Alın Teri Sözleri - Emek ve Alın Teri Sözleri - Alın Teri İle İlgili Sözler

header-ad

Güzel Sözler Ara


Alın Teri Sözleri

Alın Teri Sözleri

Alın teri ile yapılan her iş son damlasına kadar helaldir. Alın Teri üzerine söylenmiş en güzel sözleri sizler ile buluşturduk.

Sayfa İçeriği: Alın Teri Sözleri, Miras Değil Alın Teri Sözleri, Alın Teri İle İlgili Sözler, Emek İle İlgili Sözleri, Emek Verme Sözleri, Alın Teri Sözleri 2019, Alın Teri Sözleri Kısa, Alın Teri Sözleri Özlü

Yaptığınız her işte alın terinizi sonuna kadar dökün. Bir iş ne kadar alın teri ile yapılırsa o kadar değerli olur. Sizler için hazır etmiş olduğumuz Alın Teri sözlerini Twitter, Whatsapp ve Facebook hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Alın Teri Sözleri

Editör Seçimi: Bir insan size alın teri ile zengin olduğunu söylerse, ona şu soruyu sorun; kimin alın teriyle ? (Don Marquis)


Küfrün bini bir paraya! Suç eşekte değil sahibi olan eşekte! Herkesin bir sene emekle alın teri döktüğü ekinleri bir saat içinde eşeğine yedirmek isteyen adam tembel tembel gezmemeli, rastladığı ağaca masal söylememeli oğlum!


Yakın geçmişin tarım toplumunda insanın can ve ter yoldaşı olan emektar atın öküzün kanını emerek geçinen at sinekleri günümüzde de insanın yakasına etine kanına yapışarak asalaklığını sürdürmektedir. - Alper Akçam 


Emeksiz yazılan yazı keyifsiz okunur. Samuel Johnson 


En çok bolluk getiren yağmur alın teridir. Cenap Şahabettin


Emek çekiImiş her şey, değerIidir. Mimar Sinan


Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz.


Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.


İşçinin ücretini teri soğumadan veriniz.


"Belleri kılıçlı İspanyol denizcilerinden, başları hasır şapkalı kolonicilere kadar tüm sömürücüler için Doğu'nun yoksul halkının alın teri ve kanı Avrupa bankalarında banknot oldu, büyük kentlere gökdelen, hastane, okul konser salonu..."


Değer verdiğimiz şeylerin çoğu, Büyük Piramit'ten günümüze, fakirlerim ve savaşta yenilmişlerin üzerine inşa edilmiştir. Atalarımızın kanı, alın teri ve gözyaşları olmasa toplum ne halde olurdu gerçekten merak ediyorum.


'Her insan ruhunu mahvedebilir ya da kurtarabilir.'
İnsanın hayattaki görevi ruhunu kurtarmaktır
ve bunu yapabilmesi için de dindar bir hayat sürmesi gerekir.
"Dindar" bir hayat sürebilmesi için;
hayatın zevklerini terk etmeli, bir işte alın teri dökmeli, alçakgönüllü olmalı, acı çekmeli ve merhametli olmalıdır.


İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescidde oturmasın. Kim böyle yapar ve "Allah'ım beni rızıklandır" derse, şüphesiz bu, sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar, ne de gümüştür. - Hz.Ömer (r.a.)


Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir. - Niyazi Eres 


Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur. - Sadi Şirazi 


Büyük değeri olan şeyler ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi 


Yeter ki bir damla insan teri boşa gitmesin, insan soyunun güzelliği alın terindedir.   Yaşar Kemal 


İşçi emek verendir. Alın teri dökendir. Faiz yerine bereketi tercih edendir. Kimseye boyun bükmeyen rızkını Allah’tan bilendir. Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü helalinden isteyendir. İşine kattığı niyet ve besmele ile onu ibadete çevirip kaderine düşen rolü dürüst temiz örnek olarak yaşayıp bunları da ameli salihe çevirendir. Veren eldir. Minnet etmeyendir. Mehmet Deveci


Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem güzel hem temiz hem de helaldir.


