Ahlak İle İlgili Sözler

Başlık: Ahlak İle İlgili Sözler

Ahlak insanın yüreğinde olur. Ahlak ile ilgili sözleri bu yazımızın altında bir araya getirerek sizlere sunduk.

Sayfa İçeriği: Ahlak Sözleri, Ahlak ile ilgili Sözler, Anlamlı Ahlak Sözleri, Ahlak Sözleri Twitter, Ahlak İle Alakalı Sözler, Ahlak Sözleri 2019, Güzel Ahlak Sözleri

Ahlak insanın yüreğinde yer alır Başka yerlerinde değil. Facebook ve Twitter hesaplarınzda paylaşım yapabileceğiniz en anlamlı ahlak ile ilgili sözler bu yazımızda!

Ahlak İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır (Hz Ömer)


Ahlâk, cemiyetin temelidir.


Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür.


GüzeI ahIâk, en güzeI bir dosttur

Hz Ömer (r.a.)


Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır.


Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler (M T Cicero)


Ahlakı güzel olanın seveni de çok olur

Hz Ali


Bir milleti yok etmek isterseniz,askeri istilâya lüzum yoktur Ona tarihini unutturmak,dilini bozmak,dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini,ahlâkını soysuzlaştırmak kafidir


Asıl yetimler, anneden babadan değil, ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. 


‘Güzel ahlak, senden sıla-i rahmi kesen akrabana sıla-i rahim yapmak, seni mahrum edene vermek ve sana zulmedeni affetmendir.’


Millî ahlâkımız uygar esaslarla ve özgür fikirlerle beslenmeli ve sağlamlaştırılmalıdır Bu çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim Korkutma esasına dayanan ahlâk bir erdem olmadıktan başka güvene de lâyık değildir.


Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır.


İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol.


Ahlâklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur.


İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır.


İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol.


Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir.


AhIâk ve üçkağıtçıIık, terazinin iki ayrı kefesinde yer aIır; biri çıkarsa biri iner

EfIatun


AhIâksızIık, ahIâkın var oIuş nedenidir AnatoIe France


İktisat geçimin, güzeI ahIâk da dinin yarısıdır Hz Muhammed (sav.)


Bir insan için Allah'ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlâkı gizleyemez.


Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.


Ahlâk da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz; ancak yaşanır.


Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilâya lüzum yoktur

Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlâkını soysuzlaştırmak kâfidir (Peyami Safa)


Asıl yetimler anadan babadan değil; ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır (Hz Ali)


Bir milletin ahlakı dişleri gibidir Çürüdüğü nispette acısını hisseder

(Bernard Shaw)


Güzel ahlak; bağışlayıclık, sabır ve tahammüldür...


Ahlaksız insanlar, içilmez su gibidirler.


Ahlaka yükseklik veren; ne irfan ne de vicdandır İnsanlardaki fazilet hissi, Allah korkusundandır.


Her şey de ahlâk denilen bir kavram vardır; yeter ki aramasını bilin.


Hiçbir ulus yoktur ki etik esaslarına dayanmadan yükselebilsin.


Ahlak yolu pek dardır, tetik bas önü yardır


Temel ahlak ilkeleri yoksa, boş yasalar ne işe yarar


Ahlak üç özellikte aranır; haramdan uzaklaşmakta, helali aramakta ve aile fertlerine imkân nispetinde ferahlık göstermekte. 


Servet kaybolunca hiçbir şey kaybolmaz, sağlık kaybolunca bir şey, ahlak kaybolunca her şey kaybolur. 


En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlakları bozuk olanlardır. 


‘Kötü ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi, salih amelleri bozar (ibn-i Hibban, Beyhaki)


‘İnsanlarla olan ilişkilerinizde güzel ahlaka sarılın Fakat amellerinizle onlara muhalefet edin.’


‘Güzel ahlak üç haslettir: Haramlardan sakınmak, helalı aramak, çoluk çocuğuna kısmadan normal nafakasını vermektir.’


Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır.

 

Türklerin aşağı yukarı hep ahlâkları birbirine benzer Bu yüksek ahlâk hiçbir milletin ahlâkına benzemez

Ahlâkın millet oluşmasında yeri çok büyüktür, önemlidir.


Ahlâkın millî toplumsal olduğunu söylemek ve ortak vicdanın bir ifadesidir demek aynı zamanda ahlâkın kutsal sıfatını da tanımaktır Ahlâk kutsaldır; çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit değerle ölçülemez.


Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler.


Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü öcünü çabuk alır.


Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.


Güneşin buzu eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir.


Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır.


Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar.


AhIak duygumuz, ihtirasIarımızı kontroI eder Bernard ShawKıyamet günü, bana en sevgiIi ve en yakın oIanınız, ahIâkı en güzeI oIanınızdır Hz Muhammed (sav.)


