Türk Büyüklerin Sözleri

Başlık: Türk Büyüklerin Sözleri

Türk büyüklerin söylemiş olduğu en anlamlı, en özlü ve en etkileyici Türk Büyüklerin Sözlerini sizler için derledik.

Sayfa İçeriği: Türk Büyüklerin Sözleri, Türk Büyüklerinin Sözleri, Türk Büyüklerin Mesajları, Türk Büyüklerin Sözleri 2019, Büyük İnsanların Sözleri, Türk Büyüklerinden Mesajlar, Türk Büyüklerin Sözleri Twitter

Büyüklerimizin, tecrübeli insanların sözlerine kulak asmalıyız ki büyük hatalar yapmayalım Türk Büyüklerin Sözlerini dilerseniz Twitter, İnstagram, Facebook hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Türk Büyüklerin Sözleri

Editör Seçimi: Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür (Yavuz Sultan Selim)


”Yardım almaya alışan, emir almayada alışır!” (Sultan IV Murad)


Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!


Yeniliceğinden korkan daima yenilir.  / Yıldırım Bayezid


Rabbi’m yâdı ulu yâddır, söyler olsam
Ballar gibi tatlı olur dilim benim.
Kendim fakir ikrar ettim, oldum hakir
Kanat çırpıp uçar kuş gibi gönlüm benim.


Türk, yıIdırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınIatan güneştir Atatürk


“Amerika’nın düşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi var ya, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi; Diyarbakır işte bu proje içinde bir yıldız, bir merkez olabilir

Bunu başarmamız lazım.”


Ben sadece asil bir ailenin evladı olmakla
değil,fakat asil bir milletin evladı olmakla
gururluyum.
Attila H
an


”Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!”  (Sultan II Abdülhamid Han)


”Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.” (Fatih Sultan Mehmet)


”Hak arayan varsa, hakkını verin Baş kaldıran varsa, başını kesin.” (Sultan II Abdülhamid Hân)


”Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” (Kanuni Sultan Süleyman)


Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek
Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?


Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün,
Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın,
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere,
Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!


Ne hasta bekler sabahı, Ne genç ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı, Seni beklediğim kadar


Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.  / Kanuni Sultan Süleyman


Dünya devleti ebedi değildir Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir

İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.  / Fatih Sultan Mehmet


Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.  / 2 Selim


Bu dünya 1 padişah için büyük, 2 padişah için küçüktür.  / Yavuz Sultan Selim


Düşüm uzar, burak tozar, gitse Pazar
Dünya Pazar, içine girip kullar azar.
Başım bizar, yaşım sızar, kanım tozar
Adım Ahmed, Türkistan’dır ilim benim.


Ey Türk uIusu! SiIkin ve kendine dön! Niçin yanıIıyorsun? Bütün bunIar kendinden, kendi öz benIiğinden uzakIaşıp düşmana dönük yaşadığın için oIdu BiIge Kağan


Benim hayatta yegâne fahrim, servetim TürkIükten başka bir şey değiIdir Atatürk


Üstümüze kıIıç çekiImedikçe, üIkemize giriImedikçe, tab’ama cefa ediImedikçe bizden kimseye zarar geImez Fatih SuItan Mehmet


AIIah bu dünyayı bizim tasarrufumuza tevdi ve emanet etmiştir

SuItan Sancar


“Sen ne mutlu Türküm dersen, o da ne mutlu Kürdüm der.
Türklük yerine Türkiyelilik bilinci yerleştirilmelidir."


“Kürtlerin geleceği ve özgürlüğü için Türk askerinin kanının oluk oluk akması gerekir”


“Toprak tek başına bir anlam ifade etmiyor.
APO Türklere Allahın bir lütfüdür.
İnsanları öldürmek yerine Kürtlere istedikleri toprakları vermek gerekir”


“Türkiye, sadece Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir”


Ey türk beyleri,milltim,işitin! yukarıda gök
çökmedikçe aşağıda yer delinmedikçe,türk
ulusu senin ülkeni kim alabilir? töreni kim
bozabilir?


Yüksek türk;senin için yüksekliğin hududu yoktur Atatürk


Ey türk ulusu!silkin ve kendine dön!niçin
yanılıyosun?bütün bunlar kendinden,kendi
öz benliginden uzaklaşıp düşmana dönük
yaşadığın için oldu.
Bilge Kağan


”Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun!” (Yıldırım I Bayezit)


”Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!” (Sultan II

Abdülhamid Han)


”Bana ağırlık ve hazine lazım değil Yerinde kuru ekmek yerim Vücudumu din uğruna esirgemem Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem

Elbette kendim giderim!” (II Mustafa)


”Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III Murat) bu usulü bozdular

Biz dahi, başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız Hazırlıklar tamamlansın Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir.” (III
Mehmet)


Haydi artık dinsin ızdırapların,
Ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın,
Güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla
Kumandasız hazır olup onu selamla!
Gönlündeki yaraların kanını dindir!
Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir


Ülkü uğrunda gönüller delidir,
Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir


Oğul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı Biz Allah’ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir / Orhan Gazi


Allah, peygamber korkusu bilmez alcaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaslanmaz! Sultan IV.Murad


Ben ki, Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir’in ve Kürdistan’ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân’ın torunu, Sultan Selim Hân’ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım

Sen ki Fransa vilayetinin kralıı Fransuva’sın.  / Kanuni Sultan Süleyman


Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim / Abdülhamit Han 


Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse / Sarı Selim (II Selim)


Deme bana Kayı, Oğuz, İlhanlı,
Türküm; Bu ad her ünvandan üstündür
Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı,
Türk Milleti bir bölünmez bütündür


MiIIi varIığımızın temeIini; miIIi şuurda ve miIIi birIikte görmekteyiz

Atatürk


Düşünmek ve söyIemek koIaydır, fakat yapmak ve biIhassa muvaffakiyetIe neticeIendirmek çok güçtür Ziya GökaIp


“Boğazlar milletler arası bir komisyona devredilmelidir”


Türk hakanları ve türkmen padişahları
devlet işlerinde hatunun fikirlerini üstün
tutar.


Milli varlığımızın temelini;milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz Atatürk

SöZLER
YORUMLAR