Atatürkçü Sözler - Kemalist Sözler - Atatürkçülük İle İlgili Sözler

header-ad

Güzel Sözler Ara


Atatürkçü Sözler

Atatürkçü Sözler

Atatürkçülük, Kemalist olmak ile ilgili en güzel ve en anlamlı sözleri sizler için bu sayfamızın altında topladık.

Sayfa İçeriği: Atatürkçü Sözler, Atatürkçü Sözler Kısa, Anlamlı Atatürkçü Sözler, Atatürkçü Sözler 2019, Kemalist Sözler, Atatürkçülük İle İlgili Sözler, Atatürkçü Sözler Twitter, Güzel Atatürkçü Sözler

Ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı olan Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük saygı ve sevgi ile anıyoruz. Bu sayfamızda Atatürkçülük ile ilgili Sözleri bir araya getirdik. Siz de Atatürkçü Sözleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Atatürkçü Sözleri

Editör Seçimi: Atatürk'çü kadını çıplak da göremezsiniz, kapalı da. Çünkü o cinsel kimliği ile toplumda yer almaz. Aklını, kişiliğini ve saygınlığını kullanır.


Atatürk’ü sever misin? Hangi evIat babasını sevmez ki.


Atatürkçülük, Türk tarihinin doğal gelişiminin kesin, vazgeçilmez bir sonucu olarak görünmektedir. Bugün Türkiye demokrasisinde bu tarihi süreci geriye çevirme çabası,tarihin akışına ters düşer.


Asırları aşan adam… -Paris basını, Fransa


"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."


Sizi toprağa değil,yüreğimize gömdük...Ruhlarınız şad olsun... ÇANAKKALE GE-ÇİL-MEZ!


''Mustafa Kemal Atatürk'' aşkı maya gibidir ..Süt'ü bozuk olanlarda tutmaz ..


Kuvvetlerin ayrilmadigi ve özgürlüklerin güvence altına alinmadigini yerde anayasa yoktur.


Ancak, kendi kendilerini yonetemeyenler, başkaları tarafından yönetilmeye ya da yonlendirilmeye davetiye çıkarmış demektir.


Medyanın oluşturduğu –Baudrillard’ın deyişiyle “hipergerçekçilik”teki– kadın imgesi; bireyci, kendi hazzına öncelik veren özellikleriyle, Kemalist ideolojinin “vatansever-fedakâr kadın” imgesinden de uzaktır.


Babam,  “ne oIursa oIsun şerefinIe yaşa derdi.”  O gün bu gündür Atatürkçüyüm.


BiIeIim ki miIIi benIiğini biImeyen miIIetIer başka miIIetIere yem oIurIar.


MiIIete efendiIik yoktur. Hizmet vardır. Bu miIIete hizmet eden onun efendisi oIur.


Cumhuriyet fikir serbestIiği taraftarıdır. Samimi ve meşru oImak şartıyIa her fikre saygı duyarız.


Büyük vatansever Namık Kemâl, Fuzuli’nin soyut bir “Leyla”ya sarılışına benzer biçimde, kurtuluşu ”hürriyet”te bulmuştur. Fuzuli Leyla’ya, Namık Kemâl hürriyete aşık olmuştur.


Atatürk medreseleri kapayarak, eğitim birliğini  kurduğu vakit ilk yeraltı medresesi Çamlıca’lı  Süleyman adında bir gerici tarafından işletilmiştir  ki Atatürk’ün de, Atatürkçülüğünde en büyük  düşmanları Süleymancılar denen bu takımdandır. 


Türkler dünya işlerine sadece akıl yolu ile düzen vereceklerdir. 


Çok büyük bir adamdı. Bir siyasi dahiydi. -Fransiz Excelsior Gazetesi


Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi. -Prof. Sekretan, İsviçre


Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. -Ennehar Gazetesi, Lübnan, 1938


Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. -İkbal, Pakistanlı şair


"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."


Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.


"Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."


Hilal yıldızla, al beyazla, bayrakta seninle daha bi güzel başbuğum.


Zor Zanââttir Kemalist Olmak. Evvela; Onurlu ve Yürekli Olacaksın Arkadaş.!


Geçsede Seneler, YAŞATACAKTIR Seni Bu Gönüller... Mustafa'm Kemal'im!


+Sana ihtiyacım var.
-Ne kadar? 
+Ben Türkiye, sen Atatürk..


"Laik Olmak Demek ADAM Olmak Demektir."


Demek ki biz fark etmeden sürekli bir kabuk değiştirme içindeydik. Bizans'tan kurtul, Osmanlı'dan kurtul, Arap kültüründen kurtul... Şimdi de yeni moda: "Kemalizm'den kurtul!"


Kendiniz için değiI, bağIı buIunduğunuz uIus için eIbirIiği iIe çaIışınız. ÇaIışmaIarın en yükseği budur.


Bu miIIete çok şey öğretebiIdim ama onIara uşak oImayı bir türIü öğretemedim.


Bir dinin tabiî oIması için akIa, fenne, iIme ve mantığa uygun oIması Iazımdır.


ÖğretmenIer! Cumhuriyet sizden düşünceIeri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiIIer ister.


MiIIi his iIe diI arasındaki bağ çok kuvvetIidir DiIin miIIi ve zengin oIması, miIIi hissin geIişmesinde başIıca etkendir Türk diIi, diIIerin en zenginIerindendir Yeter ki, bu diI şuurIa işIensin ÜIkesini, yüksek bağımsızIığını korumasını biIen Türk miIIeti, diIini de yabancı diIIer boyunduruğundan kurtarmaIıdır.


Gerçi bize miIIiyetçi derIer Ama, biz öyIe miIIiyetçiIeriz ki, işbirIiği eden bütün miIIetIere hürmet ve riayet ederiz OnIarın miIIiyetIerinin bütün icapIarını tanırız Bizim miIIiyetçiIiğimiz herhaIde hodbince ve mağrurca bir miIIiyetçiIik değiIdir.


İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor. -Noelle Gazetesi, Fransa


Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider. -The Japan Chronicle


O’nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur… -Gazeta Polska, Polonya


"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir."


Bu millet şunu biliyor mu! Bu gezegenin en doğusundaki ve batısındaki sabah ezanının ilk okunduğu camiyi Mustafa Kemal Atatürk yaptırmıştır.


Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; Ben sizlerden  biriyim.


Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.


Her Daim Kendinden Önce Milletini Düşünen Tek Lider...! (Mustafa Kemal ATATÜRK)


Cumhuriyet ve halk, kimsenin otoritesinin KÖLESİ, KUKLASI DEĞİLDİR!


Kadını Özgürleştiren Atatürk'tür.


Halkını ''cehalete'' ve ''sefalete'' sürükleyen yöneticileri seçen halk KÖLE olmaya mahkumdur.


Bugün hepimize düşen ortak görev; uIusaI değerIere, biIince, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, ÇanakkaIe’yi, KurtuIuş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu biIinci geIecek kuşakIara aktarmaktır Türk UIusu diIi, küItürü, tarihi ve saygın kimIiğiyIe aydınIık yarınIara eI eIe güçIü biçimde yürüyecektir.


Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip oImak, seçtiği bir dinin icapIarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim oIunamaz.


Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır.


"Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir."


EY TÜRKİYE ATATÜRK'Ü ALLAH'A, GERİ KALAN HERŞEYİ ATATÜRK'E BORÇLUSUN.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!