Ağaç İle İlgili Sözler

Başlık: Ağaç İle İlgili Sözler

Doğamızın güzelliğine güzellik katan ağaçlar ile alakalı sözleri sizler için bu yazımızdan irdeleyebilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Ağaç Sözleri, Anlamlı Ağaç Sözleri, Ağaç Sözleri 2019, Ağaç ile alakalı Sözler, Ağaçlar ile ilgili Sözler, Ağaç Sözleri Twitter, Ağaç Sözleri Facebook

Doğa, yeşillik denildiği zaman insanın içine huzur dolar Bu güzelliği sağlayan varlıktır ağaçlar Ağaçlar ile alakalı sözleri bu yazımızda hazırladık Hoşunuza giden sözleri Twitter, İnstagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Ağaç İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Karakter bir ağaç gibidir ve şöhret de onun gölgesidir Gölge, olduğunu düşündüğümüzdür, ağaç ise gerçeğin kendisidir

(Abraham Lincaoln)


 Ağacı seyreden, ormanı görmez AtiIIa İIhan


”Bir kimse bir ağaç dikerse, Allah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar.” (Hz Muhammed)


Meyve veren ağaç taşlanır.


İyi ağaçtan, talihli dal çıkar


Fırtınalarda ağaçları izleyin! Onlar nasıl da fırtınaya direnirler, nasıl da köklerinden koparılıp meçhulün içine savrulmamak için sıkı bir mücadele verirler! Fırtınaya direnmek gerçek bir kahramanlıktır İçi toz toprak, balçık ve taş dolu kalpsiz fırtınalar, küstah kasırgalar istiyor diye asil ağaçlar köklerini terk edip başka yerlere göç etmezler.


Büyük ağaçlar gölge vermekten başka işe yaramazlar. 


Kıyamet kopacağı zaman bile, elinizde bir fidan bulunursa, kıyamet kopmadan dikebilecekseniz, hemen onu dikiniz HZ

MUHAMMED


Ağacın meyvesine dokunulmadığı zaman bir ağaç yeni bir fidan doğurur.


Bir kimse bir ağaç dikerse Allah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar Hz.Muhammed


AğaçIar öImeye, yukarıdan başIarIar.


Kim ağaç dikti ise, meyveyi o yedi Kim tohum ekti ise, harmanı o yığdı Şeyh Sadi


Meyve veren ağaca baIta vurmazIar.  Şeyh Sadi


İyi ağaç koIay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetIi eserse, ağaçIar da o kadar sağIam oIur J

WiIIard Marriot


”Ağaç isteyen, tohuma sahip olmalı.” (Mevlâna)


”Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.” (N.Fazıl Kısakürek)


”İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçları da o kadar sağlam olur.” (J.Willard Marriot)


”İnsanı şaşırtanşey,şu ağaçları görüpte daha çok şaşırmamamız.” (Ralph Waldo Emerson)


Kuru ağacın meyvesi olmaz Hz Ali


Ağaç kökünden yıkılır Türk atasözü


Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlarlar Peter Drucker


Köklü bir ağaçta dal eksik olmaz

Salburcuoğlu


Ağacı seyreden, ormanı görmez.


Ağaçlar yaşadıkça meyve verir, insanlar da meyve verdikçe yaşar.


İyi bir ağaca sarılan, gölgesiz kalmaz. 


Ağacın toprağını alırsak, artık onu neyle avutabiliriz?


Meşe ağacı neden bir sepete dönüşür? Söğüt ağacı neden cılız bir kasnak oluverir? Çünkü onların kendilerini savunacak güçleri yoktur! Yaşamak için savunmak, savaşmak gerek!..


Ateşe âşık bir orman, düğününde siyah gelinlik giyer.


Bir ormanda her gün en az bir saatini harca sağlıklı kalmak için ve bundan da ötesi, akıllı kalmak için bu deli dünyada!


Bir muz ağacı olduğumu düşünüyorum. 


Merhamet olmazsa kalp kiracında, tahtın da kurtarmaz seni tacın da Bir kara sevdanın darağacında, senin de ipini çeken bulunur. 


Meyvelerinden soyunan bilgi ağacı, gelen her yeni dönemde, daha çok meyve döker. 


Bilmezdim aşksız yürek ağacın yaprakları döküldüğünde çıplak kalan yuva kadar ürkek. 


Bir ağaç, tahta çıkan ve İncili elbise giyen bir prensten daha asildir.LA ROCHEFOUCAULD


Meyve veren ağaca balta vurmazlar.  Şeyh Sadi


İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçlar da o kadar sağlam olur J WiIIard Marriot


Ağaç inceliğinden, adam kalınlığından kırılır Mektupçu Agah


Ağaçlarda insanlar gibidir aynı, ilkbaharla birlikte yeşillenirler, çiçekler açarlar cıvıl cıvıl olurlar, sonbaharın hüznü ile birlikte yapraklarına tek tek veda ederler.


Kökü derinde olan ağaç rüzgardan korkmaz

Ağaç ile ilgili sözler


Ağaçlarda insanlar gibidirler birlikte yaşamayı severler İnsanlar biraya gelince toplumu, ağaçlar bir araya gelince ormanı oluşturur.


Ağaçlar çok ama hepsi meyve vermez MeyveIer çok ama hepsi tatIı değildir İIim çok ama hepsi faydalı değildir (Hz

İsa)


Büyük ve geniş ağaçlar meyveden çok gölge verirler (Megnet Zurner)


İyi bir ağaca sarılan, gölgesiz kalmaz Cervantes


Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir Cenap Şehabettin


Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler (Çin atasözü)


Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız (Türk atasözü)


Ağaç, geçmişi geleceğe bağlar Size sabrı öğretir

Beraber yaşamanın, faydalı olmanın zevkini verir.


İyi ağaçtan taIihIi daI çıkar.


Ağaçlı köyü sel basmaz.


Bir uIusun uygarIık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakIarı ağaçIandırmasıyIa öIçüIür.


Meşe göIgesinde fiIizIenen yosunIar, çok kere kendiIerini meşe fidanı sanırIar Cenap Şahabettin


Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıIdızIara çıkmaya niyet ediniz ki, başarabiIesiniz Konfüçyus


Ağaç, meyvesinden biIinir, yaprağından değiI John Ray


Kuru ağacın, meyvesi oImaz.  Hz.AIi


Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur Cenap Şahabettin


”Ulu çamlar, fırtınalı diyarlarda yetişir.” (Cemil Meriç)


”Ağaç dikmek,yapabileceğimiz şeyler arasında bencillikten en uzak olanıdır.Dünyaya çocuk getirmekten de saf bir eylemdir o.” (Thorton Nıven Wilder)


”Karakter bir ağaç gibidir ve şöhret de onun gölgesidir.Gölge olduğunu düşündüğümüzdür; ağaç ise gerçeğin ta kendisidir.” (Abraham Lincaoln)


”Enine boyuna düşünecek olursak aslında her yeşil ağaç,altın ya da gümüşken olabileceğinden daha muhteşemdir.”


Meyvesi çamura düşüyor diye ağaca lanet edilmez

Hölderon


Ham ağacın ham meyvesi yenilmez mizaç ehli isen yetişmek lâzım Sümmanî


Kendi bahçesinde dal olmayan biri girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor Özdemir Asaf


Ağacından düşen yaprak rüzgârların oyuncağı olur Ali Suad


Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki, başarabilesiniz.


Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar


Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider.


Yeryüzünde ormanlar var olduğu sürece, çöllerin güzelliğinden konuşmaya devam edeceğiz Ama son orman yok olduğunda, çöllerin hiçbir güzelliği de kalmayacak!


İnsanları şehirden ormanlara götürmek iyi bir başarıdır; fakat çok daha büyük bir başarı vardır: Ormanı insanlara, şehirlere getirmek! Cenneti cehenneme getirmek!


Ağaçlara saygı duyarak, saygı duyulmayı hak eden bir insan olduğunu kanıtlarsın.


Bir kez yeşilin sonsuz hayatiyetini bütünüyle kavradığımızda, yeşil vadilerimiz daha yeşil olacaktır.


Dalından şüphe ettiğin ağacın, gölgesinde soluklanmayacaksın. 


Halkın bahçesinden padişah bir elma yerse, adamları ağacı kökünden sökerler.


Kişioğlu da ağaca benzer, ne denli yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o denli kök salar yere, aşağılara, karanlığa, deliliğe, kötülüğe. 


Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin

Huang Çe 


Kalem olsa dünyadaki bütün ağaçlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin şiirini yazamam yine de. 


Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer Türk atasözü


Geç yetişen ağaçlar, en iyi meyve verenlerdir MoIiere


En ulu ağaç, en yükseklere uzanan ve köklerini kötülüğün içine salan ağaçtır İrwin YaIom


İnsan öyle bir varlıktır ki önce fidanı keser baltaya sap yapar O balta ile de ağacı keser.


Ağaç köküm derinde diye kendine çok güvenmez

Bilir ki ağaç her zaman kökünden yıkılmaz.


Sen ormana ne verirsen ormanda sana onu verir Sen ormana bağırırsan oda sana bağırır.


Bir ağaç, tahta çıkan ve İnciLi elbise giyen bir prensten daha asildir L ROCHEFOUCAULD


Fidan ekmek için en iyi zaman yirmi yıI önceydi.Sonraki en iyi zaman ise şimdi (Çin Özdeyişi


Bir ulusun uygarlık düzeyi,üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür

Franklin Roosevelt


İyi ağaçtan talihli dal çıkar..Mevlana


AğaçIarın, çiçekIer gözü, kuşIar diIidir.


AğaçIar çok ama hepsi meyve vermez MeyveIer çok ama hepsi tatIı değiIdir İIim çok ama hepsi faydaIı değiIdir.


Ağaç inceIiğinden, adam kaIınIığından kırıIır.


KişioğIu da ağaca benzer, ne denIi yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o denIi kök saIar yere, aşağıIara, karanIığa, deIiIiğe, kötüIüğe..

SöZLER
YORUMLAR