Akıl Sözleri - Akıl İle İlgili Sözler

header-ad

Güzel Sözler Ara


Akıl Sözleri

Akıl Sözleri

Akıl ile alakalı olarak söylenmiş sözlere sitemizden ulaşabilirsiniz. En güzel Akıl Sözlerini sizler için paylaştık.

Sayfa İçeriği: Akıl Sözleri, Akıl Sözleri 2019, Akıl Sözleri Kısa, Akıl Sözleri Facebook, Akıl Sözleri Anlamlı, Akıl İle İlgili Sözler, Akıl  İle Alakalı Söylenmiş Sözler, Güzel Akıl Sözleri

Aşk Sözleri ile alakalı tüm duyguları bulabileceğiniz sözler burada sizlerin paylaşımına sunuluyor. Sizde Facebook,İnstagram vb. sosyal medya araçları ile duygularınızı aktarabilirsiniz. Aşk sözlerinin en hüzünlü ve en etkileyici hali burada sizlerle.

Kardeşlik Sözleri

Editör Seçimi: Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. (İbn-i Haldun)


AkıI, her şeyi oIduğu gibi görmekten başka bir şey değiIdir. VoItaire


”Akıl, yalnız doğruluk ile bulunur.” (Goethe)


Akıl merdiveninin bütün basamakları aşıldıktan sonra onu bırakıp kalp ve ilham kanadının açılmasına ihtiyaç vardır. *


Herkesin aklı, yüzü gibi çeşitlilik gösterir.


Akıl bilgiden mahrumsa, en büyük filozoflarda bile, son derece dengesiz bir şeydir. - F.Nietsche 


İnsanlığın trajedisi: Kalple akıl arasında aklı tercih etmek!...


İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz. 


Akıl tamam olunca, söz azalır (Hz. Ali)


AkıIdan nasibini aImayanIarIa geçinebiImek, akIın zaferidir. VoItaire


İnsanın akIı çoğaIdıkça can sıkıntısı artar. MihayIoviç Dostoyevski


İnsan, akIın sınırIarını zorIamadıkça, hiçbir şeye uIaşamaz. AIbert Einstein


”Akıllı kadın bir aptalla mutlu olamaz.” (G.Washington)


”Akla sırt çevirmektense, ölmek daha iyidir.” (Çin Özdeyişi)


”Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler.” (Hz. Ali)


Akıl ikilemler ve çelişkiler yığınıdır. Başkalarının güvenini kazanmak için yalan söyleriz. Gerçek kişiliğimizi birileriyle yakınlaşmak için gizleriz. Mutluluğu yakalamak için, mutluluğu kaçıran tercihler yaparız. Haksız olduğumuz zamanlarda haklı olduğumuzu göstermek için olağanüstü çaba gösteririz...


"Aşkın hürriyetini kazanmak için aklın dizginlerinden sıyrılmak şarttır. Akıl bizdeki bostan korkuluğudur, yüksekte uçan kuşlar ondan kaçarlar."


Kalbin öyle sebepleri var ki, akıl onları asla anlamıyor


Yeni bir evren için bütün gereken, yeni bir akıldır.


Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllılıktır.


Akıllı olmak da bir şey değil, önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır.


Büyük insan zamanının önündedir; akıllı insan zamanında bir şeyler yapar; aptallar da zamanın önünde dikilirler. - Jean Baudrillard 


İnsanın akıllıca hareket edebilmesi için üç yolu vardır; birincisi, yapacağı şey üzerine düşünmektir ki bu en asil yoldur. İkincisi, önceden yapılmış iyi bir şeyi tenkit etmekle olur, bu en kolay yoldur. Üçüncüsüne gelince bu en acı yoldur, deneyerek ve uğraşarak bulduğun yoldur. - Konfüçyus 


Akıl, himmet, tedbir ve fikir sahibi olmayan birisinin kapıcısı; "evde kimse yoktur!" diye ne güzel söylemiş. - Şeyh Sadi 


Akıllı kimse, ibadet ederek nefsin arzusuna karşı gelendir; cahil kimse, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. 


