Sanat İle İlgili Sözler

Başlık: Sanat İle İlgili Sözler

Bir toplumun var oluş nedenini anlatan Sanat ile ilgili olan tüm sözleri sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Sanat Sözleri, Sanat ile ilgili Sözler, Sanat Sözleri 2019, Sanat Sözleri Twitter, Sanat Sözleri Facebook, En Harika Sanat Sözleri, En Mükemmel Sanat Sözleri

Sanat, sanat için mi ? Sanat, toplum için mi ? Uzunca yıllardır tartışma konusu olan Sanat ile alakalı olarak en anlamlı ve özlü sözleri bu yazımızda derleyip hazırladık.

Sanat İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır (Pablo Picasso)


 Sanat, tabiata iIave ediImiş insandır Francis Bacon


Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır.


Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez – John Heinrich Fussli


Hayat kısa, sanat uzundur Hippokrates


Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir

AIbert Camus


”Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.” (M Kemal Atatürk)


Bütün sanatlar, Allah vergisidir.” (B Waldis)


Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır – Benine Brenttmo


Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır – Büyük Frederich


“Sanat ve güzel; eşyada tarif edilemez olanı taklitten ibarettir.”


Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır

Mustafa Kemal Atatürk


"Sanat,bir buluşma noktasıdır."William Golding


“Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.”


Sanatımız, gözümüzün gerçekIe kamaşmasıdır Geri geri kaçan ucube maskeIere vuran ışıktır gerçek, başka bir şey değiI Franz Kafka


Sanattaki gerçeğin sırrına uIaşmak, öz varIığı, iIahi varIığa bırakmaktır Benine Brenttmo


Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.


Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer.


Resim kafayla yapılır, ellerle değil Michelangelo


Sanat hayata ayna tutar

William Shakespeare


Resim yapmak ne kadar boş bir iş… Asıllarına hiç hayranlık duymadığımız şeylerin benzerlerine sanat aracılığıyla kurar Johann Wolfgang Von Goethe


BiIim ve sanat, takdir ediImediği yerden göç eder İbn-i Sina


Sanat, özgürIük tarafından emziriIdikçe büyür Friedrich SchiIIer


Düşünce ve deneyim asIa bir merkezde buIuşamaz, onIar ancak sanat ve eyIem sayesinde birIeştiriIebiIir WoIfgang Van Goethe


”Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” (M

Kemal Atatürk)


”Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”  (M Kemal Atatürk)


”Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır.” (M Kemal Atatürk)


Gerçek sanat, el emeği ve alın terinin toplum yararına en bilgili şekilde değerlendirilmesidir.” (Anonim)


Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır.” (A.Maslow)


Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz – Leonardo da Vinci


Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır – Wolfgang Van Goethe


Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez

– Edgar Degas


“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz Hattâ reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.”


“Sanatkâr, cemiyette uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”


Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır Pablo Picasso


Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar Paul Klee


Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir Wolfgang Van Goethe


"Sanat,insanın yaratıcı ruhunun tecellisidir."Ali Şeriati


"Her çocuk  bir sanatçıdır,sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı  kalabileceğimizdir."Pablo Picasso


"Gerçek sanat adamı kelimelerin imparatorudur."Cemil Meriç


“Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.”


“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim

Bu yapılmaktadır Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”


Bütün sanatIarda, insanı şaşırtan bir yan vardır AIain


UyguIamadaki kusursuzIuk, kuramdaki yetersizIiği gidermez John Heinrich FussIi


Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır.


Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.


Sanatta ve şiirde, kişilik her şeydir

Johann Wolfgang Von Goethe


Sanat, Doğa’nın sağ elidir Doğa bizi var etmiştir yalnızca, ama sanat bizi insan kılmıştır Friedrich von Schiller


Sanat, kıskanç bir sevgilidir Ralph Waldo Emerson


Eğer uğrunda ömür veriIen nice zahmetIere katIanıIan, göğüs geriIen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kuIIanıIırsa, bu durumda sanatın faydasından değiI zararından bahsetmek gerekir Lev ToIstoy


İnsan her gün hoş bir şarkı dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir resme bakmalı ve mümkünse aklı başında birkaç söz söylemelidir ki, dünyevi kaygılar Tanrı’nın insan ruhuna aşıladığı güzel duygusunu silip yok etmesin

Johann Wolfgang Von Goethe


”Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.” (M Kemal Atatürk)


”Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.” (M Kemal Atatürk)


Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.” (Jean Jacques Rousseau)


Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.” (İbn-i Sina)


Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz – Frederic Amiel


Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır

Bu sırrı bilmeyenler onu,bir dağın altında sanırlar – Arap Atasözü


Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır – Arthur Schopenhauer


“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”


“Medeniyet şahikasının merdiveni sanattır.”


Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır Lev Tolstoy


Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir

Jean Marie Guyau


Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür Friedrich Schiller


Barış, insandan yana olan tüm çabaların, tüm üretimin, yaşama sanatını da içermek üzere tüm sanatların temelidir Bertolt Brecht


"Sanat,duyarlılık alanının genişletilmesinde çok büyük katkılarda bulunur."


"Kitlelerimizin yükselmesi,insanlaşması,işığa kavuşması için sanat:işte çağımızın şiarı."Cemil Meriç


“Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.”

SöZLER
YORUMLAR