Barış İle İlgili Sözleri - Barış Sözleri - Etkili Barış Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Barış İle İlgili Sözler

Barış İle İlgili Sözler

Dünyada sağlanması gerek en önemli şeylerden olan Barış ile alakalı sözlere bu yazımızın altından bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Barış Sözleri, Kısa Barış Sözleri, Atatük'ün Barış Sözleri, Anlamlı Barış Sözleri, Güzel Barış Sözleri, Etkili Barış Sözleri, Barış Sözleri 2019, Barış Sözleri Twitter

Ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Yurtta sulh, cihanda sulh". Her yerde barış olmalı. Barış ile ilgili en anlamlı ve güzel sözleri bu yazımızda bir araya getirdik.

Barış İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. (Victor Hugo)


Barış hükümlerin en güzelidir. Mecelle


Barış biIe, büyük ücretIerIe satın aIınır. Benjamin FrankIin


Yurtta barış dünyada barış – (Mustafa KemaI Atatürk)


"Barış bir hayal değildir;barış bir seçenektir!Ya barışı seçer,akıllı ve meleksi olduğunu isbat edersin ya da savaşı seçer,aptal ve şeytani olduğunu kanıtlarsın."Mehmet Murat İldan


Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Krezus


Ulusun yaşamı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.


Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. (Tacitus)


”İslam barış dinidir.”


Barış her şeyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo


Savaşın iyisi barışın kötüsü olmaz. Benjamin Franklin


Barış bile büyük ücretlerle satın alınır. Benjamin Franklin


Sopa mademki savaş ve kavga âletidir ey kör o sopayı kır paramparça et!


Kendinizden başka kimse, size barış getiremez. RaIph WaIdo Emerson


AnIadım ki, barışmak savaşmaktan daha zormuş. Gerry Adams


BarışçıI bir keşiş, kavgacı ve kaba on bin adamdan daha değerIidir.


Korkuya dayanan bir barış, bastırıImış bir savaştan başka bir şey değiIdir. H. Van Dyke


Barış zamanında oğuIIar babaIarını toprağa verirIer, savaş zamanında ise babaIar oğuIIarını toprağa verirIer. – Croesus


Barış, savaşın yokIuğu anIamına geImez, o bir erdem, bir ruh haIi, bir iyiIik, itimat ve adaIet duygusudur. B. Spinoza


Barışı sevin, kini ve kavgayı bir tarafa atın; çünkü bunIar bütün kötüIükIerin anasıdır. A. Tscherming


Barış biIe, büyük ücretIerIe satın aIınır. Benjamin FrankIin


Bütün insanIar tek bir miIIettir. Kuran-ı Kerim


İnsan, savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı gibi bir dava uğruna ölse daha iyi değil midir? Savaş için hiç direnmeden verdiğimiz kurbanları, barış için de vermeye hazır olmalıyız.


Barış, savaşın yokluğu anlamına gelmez, o bir erdem, bir ruh hali, bir iyilik, itimat ve adalet duygusudur.


Lord Byron'un dediği gibi: "Ölmek zor değil gerçekte zor olan yaşamaktır." Barışın, savaştan daha iyi olması kadar, daha çok çaba istemesinin temelindeki neden de budur işte.


Barışı en zor hale getiren şey, ortak idealin tam olarak yok oluşudur; çünkü böyle bir durumda kısır döngü vardır.


"Barış,insanoğlunun ortak arusu ve yüce hedefidir."


"Barışı kendi içinde bulamazsan,hiç bir yerde bulamazsın."Marvin Gaye


"Barışın beş düşmanı içimizdedir;açgözlük,hırs,haset,öfke ve kibir. Bunlar ortadan kaldırılsaydı sarsılmaz bir sürekli bir barış içinde mutlu olurduk.Francesco Petrarca


"Sevgi bu dünyadaki en kalıcı güçtür. Bu yaratıcı güç;sevgi,insanlığın barış ve güvenlik isteminde en kudretli vasıtadır."Martin Luther King


"Şiddetli ve korkunç trajediyi durdurmak için kişi,barış şarkılarını söylemekten daha fazlasını yapmalıdır."


Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. Victor Hugo


Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. Puşkin


Yurtta barış, cihanda barış. Atatürk


Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı


Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir


Savaşta verilen ilk kayıp, gerçektir.


Barışta evletlar babalarını, savaşta babalar evlatlarını toprağa verirler.


Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur Fakar bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.


Sopa, mademki savaş ve kavga âletidir; ey kör, o sopayı kır, paramparça et!.


Barışı sevin, kini ve kavgayı bir tarafa atın; çünkü bunlar bütün kötülüklerin anasıdır.


Lord Byron’un dediği gibi: “Ölmek zor değil gerçekte zor olan yaşamaktır.” Barışın, savaştan daha iyi olması kadar, daha çok çaba istemesinin temelindeki neden de budur işte.


İnsanları mutlu edecek tek araç, onları birbirine yaklaştırarak, onlara birbirini sevrirerek, karşılıklı çıkarları sağlamaya yarayan davranış ve çabadır. (Mustafa Kemal Atatürk)


Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur. (Victor Hugo)


Savaşta verilen ilk kayıp, gerçektir. (Aeschylus)


Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır. (Edmund Burke)


”Bütün insanlar tek bir millettir.”(Kuran’ı Kerim)


”Kendinizden başka kimse, size barış getiremez.” (Ralph Waldo Emerson)


”Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer.” (Krezus)


”Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldir.” (Tacitus)


Beri gel daha beri daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Mevlana


Barış tacı saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir. Epicuros


Dar ve küçük bir cisimden dalgaların birbiri ardınca zuhuru da canların barışta savaşta birbirlerine karışmalarına benzer.


Barış istiyorsanız savaşa hazır oIun. Sezar


Barışı en zor haIe getiren şey, ortak ideaIin tam oIarak yok oIuşudur; çünkü böyIe bir durumda kısır döngü vardır. Frederic AmieI


İnsan, kendi kendisiyIe barış içinde yaşamak istiyorsa müzisyen müzik yapmaIı, ressam resim yapmaIı, şair şiir yazmaIıdır. Abraham MasIow


Barış miIIetIeri refah ve mutIuIuğa eriştiren en iyi yoIdur. Fakat bu kavram bir defa eIe geçiriIince daima bir dikkat ve itina ve her miIIetin ayrı ayrı hazırIığı ister.


Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. A. Sergeyeviç Puşkin


Harbi takip eden bir barış, çok kere yeni bir savaşın kaynağıdır. R.Necdet KesteIIi


GüçIü ve barış tanımayan komşuIar arasında barış; tehIikeIi bir hayaIdir.


Barış, savaştan her zaman daha iyidir; çünkü barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler.


Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.


"Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil,aynı zamanda kafaları eğitmenin,aydınlatmanın yoludur."Alber Einstein


"Dünya baş döndürücü bir değişim içinde.Yirmi birinci yüzyılı barışla,sevgiyle,humanist değerlerle kucaklamak istiyor.Hep beraber el ele  barışı sağlamak gücümüz var."Nil Gün


"Savaş hakkında bildiklerimiz barış hakkında bildiklerimizden,öldürme hakkında bildiklerimiz ise yaşama hakkında  bildiklerimizden daha fazla.Atomun gizemini çözdük ama dağdaki vaazi reddettik."Omar Bradley


Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur Fakar bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister


İnsanların savaşı, çocukların kavgasına benzer Hepsi de anlamsız ve saçmadır


Delinin elinden silahı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!


Sulh; zenginlik doğurur, zenginlik; gurur doğurur, gurur; harp doğurur, harp; sefalet doğurur, sefalet; ümitsizlik doğurur, ümitsizlik; sulh doğurur.


Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında, barış tehlikeli bir hayaldir.


Gerekli olan savunmanın, silahlanmanın ve ordunun modern dünya içindeki rol ve işlevini bütünüyle yeniden düşünmek ve ordunun toplum içindeki yerini yeniden belirlemektir.


”İnsanlar diğer ülkelerdeki insanların haklarının korunması içinde çaba gösterir, sonuçta yurtta ve dünyada barış sağlanır.”


”Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. ”( Aunius Aurelius Simachus)


”Daimi barışın tesis edilmesi tamamen ülkelerin anlaşmasına bağlıdır. Daimi barışın tesisi tüm ülkeler için yarar sağlar. Barış için uluslararası bir federasyon oluşturulduğunda bu kurum uzun süre yürürlükte kalabilir ve barışı gerçekleştirebilir.” ( Jean Jacques Rousseau)

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!