BaşkaIarının terbiyesizIiğine karşı en emin siIah, bir insanın kendi terbiyesidir

Lord ChesterfieId


Mümin her ahIak üzere ahIakIanır Fakat onda “yaIan” Ia “ihanet” buIunmaz Hz Muhammed


En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlâkları bozuk olanlardır.


Yoldaşların en iyisi güzel ahlâktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye, en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz.


Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlâkıyladır.


Aydınların görevleri son derece büyüktür Hiçbir millet yoktur ki ahlâk ilkelerine dayanmadan aydınlansın; ilerleyebilsin

(Mustafa Kemal Atatürk)


Ne kadar yükselirsen yüksel, ahlak ve faziletten yoksunsan bir hiçsin (Johann Herder)


Hiçbir mücadele yoktur ki, ahlak esasına dayanmadan ilerleyebilsin (Mustafa Kemal Atatürk)


Ahlak dersi veren erkek,çok kere iki yüzlüdür; Ahlak dersi veren kadın ise her zaman çirkindir.


Bir milletin ahlâkı, dişleri gibidir Çürüdüğü nispette dokundukça acır.


Bu dünyada bırakacağın en güzel şey güzel bir ahlaktır.....


Ahlaka yükseklik veren; ne irfan ne de vicdandır İnsanlardaki fazilet hissi, Allah korkusundandır


Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır.


Her derde deva bulunur, lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur.


Din, ahlakı aramaz ve aratmaz, doğrudan doğruya emreder; emrettiği şey de insanın yaradılışına uygun düşer. 


‘Güzel ahlakın en eksik derecesi meşakkatlere göğüs germek, karşılık beklememek, zalime rahmet etmek, onun için af dilemek ve bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır.’


‘Güzel ahlak, senin Allah’tan başka bir maksadının olmamasıdır.’


‘Güzel ahlak, rızık konusunda kaygılanmamak ve Allah’a güvenmektir

Allah’a itaat edip kendisiyle Allah arasında ve insanlarla olan münasebetlerindeki bütün emirlerde Allah’a isyan etmemektir.’


Milletin içtimai düzen ve sükûnu, hal ve istikbalde refahı, saadeti, selameti ve masuniyeti, medeniyette ilerleme ve yükselmesi için insanlardan, her hususta alâka, gayret, nefsin feragatini ve icab ettiği zaman seve seve nefsinin fedasını talep eden milli ahlâktır Mükemmel bir millette milli ahlâkiyet icapları, o millet fertleri tarafından âdeta muhakeme edilmeksizin vicdanî, hissi bir şevkle yapılır En büyük milli heyacan budur.


Üstat dedi ki; İradeni gerçek prensipler için kullan Erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış Kendini iyiliğe ver

Eğlencelerin sanat için olsun.


Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyihissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.


Politika “yılanlar gibi akıllı ol” der; ahlak ise “yılanlar gibi akıllı kumrular gibi zararsız ol” der.


Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır.


Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlâkla bir arada bulunması nadirdir.


Kişinin büyükIüğü takvası iIe, üstünIüğü dindarIığı iIe ve şahsiyeti de güzeI ahIâkıyIadır Hz Ömer (r.a.)


Ahlâk; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar.


Herkesçe beğenilen asıl güzellik, ahlâk güzelliğidir Çünkü ahlâkı güzel insan, her yaşta güzeldir (Ali Fuat Başgil)


Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder

Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulun da yoludur.Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır Bey gönüllü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar.Avam tabiatının beye yakın olması uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asil tabiatlı olmalıdır Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın
Bey fesatlık yapmamalıdır Bu hareket yüzünden ikbal elden gider.


Kişinin kendi türünün üyelerinin başka türlerin üyelerine kıyasla özel ahlaksal değer hak ettikleri duygusu eski ve derindir Savaş zamanı dışında, insan öldürmek genelde işlenebilecek en ciddi suçtur Bizim kültürümüzde daha da şiddetle yasaklanmış bir tek şey var; o da insan yemek (ölmüş bile olsalar) Bununla birlikte, başka türlerin üyelerini yemekten hoşlanıyoruz

Birçoğumuz, canilere bile ölüm cezası uygulanması düşüncesinden iğrenirler; Öte yandan da, ılımlı ‘hayvan zararlılarının’ yargılanmaksızın vurulmasını neşeyle desteklerler Aslında, diğer zararsız türlerin üyelerini zevk ve eğlence için öldürürüz İnsansı duyguları bir amipten daha fazla olmayan bir insan dölütü, yetişkin bir şempanzeye gösterilenden çok daha ileri bir saygı ve koruma altındadır Yine de, şempanzenin duyguları vardır, düşünür ve -son deneysel kanıtlara göre- bir çeşit insan dilini öğrenebilir Dölüt ise kendi türümüze aittir ve bu nedenle anında özel hak ve ayrıcalıklarla donatılır
(Richard Dawkings)

SöZLER
YORUMLAR