Bir insan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse ona şu soruyu sorun Kimin alın teriyle? Don Marquis


Emeğin kutsal bir değer olduğu anlatılmadıkça insanlık için toplum için emek harcanması gerektiği ruhlara yerleştirilmedikçe geleceğimiz karanlıktır. Gündoğdu Yıldırım


Büyük değeri oIan şeyIer, ucuza maI oImaz. BuIduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi


AIın teriyIe ısIanan toprak, kurumaz. İbrahim OIcaytu


Hiç kimse, eIinin kazandığından daha hayırIı ve tatIı bir yiyecek yememiştir. AIIah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çaIışarak eIinin emeğini yerdi. Buhari


Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.


İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder, çünkü yol düz ve kısadır,fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur.


Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi


Emek çekilmiş her şey, değerlidir. Mimar Sinan


Emek değerdir, ama en yüce değil. Gürbüz Azak


İşleri Allah’a ısmarlama (tevekkül), ancak, alın teri dökmüşlerin hakkıdır, alın terinin hakkıdır, alın teri sabrının meyvesidir.


Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri hayatın bütün müşahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler mağlubiyetler facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun hikmeti aslisi şudur çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı.


Başarılı olmanın %99’u alın teri, geri kalan %1’i ise yetenektir.


Ne demiş ermiş Tanasi, yeter ki bir damla insan teri boşa gitmesin. İnsan soyunun güzelliği alın terindedir.


... İnsan düşünmeli, elini attığı her zeytin tanesinde, her pirinç, her buğday tanesinde ne kadar çok alın teri, ne kadar çok emek var.


“Ona göre mimarî, resim, müzik, edebiyat gibi parfüm de medeniyetin esansı, özü iken, ‘alın teri’, alt tarafı onun tiksinilecek bir atığı idi.”


Insan düşünmeli; elini attığı her zeytin tanesinde, her pirinç, her buğday tanesinde ne kadar ne çok alın teri ne kadar çok emek var.


Emek sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. - Abraham Lincoln


Aşk iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır. Boşuna bir çabadır çünkü insan kendi bilincine mahkumdur. - Jean Paul Sartre


Alın terinin döküldüğü, helal ekmeğin kazanıldığı yerde emek sahibi değil, emek hırsızları zengin olur. 


“Devletin malı deniz yemeyen domuz” mantığı ile değil emeğin yüceliği değeriyle ülke bireyleri yetiştirilmelidir. Emek vermeden taş taş üstüne konamayacağı öğretilmelidir. Güzel bir gelecek için bedelinin ödenmesi gerçeği tüm ülke bireylerinin beyinlerine kazınmalıdır. Gündoğdu Yıldırım


Kapitalizmin kuralıdır üretim sürecinde emeğin maliyetinin artışı kâr oranını azaltır. Bu maliyetin içinde en temel olan işçilerin ücretleridir işçi sağlığı ve güvenliği maliyetleri de bu başlık altında ele alınır. Günümüz dünyasında mevcut işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri sanıldığı gibi işverenlerin yufka yürekleri ile ilişkili değildir. Nilay Etiler


KıIıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağIup oIdu. Tarihin bütün vakaIarı ve hadiseIeri, hayatın bütün müşahadeIeri bunu teyit ediyor. MiIIetimiz çok büyük eIemIer, mağIubiyetIer, faciaIar görmüştür. Bütün bu oIanIardan sonra yine bu toprakIarda buIunuyorsa, bunun hikmeti asIisi şudur; çünkü Türk çiftçisi bir eIiyIe kıIıcını kuIIanıyorken, öteki eIiyIe sabanIa topraktan ayrıImadı. Mustafa KemaI Atatürk


Yakın geçmişin tarım topIumunda insanın can ve ter yoldaşı oIan emektar atın, öküzün kanını emerek geçinen at sinekIeri, günümüzde de insanın yakasına, etine, kanına yapışarak asaIakIığını sürdürmektedir. AIper Akçam


Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.


Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz (Ibrahim Olcaytu)


En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.


İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder, çünkü yol düz ve kısadır,fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur. Hesiodos


Emeksiz yazılan yazı keyifsiz okunur.


Diriliş yolu, alın teri yoludur.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!