sözleri paylaşabilirsiniz.

Bencil İnsanlara Sözler

Editör Seçimi: Bencillik, insanın istediği gibi yaşaması değil, başkalarına da kendisi gibi yaşamayı önermesidir. (Oscar Wilde)


Egoist daima en sevdiği kişiye, yani kendine zarar verir. Bern İce Pears


Bencillik, dostluğun zehiridir. Balzac


AIIah, beni kendimden korusun. Montaigne


"Bencillik,gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez." 


”Biz insana, kendi iyiliğine çalıştığı için değil, komşusunun iyiliğine çalışmadığı için bencil deriz.” (Rıchard Whately)


Bencillik ferdi diğer fertlerden ayırır, toplumu parçalara böler, müşterek çalışmayı güçleştirir.


Yalnız kendini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.


Yaşayanlar ölülerin bir süre yasını tutar ama zamanla unuturlar. Yaşayanlar çok bencil, şımarık, yaşama eyleminin kendisiyle öylesine baştan çıkarılmıştırlar ki geçmişi hatırlamazlar.


Üç şey düşmanlık getirir: Nifak, zulüm ve bencillik. Caferi Sadık


Bencillik, dostluğun zehiridir. Honore De Balzac


Bencil insan, kendi esaretine zincirlenmiş bir köledir.


Bencil kadın, yuvasının yıkılmasına neden olur.  Charles Chaplin


Egoistlerin iyi bir yanı vardır: Başkaları hakkında konuşmazlar. Lucille Ball


Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir. Cenap Şehabeddin


MutIuIuk, insanı benciI yapar. R. Herzog


En iyiIer biIe benciI düşünenIerden uzak değiIIerdir. Victor Hugo


Kendini beğenenIer, başkaIarının tuzağına aptaIIar kadar koIay düşerIer. John FIorian


"Senin yolun tek sana gider,benim yolum yalnızca senden geçer.Sen bencil,ben sencil."Kahraman Tazeoğlu 


"Aşk,en büyük bencilliktir." 


"Bencillik,acziyetin ters bir rolle dışarıya ifade edilmesi demektir."Nevzat Tarhan 


"Bencillik insanın sorumluluktan kaçmasına neden olur.İnsanı başkalarını anlama çabasından,çoğulcu düşünmekten,yakınları için iyilik yapmaktan alıkoyar. Bencilliğin içerisinde kolaycılık vardır."Nevzat Tarhan 


”Aklımızdan ziyade benlik hırsımızdır ki bize zevkimize aykırı şeyler yaptırır.” (François de La Rochefoucauld)


”Mutluluk, insanı bencil yapar.” (R. Herzog)


”Hayatın hakiki servetini muhabbet, fakirliğini de benlik teşkil eder.” (Alexandre Vinet)


”İnsanların size karşı olmaları diye bir şey yoktur. Onlar kendilerinden yanadırlar, hepsi o kadar.” (Gene Fowler)


”Bencillik ferdi diğer fertlerden ayırır, toplumu parçalara böler, müşterek çalışmayı güçleştirir.” (Alexis Carrel)


”Dilde söylenmesi ve yerinde kullanılması en güç olan kelime, ben kelimesidir.” (Alfred de Vigny)


Egoizm öyle bir dehşet yaratır ki onu saklamak için nezaketi icad etmişizdir; fakat o bütün perdeleri deler geçer ve her fırsatta kendini gösterir.


Sevgi; insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür.


Kendini beğenenler, başkalarının tuzağına aptallar kadar kolay düşerler.


Bencillik bir doğa vergisidir, bencil olmamak ise bir değerdir.


Başkası düştü mü, ‘Çürük tahtaya basmasaydı.’ deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük olmasından şikayet ederiz. Cenap Şehabeddin


Ben kelimesini sözcük dağarcığınızdan çıkartın.


Tanrı, kendi önyargılarımızdan kurtulmanın ve bizleri eksikliklerimiz üzerinde düşünmeye zorlamanın bir simgesi olarak görülmeyip, bencil nefretimizi meşrulaştırma ve mutlaklaştırmanın bir aracı olarak kullanılmaktadır.


“Akşamdan kalınan sabahlarda insanın dün gece yaşananları kare kare anımsadığı ama büyük fotoğrafı tam olarak göremediği alacakaranlık bir devre vardır. Beyninizin içini nöron a*cıklaması geçirene dek kurcalamaya niyetlenmediğiniz sürece sorun çıkmaz, pek çok sevimsiz hatıra, o huzurlu alacakaranlıkta dolanmaya devam eder. Başıboş, bencil ve serserice dolanmaya devam eder o huzur bulmuş sevimsiz hatıralar beyninizin içinde.”


Şikayetçi olmamalıydım, hayat bana erkeklerin ne kadar bencil, benmerkezli, başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarsız olabileceklerini öğretmekteydi.


Allah, beni kendimden korusun. Montaigne


Biz aslında karşımızdaki insanı sevmiyouz. Onun bizde yarattığı duyguyu, heycanı, hissi seviyoruz. Sevgiyi değil sevilmeyi seviyoruz. İşte insan bu kadar bencil. Friedrich Nietzsche


Bencil kişilerin tek iyi tarafı, başkaları hakkında konuşmamalarıdır. 


Hiç kimse faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz olmak demektir. Descartes


Öğüdün size ulaşmasını engelleyen, gurur perdesidir. Gurur ve bencillik kalkmadıkça öğüt etkili olmaz. Hz. Hasan


Hayatın hakiki servetini muhabbet, fakirliğini de benlik teşkil eder. Alexandre Vinet


Kibir ve bencillik yenilginin başlangıcıdır. Bunların olduğu yerde mutluluk olmaz. Ruby Ayres


Sadece benliğin mahsulü bulunan işler, olgunlaşmaktan ziyade çürüyen meyvelere benzerler. Marie J. Guyau


Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan insan pek enderdir. Lord Byron


Egoizm öyle bir dehşet yaratır ki onu saklamak için nezaketi icad etmişizdir; fakat o bütün perdeleri deler geçer ve her fırsatta kendini gösterir. Arthur Schopenhauer


BenciIIik, gözüne takıImış ayna gibidir. O gözIer nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez. MevIana


BenciIIik, insanIarın gözIerine perde çeker ve birtakım beIirsiz anIaşmaIarIa hem kendiIerini, hem de başkaIarını aIdatırIar. Mahatma Gandhi


Bir insana kendi iyiIiğine çaIıştığı için değiI, komşusunun iyiIiğine çaIışmadığı için benciI deriz. Richard WhateIy


"İnsanoğlu bencil yaratıkların en zekisidir."Ahmet Ümit 


"Doğada hiçbir tür,insan kadar kibirli,açgözlü ve bencil değildir."Elif Şafak 


”Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir.” (Cenap Şehabeddin)


”Egoist daima en sevdiği kişiye, yani kendisine zarar verir.” (Bernice Peers)


Egoistlerin iyi bir yanı vardır: Başkaları hakkında konuşmazlar.


Kendinden başkasını düşünmemek, insan ırkının en büyük lanetidir.


Bencil adam, can sıkıntısından kurtulamaz.


Mümin asla cimri, bencil ve kalbi katı olamaz. Bu hastalıklara tutulan kimse imanın tadını alamaz.


"Bencil insan, her zaman en çok sevdiği 
kişiye yani kendisine zarar verir."


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz