Allah İle İlgili Sözler - Allah Sevgisi Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Allah İle İlgili Sözler

Allah İle İlgili Sözler

Allah aşkı, Allah sevgisi ile ilgili sözleri sitemizde paylaştık. Sitemizden Allah sevgisi sözlerine ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Allah İle İlgili Sözler, Allah Sevgisi İle İlgili Sözler, Allah  Aşkı İle İlgili Sözler, Allah Sevgisi Sözler, Allah İle İlgili  Güzel Sözler, Allah İle İlgili Anlamlı Sözler

Müslüman insanlar olarak Allah'a olan sevgimizin ve aşkımızın sınırı yoktur. Ona olan aşkımızı ve sevgimizi ibadetimiz ile göstermeliyiz. Allah Sevgisi sözlerine sitemizden göz gezdirebilirsiniz.

Allah İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Kalk, silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma, umutsuzluk şeytandır. Ümit etmek Allah'tandır.


Aşk hep vardı da, biz onu insanlarda aradık.


Allah her gece (son üçte birinde) dünya semasına inerek, “Her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim” der. Hz.Muhammed


Allah’a malik olan neyden mahrumdur, Allah’tan mahrum olan neye maliktir? 


”Allah, tevbe eden hatalı mü’min kulunu sever.” (Ali Zeynelabidin)


Allah, bildiğini saklamayacağına, herkese öğreteceğine dair söz ve vaid almadan hiçbir bilgine bilgi vermez. Hz. Muhammed (sav)


Allah, kesin olarak hiçbir kişiye bilgisizlikle yücelik, üstünlük vermez ve kesin olarak bilgiyle de hiçbir kimseyi alçaltmaz Hz. Muhammed(sav)


Uyandığı zaman gökte yıldızlar. İnsan düşünür, belki de Allah var!


"İman sahibinin, rahat etmek için Rabbine kavuşmaktan başka yolu yoktur."


Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır. Hadis-i Şerif


Namaz kılmak, yalnız Allah’tan korkan müminlere, kolay gelir.


Allah, tevbe eden hatalı mü’min kulunu sever. Ali Zeynelabidin


Netice itibariyle, her insan bir alemdir. Ve Allah alemlerin Rabbidir.


Eğer imtihan oluyorsanız, bu, Allah’ın sizi unutmadığının müjdesidir.


Allah insanları farklı yaratmıştır ki, düzen sağlansın. Hekimoğlu İsmail


Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır. Serrac


Allah’a malik olan neden mahrumdur, Allah’tan mahrum olan neye malik? A.Arvasi


Allah’ı yeterince tanıdığımıza kani olduğumuz andan itibaren, artık asla onu tanıyamayız. Konfüçyus


Allah’ım, senden başka hiçbir şeyi olmayan ben, senden başka her şeyi olanlara acırım.


Ben, göklere bakıp varlıkların ululuğunu görüp Allah’a inanmayanlara hayret ediyorum. 


Allah var mıdır? İspatı güç ise de var olduğu muhakkaktır. Zaten olmadığını ispat etmek de imkânsızdır. Onun için O’nun var olduğunu kabul etmek ve buna göre davranmak daha doğru bir hareket olur. 


Allah’a inanmayan bir toplumun ne şiiri ne romanı ne de güzel sanatı vardır; orada her şey donmuş, insan ve ruh karmakarışık bir biçim almıştır. 


Allah’tan uzaklaşan, Allah’ı aramayan insan, ne kendisinde ne de kendisinin dışında hakikati ve saadeti bulabilir. 


”Aşkın madeni gönüldür. Allah’ın tecelligahı mahzarı da gönüldür.” (Mevlana)


”Yüce Allah bir kulunu severse, onun kalbini sevdiği şeylerin sevgisi ile doldurur.” (Ali Seyyidî)


”Allah’ı seven gönül, Allah için dikilmeyi, ayakta kalmayı, zorluklara katlanmayı da sever.” (Malik bin Dinar)


”Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.” (Mevlana)


”Kalbinde Allah sevgisiyle, dünya sevgisini toplayabildiğini iddia eden yalancıdır; çünkü bir gönülde iki aşk olmaz.” (İmam Şafiî)


Allah’a yakın olmak için, içimizde hakikat ve adalet aşkını yaşatmalıyız.. DEMOSTENES


Allah’ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir… DESCARTES


Sade insanlar, Allah’ı, güneşin harareti ve bir çiçeğin kokusu kadar tabii hissederler… ALEXIS CARREL


Allah, bildiğini saklamayacağına, herkese öğreteceğine dair söz ve vaid almadan hiçbir bilgine bilgi vermez. Hz. Muhammed (s.a.v)


Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur. Tabiat Allah’ı hem gösterir, hem gizler. Blaise PASCAL


Allah'ım seni seviyorum. DEMEK YETMEZ! Tövbe gerek, Duâ gerek, Namaz gerek, Aşk gerek...


Hiç vazgeçtin mi bir şeyden Rabbin razı değil diye?


Allah’ı seven gönül, Allah için dikilmeyi, ayakta kalmayı, zorluklara katlanmayı da sever. (Malik bin Dinar)


”Allah’ı sevmenin belirtisi, O’na itaati sevmektir.” (Ahmed Havarî)


Allah’tan uzaklaşan, Allah’ı aramayan insan, ne kendisinde, ne de kendi dışında hakikati ve adaleti bulamaz… PASCAL


İnsan, Allah’a su ve hava kadar muhtaçtır. Alexis Carrel


Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur. Hz.Mevlana


Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır. Ebu’l Kasım


Allah’ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. DESCARTES


Daha sürer mi dersin bu şaşkınlık? Yarını ne olacak dünyamızın? Biz yaşımızı, başımızı aldık, Allah çocuklarımıza, acısın.


Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.


Siz ey Allah’ın kulları! Onun emir ve nehiylerinin muhatabı sizsiniz. Din ve vahyi taşıyanlar (ahkâmı kendinizde uygulamak için) Allah’ın eminleri ve onu diğer milletlere ulaştıracak elçileri sizsiniz.


Allah, şarap içmeyi, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.


Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.


"Kim Allah'tan çekinirse Allah ona bir çıkış kapısı yaratır ve hiç ummadığı yerden ona rızık verir." 


"Allah sevdiği kulunu rastgele kişiye sevdirmez."


Sana verilmeyen bir şeyden dolayı elem duyman ve üzülmen, bunun Allah'tan olduğunu bilmemenden ileri gelir.Ataullah İskenderi


“Kimin ruhu şu üç şeyden uzak olarak bedenini terk ederse cennete girer: Kibir, hainlik ve borç.” (Tirmizî - İbn-i Mâce)


Rabbim bizleri içinde Allah Korkusu olanlara sevdirsin İnşallah Amin!


Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.


Okulların önüne polis yerleştireceğinize gençlerin kalbine Allah korkusu yerleştirin. Timurtaş Uçar


Onlar, iman edenler ve kalbleri Allah’ın zikri ile mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur. Ra’d Sûresi, 28


İnsanı Allah’tan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek, bütün kötülüklerin başıdır.


Zikrin en üstünü, Allah’ı anmanın yasak olduğu zaman ve yerde O’nu anmaktır. Hazreti Ömer


Köpeklerin sahiplerine olan sadakati, senin Allah’a olan sadakatinden daha kuvvetli ise vay haline! Vehb bin Münebbih


Arkadaşının ayıbını örtenin ayıbını Allah da kıyamette örter. Onun ayıbını açığa vuranın ayıbını da Allah açığa vurur. Hatta evinde bile onu rezil eder.


Allah’tan fazl ve ihsanını isteyiniz. Şüphesiz Allah, kendisinden birşey istenmesini sever. İbadetlerin en üstünü sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir.


