Bağlılık Sözleri

Başlık: Bağlılık Sözleri

Bağlılık, sadakat, bağlı kalmak ile alakalı olarak en güzel ve en harika sözlere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Bağlılık Sözleri, Anlamlı Bağlılık Sözleri, Güzel Bağlılık Sözleri, Özlü Bağlılık Sözleri, Bağlılık Sözleri 2019, Sadakat Sözleri, Bağlı Olma Sözleri, Bağlılık Sözleri Facebook, Bağlılık Sözleri Twitter

En anlamlı bağlılık sözlerini sizler için bu içeriğimizde bir araya getirdik Siz de sizler için derlemiş olduğumuz bağlılık, sadakat sözlerini Whatsapp, İnstagram, Twitter hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Bağlılık Sözleri

Editör Seçimi: Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakat ile başlayan her şey ihanet ile biter (Tuncel Kurtiz)


Sevmek, vefa mıdır? Sadakat, bağlılık mı? Sevmemek, nefret midir? Vazgeçmek, öldürmek mi? 


Para iIe aIınan sadakat daha fazIa para iIe mağIup ediIir Seneca


“Bağlılık çok az rastlanır bir şey ve onu sevdiklerimize karşılıksız gösterenlere minnet duyuyoruz.”


Kadın elmanın özü, erkek ise kabuğudur Kadın ve erkek birbirinin eksiklerini tamamlar mahiyette yaratılmışlardır

Bu ikiliyi bir arada tutan tutkal ise karşılıklı sevgi, saygı, sadakât ve güvendir.


Vatana olan bağlılığımızı zayıflatan duygulara yakamızı kaptırdığımız gün, göğün bütün yıldızları başımıza yağar. 


Kişisel çıkarlarına tutsak olmuş hoyratların vefadan nasibi yoktur !


Aşk, emek ister.. Vefa ister.. ve sadakât.. Son nefese kadar! 


Sadakat dediğin birlikteyken değil ayrıyken belli olur Gözlerinin, bir başkasının gözlerinin içine değmesi bile ihanet ediyormuş hissi verir... 


Bir ilişkide; sadakati kim beklerse, aldatılan o olur. 


Bu, sadıklara doğruluklarının fayda sağladığı gündür

Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır İşte büyük kurtuluş budur - Maide Suresi, 119 Ayet 


Bağlılık, bir nevi tutsaklıktır; fakat sevgili, sana bağlanmak dünyanın en özgür hissiydi. 


Bir yaIan dört doğruyu götürür; iyiIik, güven, sadakat, huzur.


İyi bir karakteri oIuşturan parçaIar sadakat ve merhamettir

CarI HiIty


Sadakat henüz tanışmadığın eşini düşünerek başını eğmektir.


İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruIarın, Hazret-i AIIah! Ziya Paşa


Sömürü, bir millete nüfuz etmenin, onun kendi kişiliğini kabul ettiği sürece kolay olmadığını tecrübe etmiştir Kültür ve tarih bir milette kişilik ve bağlılık oluşturur Millete sirayet etmek için onu tarihinden koparmak, kültürüne yabancılaştırmak gerekir.


Bağlılık
Ben dönerim
Dünya döner.
Dünya döner
Ben dönerim.


Sevgi yalnız belli bir insana bağlılık değildir; bir tutumdur; kişinin yalnız bir sevgi nesnesine değil, bütünüyle dünyaya bağlılığını gösteren bir kişilik yapısıdır Kişi yalnız bir tek insanı seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa, sevgisi sevgi değil, birlikte yaşamaya bağlılık ya da yaygınlaştırılmış bir bencilliktir.


Seyri sülükte doğru sözler, saf bir kalp, samimi niyet, helal rızık, metanet ve dosdoğru bağlılık gereklidir.


Sadakat, eğer onu taşıyacak gücü yoksa insana çok ağır gelebilir (Spartacus)


İddiacı ol ama haset seni yıkmasın Hak doğruya yardımcı bu aklından çıkmasın Yüksel başın dönmesin ihtirasla kör olma Taş atana ekmek at Sakın ha nankör olma

(Atakan Korkmaz)


Gençler yaşlıları budala zanneder, yaşlılar ise budalaların gençler olduğunu bilir (George Chapman)


Sadık dostum var deme başına bir hal gelmeyince (Atasözü)


Bağlılık saftır çünkü ödül arzusu ile hareket etmez; almaktan çok vermekle ilgilenir Emici bir tutku değil aksine kader denizine ulaşıncaya kadar geniş bir akıntıya yol alan sudur. 


Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak, onun ilkelerine olan bağlılığımızı en derin bir şekilde bugünde tüm dünyaya ilan ediyor, onun hedeflediği modern ve çağdaş bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. 


Din lüzumlu bir müessesedir Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur

Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. 


En vefakâr dostumuz gölgemizdir bilirsiniz Ama unutmayın ki; o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler.


Tırnağın var ise başın kaşı Kimseden kimseye vefa yoğ imiş Karacaoğlan


Vefa dostlukların temel özelliğidir İçinde sevgiyi, güveni, sadakati, sözüne güvenilirliği, gerçeği, tutarlılığı, şükran duygusunu barındırır…


Vefa, dost ikliminde yetişen güllerdendir Onu düşmanlık atmosferinde görmek nâdiratdan ve hatta mümkün değildir

Vefa, duyguda, düşüncede, tasavvurda aynı şeyleri paylaşanların etrafında üfül üfül eser durur Kinler, nefretler, kıskançlıklar ise onu bir lâhza iflah etmez öldürür.


İçime uzanıp, ona karşı adanmışlık ve bağlılıkla atan kalbimi alıp ona veresim geliyor... 


Ve Aşk! Bir köşe başında dilenir oldu Allah rızası için birazcık sadakat!


İnsanın kişiliğini oluşturan etmenlerden birisi de doğruluk ve sadakattir. 


Sadakati ve samimiyeti esas prensip olarak kabul et, kendine eşit olmayan arkadaşlar edinme, yanlışların olursa düzeltmekten çekinme - Konfüçyus 


Emanetin en faziIetIisi, ahde vefa etmektir Hz

AIi


Yemine gerek görmeyecek kadar sözIerine sadık oI DaIe Carnegie


Sevdiğine bağIı kaImak için uğraşmak, sadakatsizIiğin ta kendisidir François de La RochefaucauId


Sadakat; içten bağIıIık ve sağIam oIan güçIü dostIuk anIamIarına geIir Sadakat duygusuna sahip oIan insanIar en başta kendiIerine sadık oIurIar Sadık insanIarda başka biriIeri istediği için hain damgası yemezIer

TunceI Kurtiz


SadakatsizIik, nankörIerin işidir, nankörIük ise AIIah’ın sevmediği huyIardandır Cervantes


Ömründe bir kez sevenlerdir asıl yalınkat olanlar oğlum Onların dürüstlük, bağlılık dediklerine ben ya alışkanlık uyuşukluğu derim, ya da düş eksikliği Kafa yaşayışı için bir şeye saplanıp kalmak neyse, duygu yaşayışı için de bağlılık odur Kısacası, başarısızlığı açıkça söylemek

Bağlılık! Bir gün şunu inceleyeyim ben Bunun içinde mal hırsı var Birçok şeyler vardır ki başkalarının kapmasından korkmasak fırlatır atarız.


"İnsanlık tarihi, insanın zihinsel, duygusal ve psişik güçlerini esir alan yanlış bağlılık ların /imanların tarihidir dense yeridir."


Bağlılık ilkemiz on tanedir Bunlara riayet ediniz: 
İdrak 
İhlas 
Amel
Cihad 
Fedakarlık 
İtaat 
Sebat
Arınma 
Kardeşlik 
Güven


Aşk bile salt fizyolojik bir sorundur Bizim öz irademizle hiç ilişiği yoktur

Gençler sadık kalmak isterler, kalamazlar; yaşlılar sadakatsizlik etmek isterler, edemezler Söylenecek söz bundan ibaret (Oscar Wilde)


Niyâzımız o ki; Rabbimiz, bütün kızlarımıza Hz Fâtıma vâlidelerimizin kalbî hayatlarından, Hazret-i Âişe vâlidemizin zekâ, firâset ve iffetinden ve bilhassa Hazret-i Hatice vâlidemizin sadâkat ve fedâkârlığından hisseler nasip eylesin.


Kimi vakit sönen hayat ateşimiz rüzgar gibi bir başkası tarafından körükIenerek aIevIenir; ve her birimiz bu ateşi tekrar canIandıran dostIarımıza en içten teşekkürIerimizi borçIuyuz AIbert Schweitzer


Asıl sıradan olanlar ömründe bir kez sevenlerdir, sevgili oğlum

Onların dürüstlük, bağlılık dediklerine ben alışkanlık uyuşukluğu derim Ya da düş eksikliği de denebilir Düşünce hayatı için sabit fikirlilik neyse duygu dünyası içinde bağlılık odur.

SöZLER
YORUMLAR