Hayvanlar İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Hayvanlar İle İlgili Sözler, Hayvanlarla İlgili Sözler, Hayvanlarla Alakalı Sözler, Hayvanlar İle İlgili Sözler 2018, Hayvanlar İle İlgili Güzel Sözler

Hayvanlar, bazı insanlara göre çok daha iyi ve sizi anlayan canlılardır. Bu makalemizde ise hayvanlar hakkında söylenebilecek olan en iyi sözleri bir araya getirdik ve paylaştık.

Hayvanlar İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Bir kedinin dostluğu tonlarca ilaçtan çok daha şifalıdır. (Enzo Jannacci)


 Balığa denizden başkası azaptır. Mevlana


Ben size AIIah’dan korkunuz, hayvanIarı incitmeyiniz, rahatIarını bozmayınız demiyor muyum? Hz. Muhammed


Biz hem kurtların doymasını, hem de koyunların aç kalmamasını istiyoruz. Lev Tolstoy


Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.


En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne soru sorarlar, ne de kusur, kabahat bulurlar.


"Erkeğin eşini öldürdüğü tek hayvan türü insandır."Jack London 


Hayvanlara karşı acımasızlık; ne gerçek eğitim, ne de gerçek bilginlik ile bağdaşır. (A.Von Humboldt)


İnsanların öteki hayvanlardan farklı yanı, yaşamak ve çoğalmak arzularının dışında, sınırsız arzulara yönelmiş olmasıdır. İnsanoğlunun sınır taşımayan isteklerinin en önemlisi iktidar ve şandır. 


İnsanlar, hayvanlardan farklı olarak, aklın gücüne sahiptir ve onu kullanmalıdır. s.63


Hayvana binecekseniz tatlılıkla bininiz. Yük vuracaksanız takatinin üstünde yüklemeyiniz. Kesecekseniz en az ıstırap verecek şekilde kesiniz. (Hz. Muhammed)


Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar. Mevlana


Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getirir. Türk Atasözü


Bey arı olmadan petek oğul tutmaz. Ahmet Kutsi Tecer


Ağzında baI oIan arının, kuyruğunda iğnesi de vardır. John LyIy


Hangi kabadayı fare, kedinin boynuna çıngırak takabiIir. MihayIoviç Dostoyevski


En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne soru sorarlar, ne de kusur, kabahat bulurlar. George Eliot


Hayatı boyunca iyi olmaya çalıştı. Çoğu kere başarısız oldu. Ne de olsa bir insandı. Bir köpek değildi. Charles M. Schulz


”Kargalar ötmeye başlayınca, bülbüller susar.” (Mevlana)


”İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.” (Anatole France)


”İnsanın insanlardan kaçışıdır, hayvan sevgisi.” (Aziz Nesin)


”Koyunlar çoban için değildir, çoban koyunlar içindir.” (Sadi Şirazi)


Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun.


Köpeklerin cennette olmayacağını düşünüyorsunuz ! Söylüyorum size hepimizden çok daha önce orada olacaklar.


"Hayvanları her seven kişi ille hayvanları da sevmez;ama insanları seven her kişi,hayvanları,doğayı kesinlikle sever."Aziz Nesin 


Hayvan masalları, insanların kusurlarını düzeltmeye yarar. (G.Verga)


Hayvanları koruma, insan oluşa doğru eğilimin aşamalarındandır. (A.Schweitzer)


Ava çıkınca avlanmaya hazır olun. Yanınıza en iyi ok ve yayınızı alın. Ormanda hayvanları kovalarken size en uygun olan giysileri giyin. 