Akıl, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir levyedir. 


Akıllı insan ne gereğinden fazla üzülür ne de gereğinden fazla ümide kapılır. 


Akıl, güç vermez; gücü kalp verir, kalp; beyin değil!


Kalp işte..Sevmek ve sevilmek istemesi asla şımarıklığından değil,damarındaki asil kandan.Akıl ile çatışıp durması geçimsizliğinden değil,bilakis hilesiz,hakikatli ve hasbi oluşundan.


İnsanlığın trajedisi: Kalple akıl arasında aklı tercih etmek!..


Yalnızca akılsız adamlar suyun ne kadar derin oluğunu iki ayaklarıyla anlamaya kalkarlar. (Aristo)


Kızlar deniz kenarındaki çakıl taşlarına benzer,önce teker teker toplarsın sonra atmaya başlarsın,atmaya çalıştığım ama kıyamadığımsın.


Genellikle insanlar akıllarından çok gözleriyle yargıya varırlar; çünkü herkes izleyici pozisyonundadır, küçük bir kısım insan ancak size dokunabilecek kadar yakın olabilir. Herkes, siz nasıl görünüyorsanız sizi o şekilde görür, çok azı sizin gerçekte ne olduğunuzu anlayabilir (Machiavelli).


AkıIIı insan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeItir. PubIiIius Cyrus


AkIın gücüne, hiçbir engeI karşı duramaz. Marcus AureIius


Sahip oImadığı şeyIere üzüImeyen ve sahip oIdukIarına sevinen, akıIIı bir insandır. Epictetos


İnsan, taIihsizIikten ve mutsuzIuktan değiI, akıIsızIıktan korkmaIıdır. Thomas CariyIe


”İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar.” (Mihayloviç Dostoyevski)


”Akıl yaşta değil baştadır; ama aklı başa yaş getirir.” (Cenap Şehabeddin)


”Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. (Thomas Mann)


”İnsanların akılları içinde yaşadıkları devirlerin seviyesi, miktarıncadır.” (Katip Çelebi)


Birbirinin iyi yanlarından zevk alıp kötü yanlarına kızmamak için büyük bir yaşama deneyi, akıl olgunluğu ve insan sevgisi gereklidir.


Yürek konuştuğunda , akıl karşı koymayı yakışıksız bulur .


‘’Hiç kimse akıl almak istemez, istedikleri sadece teyit edilmektir.’’


Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat göstermemek hatasıdır.


Bir kimseden akıllı olabiliriz; ama herkesten akıllı olamayız. 


Akıl, akıl olduğundandır ki işlerin sonunu görür; sonu görmeyen akıl, nefis kesilir.


Akılsız; yüzü güzele, akıllı; gönlü güzele talip olur. Zaman yüz güzelliğini tüketir ama gönül güzelliğini arttırır.


İnsanın akıllıca hareket edebilmesi için üç yolu vardır; birincisi, yapacağı şey üzerine düşünmektir ki bu en asil yoldur. İkincisi, önceden yapılmış iyi bir şeyi tenkit etmekle olur, bu en kolay yoldur. Üçüncüsüne gelince bu en acı yoldur, deneyerek ve uğraşarak bulduğun yoldur.


Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye yarar, saatin iyiliği koşmasında değil, doğru gitmesindedir. - Luc Vauvenarques 


Kaybettiklerimin arasında en çok aklımı özlüyorum. - Mark Twain 


"Kâlbin kararını akıl tartar 
Bu şuna benzer: akıl esnaftır 
Şuna da: akıl yaralanır 
Kalp yaralanmaz çünkü yaradır."


Haktan ve erdemden yoksun olan bilgi hilekarlıktır, onun akıla bir ilgisi yoktur.


İki şey akıl hafifliğini gösterir:
Söyleyecek yerde susmak,
susacak yerde söylemek. Sad
i


Aşk yolunda akılla mı yürüyorsun? Güneşi mumla mı arıyorsun? Muhammed İkbal

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!