Allah’ın imtihanı bizi bilmek için değil, bizi bize bildirmek içindir. Tahir-ül Mevlevi


Allah’ın varlığı, bir hakikati ifade eden geometrik teorilerden daha hakikidir. Descartes


Benim için kıyam edilmez. (ayakta el bağlanıp durulmaz) Kıyam yalnız ve yalnız Allah için yapılır. Hz.Muhammed


İçim Allah’a kavuşmayı isterse, Allah’ta ona kavuşmayı sever. Hz.Muhammed


İlahî hakikatler zekâdan kalbe doğru değil, kalpten zekâya doğru giderler; Allah’ı hisseden, kalptir. 


İnsan, Allah’a ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir. 


Geceleyin kapılar kapanıp da lambalar söndüğü zaman odamda yalnızım deme; çünkü yine yalnız değilsin. 


Allah ile birlikte olunca ölüm de ömür de hoştur. 


”Köpeklerin sahiplerine olan sadakati, senin Allah’a olan sadakatinden daha kuvvetli ise vay haline!” (Vehb bin Münebbih)


”Ey taatlerin kendisini sevindirdiği ve isyanların kendisine zarar vermediği Rabbim! bana Seni sevdiren şeyi ver, Sana zarar vermeyen şeylerden beni bağışla.” (İsmail Hakkı Bursevî)


”Allah’ım! Eğer cehenneminden korktuğum için ibadet edersem, beni cehenneminde yak. Eğer cennetin için ibadet edersem, beni ondan mahrum bırak. Eğer senin rızan için ibadet ediyorsam beni ebedî Cemalinden mahrum etme!” (Rabiatü’l Adeviye)


”Ulu ve Yüce Allah’ı seviyor musun?” diye sorduklarında, sükut et. Çünkü, eğer, ”hayır” dersen kafir olursun; ”evet” dersen, hareketlerin O’nu sevenlerin hareketlerine benzememektedir, o zaman da sahtekar olursun.” (Fudayl bin İyad)


Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur. Hz.Mevlana


Sevmesini bilene çok yakın olan, aklı ile anlamak isteyene de o kadar uzaktır, gizlidir. Alexis Carrel


Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır. Ebu’l Kasım


”Allah kokusu olmayan gönülde, Allah sevgisi yaşanmaz.” (M.Akif Ersoy)


Allah kokusu olmayan gönülde, Allah sevgisi yaşanmaz. M.Akif Ersoy


Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır… EBU’L KASIM


”Aşkın madeni gönüldür. Allah’ın tecelligahı mahzarı da gönüldür.” (Mevlana)


Allah’a malik olan neden mahrumdur, Allah’tan mahrum olan neye malik? A.Arvasi


'Allah' aranmaz sevgisiz, yüreklerde 
'Allah' aranmaz, sevgisiz yüreklerde 
Kemal Koçak


Peygamber Efendimiz Hz Muhammed SAV. buyurdu ki...  Zengine, zenginliğinden dolayı tevazu edenin, dininin üçte ikisi gider.) [Beyheki]" 


İslam alimlerine göre zenginlikle; mevki, makam ve her türlü sosyal statü de kastedilmektedir.


Allaha tüm kalbinizle inanın ve güvenin. Çünkü ; Allah koruyacağını bir örümcek ağıyla koruyan "Yok edeceğini de bir sinekle yok edebilendir..."


Sabretmem gerekiyor, tâ ki sabrım sabrıma tahammül edemeyene kadar. Sabretmem lazım, tâ ki Allah meselem için bir kapı açana kadar. Ve sabretmem lazım, tâ ki sabrım, sabretmem gereken bir meseleye sabrettiğimi bilene kadar.


Kuran, iman, Allah korkusu, tevekkül ve güzel ahlak müminin aklını güçlendirir. Hadis-i Şerif


Allah korkusu olmayan gönülde Allah sevgisi yaşamaz Allah’ı seven sevilmeye layıktır. M. Akif Ersoy


Korku, Allah’tan korkusu olmayan içindir. Mevlana


Onlar için, üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da (ateşten) tabakalar vardır. İşte Allah(cc) kullarını bununla korkutur. Ey kullarım! Öyle ise benden sakının. Zümer, 16

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!