İnsanın insanlardan kaçışıdır hayvan sevgisi. (Aziz Nesin)


İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir. (George Orwell)


Koyunlar çoban için değildir çoban koyunlar içindir. Sadi Şirazi


Hiçbir hayvan kendi türüne işkence yapmaz. H. Veldet Velidedeoğlu


Koyunun bulunduğu yerde kurt eksik olmaz. Honore de Balzac


KurtIarın içinde, ceyIan masumiyetiyIe ömür sürüImez. Hüseyin Rahmi Gürpınar


Bey arı oImadan, petek oğuI tutmaz. Ahmet Kutsi Tecer


KargaIar ötmeye başIayınca, büIbüIIer susar. MevIana


İnsanın insanIardan kaçışıdır, hayvan sevgisi. Aziz Nesin


KöpekIer centiImedir. Umarım onIarın cennetine giderim, insanIarın değiI. Mark Twain


”Hayvanlar, insanlar için ne iyi arkadaştır, ne sual sorarlar, ne de insanı tenkit ederler.” (George Eliot)


”Kediler, seçilmiş arkadaşlardır.” (Norman Corwin)


”Bir yengece, doğru yürümesini asla öğretemezsiniz.” (Aristophanes)


Ben size Allah’dan korkunuz, hayvanları incitmeyiniz, rahatlarını bozmayınız demiyor muyum?


Bütün hayvanlar arasında yalnızca kedidir yaşamı seyreden. Var olmanın döner dolabını mesafeli bir konumdan izler. Kedide sempatik olma kaygısı yoktur. Yalnızca yaşar, uzak, dingin ve bilge.


"Her erdem ve her günah için hayvanlardan alınacak bir ders vardır;hayvanlar,insancıl dünyayı örneklerler."Umberto Eco 


"Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi,hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir."Gandi 


"Doga,içinde yaşayan hayvanlar ve insanlar için kurulmuş bir ziyafet sofrasıdır."Sadık Hidayet 


"Doğa,dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir."


Hayvanlar, hayata renk katar. (E.R. Aydın)

 
Hayvanlar da sevgiye, ilgiye muhtaçtır.(E.R. Aydın)


Karıncadan ibret al, yazdan kışa hazırlan.


Hayvan olmak istiyorsan olabilirsin elbette. Bunun için insanlığın acılarına sırt çevirmen. Ve yalnız kendi postuna özen göstermen yeterlidir. 


Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir. (Mahatma Gandhi)


Erkeğin eşini öldürdüğü tek hayvan türü insandır. (Jack London)


Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz. (Arthur Schopenhauer)


Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar. Theodor Fontane


Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. Hz. Muhammed


Kuş uçtuktan sonra, kafesin kapısını kapamak ne işe yarar. Theodor Fontane


KuşIar doğa adIı annenin güzeI çaIgıcıIarıdır. Gavin DougIas


Arının evini yıkan, baIın tatIıIığıdır. GenceIi Nizami


Her kim aç bir hayvanı besIerse, aynı zamanda ruhunu besIer. CharIie ChapIin


BaIığa, denizden başkası azaptır. MevIana


”Hayatı boyunca iyi olmaya çalıştı. Çoğu kere başarısız oldu. Ne de olsa bir insandı. Bir köpek değildi.” (Charles M. Schulz)


”Kurtların içinde, ceylan masumiyetiyle ömür sürülmez.” (Hüseyin Rahmi Gürpınar)


”Koyunun bulunduğu yerde, kurt eksik olmaz.” (Honore de Balzac)


En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne soru sorarlar, ne de kusur, kabahat bulurlar.


Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.


"Hayvanlara saygı göstermek,bir nezaket meselesi değildir,adalet meselesidir."Tom Regan 


"İnsan hayvandan konuşmakla üstündür.Ama doğru konuşmazsan hayvanlar senden daha üstündür."Şeyh Sadi Şirazi 


Hayvanlar en uysal dostlarımızdır.


Hayvanlar sevildiğini bilir.


İnsanın yeryüzündeki en zayıf hayvan olduğu kabul edilmek zorundadır. Ve onun bütün davranışlarının, bütün aidiyetlerinin, gruplaşmalarının temeli budur.   O kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olmak zorundadır; ancak o zaman kendisini güvende hisseder. 


İnsanın yalan söylemeye muktedir tek hayvan olduğu evrensel olarak bilinmektedir. (José Saramago)


Hayvanları öylesine güçlü bir şekilde sevmeliyiz ki onları yemeyi reddetmeliyiz. (Mehmet Murat İldan)


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz