Saygı İle İlgili Sözler

Başlık: Saygı İle İlgili Sözler

Bu sayfamızda saygı, saygınlık ile alakalı olarak en güzel ve en anlamlı sözleri toparladık.

Sayfa İçeriği: Saygı İle İlgili Sözler, Saygı Sözleri, 2019 Saygı İle İlgili Sözler, Saygı İle İlgili Anlamlı Sözler, Saygı İle İlgili Anlamlı Sözler, Saygı İle İlgili Harika Sözler

İnsanoğlu, herkese sevgi duymak zorun değildir Ancak herkes birbirine saygı duymalıdır Bu dünyanın kanunudur aslında Saygı ile alakalı görüp görebileceğiniz en anlamlı sözler..

Saygı İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Saygı kayığına binmeden sevgi denizi aşılmaz.


'' Saygı, çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir.” (Cenap Sahabettin)


Nazik insan, nezaketi nezaketsizden öğrenir Lord HaIifax


Saygı düzenin anahtarıdır.


"Hayatın anlamı insanın doğasına saygı gösteren kişisel bir ahlak geliştirmek ve bu ahlakla yaşamaktır."Aki Kaurismaki


”Saygı düzenin anahtarıdır.” (Atatürk)


Kişinin kendisine karşı göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür. 


Bana büyüklerime saygılı olmamı öğrettiler; artık kimseye saygı duymama gerek kalmadı

George Burns


Babana hürmet etki, çocuklarında sana hürmet etsin Hz.Ali


Büyüklerime hürmet; vazifem ve arzumdur.


İdeal insan; özel hayatında ciddi, kendinden üstündekilere saygılı, halkla ilişkilerinde iyiliksever vc adildir.


İnsan sevgi ve saygıyı küçük yaşta öğrenmelidir ki bunu büyüdükçe daha da geliştirsin.


Eğer bir ailede aile içerisinde çocuğa saygı, sevgi, hoşgörü öğretilirse, o çocuk hayatı boyunca büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi duyacaktır Hz Mevlana


Saygı, çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir Cenap Sahabettin


Saygılı evlat, iyi koca olur

Olive bol smih


Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapmak gerekir Louis Brandeis


Gençliğe, yaşlılıktan çok saygı göstermeliyiz Victor Hugo


Seveceğiniz insan yaşamınıza, başkalarının paylaşamayacağı ayrıcalıklar getirmeli… Sevgi bir inanç davranışıdır İnancı az olanın sevgisi de azdır.


"Saygı, çok kere korkunun söylenmeyen şeklidir.” (Cenap Sahabettin)


”Nehrin kaynağına saygısı, denize doğru akmasıdır.” (Recâ Garudi)


”Saygı düzenin anahtarıdır.” Mustafa Kemal Atatürk


ÇocukIara, saygıyı öğretmenin en iyi yoIu: onIara saygı göstermektir.


Sen bakmasını biI de dikende güI gör, dikensiz güIü herkes görür Hz

MevIana


Ey oğuI; ananı, atanı say, bereket büyükIerIe beraberdir Şeyh EdebaIi


Saygı satın alınmaz kazanılır.


Gençlerin pek çoğu kabalıklarını tabiilik zannederler.


Nezaket hiçten gelir fakat her şeyi satın alır.


"Eğer sevgi bir çiçekse,sevgi onun koruyan saksıdır.Çiçek solmaya başlamışsa dikat edin saksı mutlaka çatlamıştır."Erich Fromm


"Saygı,içinde sevgi olmayan bir boşluğu doldurmak için yaratılmıştır."Lev Tolstoy


"Din,dil,milliyet ve ırk demeden her insana saygı gösterin."


”Saygı kayığına binmeden sevgi denizi geçilmez.”


”Büyüklerime hürmet; vazifem ve arzumdur.” (Budha)


”Büyüklere saygı hem dini hem de insani bir görevdir.”


Başkalarını nezakete davet etmek için bazen kaba görünmek gerekir. 


Bir dostunuz yemiş bahçesinde geziyor sa, dalgın görünmeniz en büyük nezakettir Japon Özdeyişi


Büyükleri ve geçmişte ki değerleri saygı ile ananlar, saygıyla anılırlar İ.Hakkı Balıkçızade


Başkalarının düşüncelerine saygı gösterin, hiç kimseye yanlış düşündüğünü söylemeyin.


Saygı, ancak özgürlüğün bulunduğu yerde vardır, sevgi ise özgürlüğün çocuğudur, hiçbir zaman zorbalığın çocuğu olmamıştır.


Hayatımıza giren herkes değerlidir, ama herkes özel değildir Saygı hepsine, sevgi layık olana verilir

– Erich Fromm-


Evlat yetiştirmede en önemli ilkelerden birisi saygılı ve terbiyeli çocuklar yetiştirmektir.


En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir Nietsche


Hiç kimse sizin izniniz olmada sizi küçük hissettiremez E Roosevelt


Gençlerin pek çoğu kabalıklarını tabiilik zannederler La ROchefoucault


Oğul ! Ananı, Atanı say ! Bereket büyüklerle beraberdir Osman Gazi


Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimde yıldız gibi parlayan cennet ve içimdeki ahlak yasası

Immanuel Kant


Karı (eş) bizim metresimiz değil, dostumuzdur, hayat arkadaşımızdır Bu nedenle yaşlılığında da onu sevmeli ve saygı duymalıyız Vissarion Belinski


Sevgi ne kadar büyükse kederi de o kadar büyük olacaktır.


"Saygı olan yerde korku olur; ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz.” (Eflatun)


”Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür.” (Beydeba)


Saygı, çok kere korkunun söyIenmeyen şekIidir Cenap Sahabettin


BüyükIerime hürmet; vazifem ve arzumdur Budha


YaşIıIara saygı göstermek, AIIah TeaIa’yı tazimdendir

Hadis-i Şerif 292


Sen bakmasını bil de dikende gül gör dikensiz gülü herkes görür.


Yaşlılara saygı göstermek Allah Teâlâ’yı tazimdendir.


Nezaketiniz bizi zor ve şiddetten daha kolaylıkla nezakete zorlar.


"Bilgi bize güç verir,ancak saygıyı karakterinizle kazanırsız."Bruce Le


"Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek,yüreği ve aklı,dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır."Maksim Gorki


”Çocuklara, saygıyı öğretmenin en iyi yolu: onlara saygı göstermektir.”


”Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.” (Şeyh Edebali)


”Saygısızla aynı hayatı paylaşmak, işkence çekmektir.” (Muhammed Bozdağ)


Kendi isteğiyle sevilmek kolay değildir ama saygı uyandırmak kolaydır. 


Büyükleri ve geçmişteki değerleri saygı ile ananlar, saygıyla anılırlar. 


Her şey incelikten, yalnız insanlar; kabalıktan kırılırlar İbrahim Olcaytu


Hürmet, çok kere bir korkunun şeklidir Cenap Şahabettin


İncelik, aslında bir tür akıl okumadır Sarah Orne Jewett


Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.


Efendilik için son sınav; kendisine hiçbir çıkar sağlamayacak insanlara karşı da saygıda kusur etmemek...


Güvenli davranış tarzının iki yönü vardır: Kendi haklarınızı göz ardı etmeden başkalarının haklarına saygı göstermek -Sue Bishop-


İnsan dediğin, bir sürü zayıf noktalardan oluşma bir yaratıktır; ona “sevgili dostum” ve “kardeşim”diyorsun; yumuşuyor, önce sana, sonra kendine saygı duyuyor

-Elias Canetti-


Saygı oIan yerde korku oIur; ama korku oIan yerde her zaman saygı oImaz EfIatun


Gerçek sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir Muaz


BaşkaIarının düşüncelerine saygı gösterin, hiç kimseye yanlış düşündüğünü söyIemeyin Dale Carnegie


Başkalarına saygı duymayan kendine saygı duymaz Fyodor Dostoyevski


Başkasının fikrine saygı duymak, ondan yararlı bir şey alma yeteneği her bir kişiye gerekir

Haydar Aliyev


Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz Sevgi saygıdan önce gelir Saygıyı herkese göstermek zorundayız ama sevgi daha özeldir

Ancak özel insanlara gösterilir Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan.


”Kendinden büyüğe saygı göstermeli, kendinden küçüğe ise şefkat.” (Yusuf Has Hacib)


İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.” (Goethe)


Her zaman en az katIanabiIdiğim şey, kutsaIIığın karikatürIeşmesi ve saygıya tecavüz oImuştur Frederic AmieI


Çocuklara saygıyı öğretmenin en iyi yolu onlara saygı göstermektir.


İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar Goethe


Ana babanı sayarsan, oğlundan da saygı görürsün Saygı ve sevginin bir arada bulunduğu toplumlar uzun ömürlü olur ve hiçbir zaman kargaşa içine düşmez

O toplumda saygı ve sevgi ne zaman kaybolur ise o zaman o topIum çöker Mevlana


Saç sakal beyazlatarak saygı sahibi olunamaz Bilim ve kemal sahipleri saygıya layıktırlar Hint atasözleri

SöZLER
YORUMLAR