Alimlerin Sözleri

Başlık: Alimlerin Sözleri

Ünlü Alimler tarafından söylenmiş olan en anlamlı, en özlü sözleri sitemizden bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Alimlerin Sözleri, En Ünlü Alim Sözleri, Ünlü Alimlerin Sözleri, Alimlerin Sözleri Kısa, Alimlerin Sözleri 2019, Alimlerin Sözleri Uzun, Alimlerin Sözleri Anlamlı 

Ünlü Alimlerin sözlerini paylaştığımız bu yazımızda en anlamlı, en etkileyici sözlere ulaşabilirsiniz Ayrıca siz de beğendiğiniz ünlü alimlerin sözlerini Twitter, İnstagram hesaplarınızdan sevdiklerinize gönderebilrsiniz.

Alimlerin Sözleri

Editör Seçimi: İki şeyiasla unutma; Allah'ı ve ölümü İki şeyi de unut; yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü (Lokman Hekim)


Dost payına göz dikme! Evliya Çelebi


Eğer, ilerde bir gün "keşke" demek istemiyorsan, 3 şeyi doğru seç! Eşini, işini, arkadaşını.


Kendisinin ve çoluk çocugunun gecimini temin etmek için calışmak farzdır.


Kişi, herkesle düşüp kalktığı müddetçe, riyakârlıktan kurtulamaz (Fudayl bin İyad)


Âmir bin Abdülkays da ölürken ağlıyordu

Soranlara, “Boşa geçirdiğim günlerim için ağlıyorum” dedi.


Fakirlik; haline şükredip kimseye şikayet etmeyerek halini gizlemektir.


« Bir kişi için en büyük musibetlerden biri, (dininde) eksiklerini bildiği halde umursamaması ve üzülmemesi »


Zalimler için yaşasın cehennem! Bediüzzaman Said-i Nursi


İsraf sefahatin sefahat sefaletin kapısıdır Bediüzzaman Said-i Nursi


Susmak mana eksikliğinden değil belki mananın derinliğindendir Mevlana


Ne kadar güzel deme Ne kadar güzel yaratılmış de

Bediüzzaman Said Nursi


Dost payına göz dikme!


Veli Eğer bir insan, hem çalışkan hem akıllı ise takdir et; çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et; akıllı fakat tembel ise ikaz et; hem akılsız hem tembel ise terk et.


Alan sensin, veren sensin, kılan sen Ne verdinse odur dahi nemiz var Hakîkat üzre anlayıp bilen sen Ne verdinse odur dahî nemiz var.


Başkasına yük olan kimse insanların gözünde
alcalır ve degeri kalmaz
(Mekhul,üş,Şami )


Kendi nefsini terbiye edemeyen başkasınınkini hiç terbiye edemez


Kötü insan hiç kimseye iyi zan beslemez .Çünkü o, herkesi
kendisi gibi görür 
(Haret,i Ali ) 


Hatem-i Esam’a, (Ne zaman dünyadan ibret alanlardan oluruz?) diye sorulunca, (Dünyadaki her şeyin, sonunda harap olacağını ve sahiplerinin, sonunda toprağa gideceği şuuruna erince) diye cevap verdi (İmam-ı Şarani)


Malik bin Dinar hazretlerine (Bizimle yağmur duasına çıkar mısın) dediklerinde, (Benim yüzümden üzerinize taş yağmasından korkarım

Siz yağmur yağmıyor diye endişe ediyorsunuz Ben hâlâ neden taş yağmadı diye düşünüyorum) buyurdu (İmam-ı Şarani)


Başkalarının elindeki nimetleri kıskanıp, bunun için üzülen, aslında Rabbinin takdirine kızmıştır (Vehb bin Münebbih)


Söylediği doğru olsa bile, kovucuyu, (Ya, öyle mi?) diye tasdik etmeyin, ondan nefret edin, çünkü kovucunun haberini tasdik etmek, kovuculuğun meşru olmasına izin vermektir Bu ise, kovuculuktan daha kötüdür

(Halid bin Safvan)


Kendisine iyilik ettiğiniz kötü kimsenin şerrinden korunmaya çalışın! (Hazret-i Ali)


Eski insanlar birer ilaçtı Günümüz insanları ise devasız birer dert! (Süfyan-ı Sevri)


Öyle zaman gelecek, insanlar çok yüksek binalar yapacaklar, önemli binekleri olacak, ama dinlerini ziyan edecekler Sizin kıblenize doğru namaz kılacaklar, ama sizin dininiz üzere olmayacaklar (Abdullah ibni Mes’ud)


İbni Mübarek hazretlerinin ölürken yoksul hâlini gören azatlı kölesi İbni Abdullah ağlamaya başladı “Sen ne kadar zengin idin, evinde bir şey kalmamış

Bu hallere mi düşecektin” diye sızlandı İbni Mübarek hazretleri, “Ağlaman lüzumsuzdur Ben zengin olarak yaşamak, fakir olarak ölmek için dua ederdim Allahü teâlâ da duamı kabul buyurdu” dedi.


Hikem bin Abdülmelik, baygın yatarken, orada bulunan biri “Ya Rabbi, bu kimse pek iyi bir hayat yaşamadı, fakat cömert idi, ölümü ona kolaylaştır” diye dua ederken Hikem bin Abdülmelik gözlerini açıp dedi ki: Azrail aleyhisselam geldi, “Cömertlerin canını rıfk ile alırım” dedi.


Büyük zatlardan biri, “Eskiden biz gittiğimiz cenazelerde herkes hüngür hüngür ağladığı için cenaze sahibinin kim olduğunu tanıyamaz, taziyede zorluk çekerdik” buyuruyor Halbuki şimdi mezarlıkta bile gülenler oluyor

Bir gün kendisinin de öleceğini düşünmüyor Bu gafletin sebebi işlenen günahlar yüzünden kalbin kararmış olmasıdır.


Eskiden iyilik yaparlardı söylemezlerdi Sonra hem 
yapmaya hem söylemeye başladılar Şimdi ise yapmıyorlar fakat söylüyorlar.
(Ömer bin Haris (r.a.)


Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslâhına çalışmak ehli sadakatin şe’nidir Şuâlar, 3/7


Bir işte muvaffakiyet isteyen adam, Allah’ın âdetlerine karşı safvet ve muvafakatini muhafaza etsin ve fıtratın kanunlarına kesb-i muarefe etsin ve hey’et-i içtimaiye rabıtalarına münasebet peyda etsin

Aksi takdirde fıtrat, adem-i muvafakatle cevap verecektir İşarâtu’i-I’câz, 165


Muhakkak maslahat mevhum mazarrata feda edilmez! Mektubat, 524


« 2 şartı vardır, Allah için ihlaslı olması ve Resūlullah’ın ﷺ sünnetine muvafakat etmesi »


« İnsanlar güzel görse bile, (aslında) her bid’at dalālettir »


Bilin ki: aranızdan her kim Muhammed ﷺ’e tapıyorsa, Muhammed ölmüştür Ama kim ki Allah’a tapıyorsa, Allah diridir ve asla ölmez


Kıyamet gününde, muhacirlerin, üstünde oturacakları altından minberleri olacak ve kıyamet gününün büyük korkusundan korunacaklardır


Âlim olarak adlandırılsa bile (aslında cahil), bidat ehli olup yoldan sapmış insanlardan ilim tahsil etmek caiz değildir.


Kaldırılmadan önce ilmi öğrenin, muhakkak ki ilim, alimlerin yok olmasıyla kaldırılacaktır


Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur

Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur Nef’i


Eğer ilerde bir gün “keşke” demek istemiyorsan 3 şeyi doğru seç! Eşini işini arkadaşını Yunus Emre


Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır! Çünkü kişi; bedeni kadar değil ruhu kadar insandır İmam-ı Gazali


Ulaşamadığına tevekkül ulaştığına razı kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir İmam-ı Gazali


Şeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardır

Şeytanda eksik olan tek nimet aşk… Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır Şems-i Tebrizi


Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.


Ne tende cân ile sensiz ümîd-i sıhhat olur Ne cân bedende gam-i firkatinde râhat olur.


Kendin kadrin bilmeyen ne bilir dostun kıymetin Merkebin boynuna cevahir takmanın faydası ne


Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi (İmam-ı Azam)


İnce sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur.(Mevlana) 


Dinde seninle yarışanla yarış! Dünyalıkta yarışanla yarışma, dünyayı onun kucağına at! (Hasan-ı Basri)


İnsan, beyinle ve yürekle sevmemeli, çünkü yürek durur, beyin unutur Ruhla sevmeli; ruh ne durur, ne unutur, ne de ölür (Hazret-i Mevlana)


Peygamber efendimizin son sözlerinden biri, Namaza dikkat edin idi

(İbni Mace)


Umuma el atmak, umumu terketmektir Muhâkemat, 24


Gece yatağa uyumak için girdiğinde, Kul yā eyyuhel kāfirūn-u oku, sonra onu hatmederek uyu, çünkü o, şirkten teberridir.


Hayatta olanların, ölüler için yapabilecekleri en güzel şey, onlar için dua etmektir


Allah’ın bereketi, hatalarımızı düzeltenin üzerinde olsun.

SöZLER
YORUMLAR