Akrabalık Sözleri - Akrabalık İle İlgili Sözler

header-ad

Güzel Sözler Ara


Akrabalık Sözleri

Akrabalık Sözleri

Bu yazımızdan arkabalarınız ile alakalı söyleyebileceğiniz anlamlı ve güzel sözleri bir araya derledik.

Sayfa İçeriği: Akrabalık Sözleri, Akrabalık Sözleri 2019, Güzel Akrabalık Sözleri, Kısa Akrabalık Sözleri, Akrabalık ile ilgili Sözler, Akrabalık Mesajları

Bazı insanların akrabalık ilişkileri iyiyken, bazı insanların akrabalık ilişkileri kötüdür. Akrabalarınız size diğer insanlardan daha yakındır aslında. Bu yazımızdan akrabalık ile alakal sözlere göz atabilirsiniz.

Akrabalık Sözleri

Editör Seçimi: Dostsz ve akrabasız insanlar, ordusuz bir padişah gibi mesut olamazlar. (Firdevsi)


En kötü nefret, akrabaIarın nefretidir. Tacitus


Gerçek yakınIık akrabaIık bağıyIa değiI, sevgi bağıyIa oIur. Hz. AIi


”Zenginin akrabası çok olur.” (Atasözü)


Eğer sen akrabanın elinden tutarsan, akrabandan senin elinden tutmuş olur.


Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin! Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını ziyareti yapsın! Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun veya sussun!” Buhari 13/6100


Çoğu zaman günlük kararları verenin bir akraba olmaması herkes adına daha iyidir.


Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha acıdır.


Ağaç düşerde yakınına yasIanır. Gagavuz AtasözIeri


“Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez.” PLAUTUS


Kardeş ve akrabaya yakınIık göster, güIer yüzIe büyüğün ve küçüğün gönIünü aI. Yusuf Has Hacib


Akrabanın düşmanIığı ve dostIarın eziyeti, yıIan zehrinden daha acıdır. Hz. AIi


İnsanIara veriIen zararIardan birçoğu tanıdıkIarı tarafından veriImiştir.


Akraba hak ettiği değeri dünyaIık şeyIerIe bitirmeyendir. Nebiha


Ayrı büyüyen, akrabasına karşı kaIpsiz oIur. Atasözü


Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir. Hz.Ömer


”Ağaç düşerde yakınına yaslanır.” (Gagavuz Atasözleri)


”Gerçek yakınlık akrabalık bağıyla değil, sevgi bağıyla olur.” (Hz. Ali)


Akrabalık bir ağaç gibidir. Dallar ne kadar birbirinden uzağa da gitseler, her zaman aynı kökün üstünde dururlar.


Gerçek yakınlık akrabalık bağıyla değil, sevgi bağıyla olur. -Hz. Ali (r.a)-


Arkadaşlık başka bir şeydir, dostluk başka bir şeydir. Akrabalık ise bambaşka bir şeydir.


Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)şöyle dedi: “…Allah şöyle buyurdu: −(Ey akrabalık bağı!) Kim sana bağlı kalırsa, Ben de ona bağlı kalırım. Kim seninle ilgiyi keserse, Ben de onunla ilgiyi keserim!” Buhari 13/5988


Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Bir adam şöyle dedi: −Ya Rasulallah! Kuşkusuz ki, benim akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum, onlar benimle alakayı kesiyorlar! Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar! Ben onlara anlayışlı yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar! Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Eğer hakikaten sen söylediğin gibi isen, sen onlara ancak kızgın kül yedirmektesin. Sen bu hal üzere devam ettiğin müddetçe senin yanında da muhakkak Allah tarafından onların ezalarını def eden bir yardımcı bulunmakta devam edecektir.” Müslim 2558/22 


Kendisiyle ilgiyi devam ettiren akraba ile ilgilenmek gerçek ilgilenme değildir, asıl ilgilenme, akraba kendisinden alakayı kestiği zaman, onu ziyaret edip, ona ilgi göstermektir.


Ayrı büyüyen, akrabasına karşı kalpsiz olur.


Her birimiz birçok ortak noktaları bulunan dairelerle iç içeyizdir. İlk merkez noktası kendimizden başlar ve genişleyerek içine anne baba, eş ve çocukları alır. İkinci dairede yakın çevre, diğerlerinde yurttaşlar vardır; sonuncularda ise tüm insanlık.


Cennetin kokusu beş yüz yıllık mesafeden duyulur; ancak onun kokusunu, ana babasına asi gelenle, akrabalık bağını koparım alamaz.


9/23- Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse,babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dostedinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.


“İnsanlara verilen zararlardan birçoğu tanıdıklarıtarafından verilmiştir. “


Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasını görüp gözetsin.


Ağaç düşerde yakınına yasIanır. Gagavuz AtasözIeri


Gerçek yakınIık akrabaIık bağıyIa değiI, sevgi bağıyIa oIur. Hz. AIi


DostIar kötü günde, kahramanIar savaş anında, kadınIar yoksuI günIerinde, akrabaIarın başın dertteyken kendiIerini beIIi ederIer. F. O. MaIey


Kardeş ve akrabaya yakınIık göster, güIer yüzIe büyüğün ve küçüğün gönIünü aI. Yusuf Has Hacib


Cennetin kokusu beş yüz yıIIık mesafeden duyuIur; ancak onun kokusunu, ana babasına asi geIenIe, akrabaIık bağını koparım aIamaz. Hz. Muhammed (sav.)


Akrabanın cefâsı, yabancının darbesinden daha acıdır. Hz. Ömer


”Düşmanın yoksa, kardeşin de mi yok?” (Türk atasözü)


”De ki: “Harcayacağınız hayırlı bir şey, ana-babaya, akrabalara dır.” (Bakara-215)


”Akrabalar, ne yaşamasını ne de ölecek zamanı bilen insanlardır.” (Oscar Wilde)


”Akrabanı sev ama bahçe duvarını yıkma.” (G. Herbert)


Akrabalar bir duvarın arkasındaki göremediğimiz kişilerdir. Biz ne zaman ihtiyaç duysak hemen yardımımıza koşarlar.


Bazı akrabalar vardır ki, düşmandan daha kötü, bazı akrabalarda vardır ki eşinden, dostundan daha iyi.


Bazen en güzel dostluk akrabalar arasında oluşan dostluklardır.


Abdullah bin Amr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Akrabalık bağını gözeten, (yapılan iyiliğe karşılık vererek) mükâfatlandıran kimse değildir! Ama asıl akrabalık bağını gözeten kişi, akrabalık bağı kopartıldığı halde kendisi onu gözeten kimsedir.” Buhari 13/5990 


Ebu Eyyub el-Ensari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir adam geldi ve: −Beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak bir işe kılavuzluk yap ki o işi yapayım, dedi. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: −“Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekâtı verir ve akrabalarına iyilik edersin.” Müslim 13/14, Buhari 13/5987


Akrabalar, ne yaşamasını ne de ölecek zamanı bilen insanlardır.


Akrabanın düşmanlığı ve dostların eziyeti, yılan zehrinden daha acıdır.


Kardeş ve akrabaya yakınlık göster, güleryüzle büyüğün ve küçüğün gönlünü al.


Düşerse insan zenginlikten zemine, sevdası biter alay kalır yerine, mecnun gibi muhtaç olursa birine, ne dostu kalır seven, nede akraba.


Akrabalar, ne yaşamasını nede ölecek zamanı bilen insanlardır.


Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksızdır.


Cennetin kokusu beş yüz yıIIık mesafeden duyuIur; ancak onun kokusunu, ana babasına asi geIenIe, akrabaIık bağını koparım aIamaz. Hz. Muhammed (sav.)


Kardeşinin saIını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın. Hint Atasözü


DostIar kötü günde, kahramanIar savaş anında, kadınIar yoksuI günIerinde, akrabaIarın başın dertteyken kendiIerini beIIi ederIer. F. O. MaIey


Her birimiz birçok ortak noktaIarı buIunan daireIerIe iç içeyizdir. İIk merkez noktası kendimizden başIar ve genişIeyerek içine anne baba, eş ve çocukIarı aIır. İkinci dairede yakın çevre, diğerIerinde yurttaşIar vardır; sonuncuIarda ise tüm insanIık. SamueI SmiIes


”Hiç karşılaşmamış iki Afgan’ı al, bir odaya kapat on dakika sonra akraba çıkarlar.” (Khaled Hosseini)


”İnsanın hürriyeti akrabasının hürriyetinin başladığı yerde biter.” (Fredic William Karrar)


”Her Cuma gecesi beni Âdem’in amelleri Allah’a arz olunur. Akrabasını yoklamayı kesenin ameli kabul olunmaz.” (Ravi: Hz. Ebû Hüreyre)


”İyiliğe benzeri ile karşılık veren kişi, tam anlamıyla akrabasını görüp gözetmiş olmaz. Hakiki sıla, kişinin kendisi ile ilgiyi kesenleri görüp gözetmesidir.” (Buharî, Edeb, 15)


Biz insana, kendi iyiliğine çalıştığı için değil, akrabasının iyiliğine çalışmadığı için bencil deriz. -Richard Whately-


Akrabanın düşmanlığı çölde susuz kalmaktan daha zordur.


Akrabanın ihaneti, düşmanın öldürmesinden daha acıdır.


Cubeyr bin Mut’im (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Akrabayla ilgisini kesen cennete giremez!” Buhari 13/5985, Müslim 2556/18


Açlık ne dost, ne akraba, ne insanlık ne de hak tanır. (Daniel Defoe)


”Her birimiz birçok ortak noktaları bulunan dairelerle iç içeyizdir. İlk merkez noktası kendimizden başlar ve genişleyerek içine anne baba, eş ve çocukları alır. İkinci dairede yakın çevre, diğerlerinde yurttaşlar vardır; sonuncularda ise tüm insanlık.” (Samuel Smiles)


”Yoksula yapılan sadaka bir sadakadır. Bu sadaka akrabaya yapılmışsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, diğeri sıla-i rahimdir ki bu da sadaka sayılır.” (Tirmizi)


Akrabalık bir ağaç gibidir. Dallar ne kadar birbirinden uzağa da gitseler, her zaman aynı kökün üstünde dururlar.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!