Eğitim İle İlgili Sözler

Başlık: Eğitim İle İlgili Sözler

Bu sayfamızda eğitim ile alakalı olarak söylenmiş en güzel ve en anlamlı sözleri bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Eğitim Sözleri, En Özlü Eğitim Sözleri, Eğitimle ilgili Sözler, Eğitim ile Alakalı Sözler, Eğitim Sözleri 2019, Eğitim ile ilgili Sözler

Bir toplumu geliştiren, yükselten en önemli faktör eğitimdir Eğitim ile alakalı olan sözlerimizi paylaştık bu sayfamızda İsterseniz siz de bu sözleri dostlarınıza, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Eğitim İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar (Cervantes)


Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.


Eğitim kıvıIcımIa ateş yakmaktır Boş bir kabı doIdurmak değiIdir

Sokrates


”Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.” (Samuel Smiles)


Eğitim sisteminin beIIi bir düzene göre işIemesine karşıIık, yaşam okuIu düzensiz ve karışıktır AIbert Einstein


Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır (Aristoteles)


İşleriniz iyi gidiyorsa, eğitim bütçesini iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına Tom Peters


Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüzyıl içinse, insanları eğitin.


Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, rugh içinde eğitim odur Addison


Vatan müdafaasının en emin ve ucuz yolu eğitimdir Buchner


Öğretmen mum gibidir,
kendini tüketerek başkasına ışık verir.


A.B.Alcoot : Eğitimin sağlam olmasını isteyenler, köy hayatına yönelsinler.


Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar

Konfüçyus


Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır


Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.
Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın,
Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman…
Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,
Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,
Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu.
Birisine bir balık versen, doyar bir defa;
Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca…
Sun Tzu


Napoleon Bonaparte ve Lincoln, doğdukları günden itibaren /engin, şımarık aile çocukları gibi büyüyüp onlar gibi terbiye alsalardı bugün anladığımız ve tanıdığımız insanlar olamazlardı ve dünya onları tanımazdı.


Eğitim sisteminin beIIi bir düzene göre işIemesine karşıIık, yaşam okuIu düzensiz ve karışıktır AIbert Einstein


Ekmekten sonra eğitim, bir miIIetin en büyük ihtiyacıdır PauI Richer


”Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.” (Aristoteles)


”Yurt müdafasının en emin ve en ucuz yolu, eğitimdir.” (Büchner)


”İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.” (Cervantes)


”Eğitim, tercihe bağlı olamaz.” (Townsend)


Eğitimin temeI amacı, çocukIarı kendi yetenekIerinin biIincine vardırmaktır Erich Fromm


En kötüden iyiyi öğren; ama en iyiden kötüyü öğrenme Johann Kaspar Lavater 


Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.


Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar Lord Baraughav * Eğitim görmüş bir halkı idare etmek kolay, köleleştirmek imkansızdır Lord Brougham


Eğitim ağır çalışan bir çarktır

5 senede 10 senede sonucu alırsınız Prof.Esad Çoşan


Eğitim kafayı geliştirmek demektir Belleği doldurmak değil Mark Twain


Eğitim, yoksullar için bir sermaye,
zenginler için bir faizdir.


A.France : Öğretim sanatı; genç beyinlerin, sonradan kendilerini tatmin edecek olan tabii meraklarını uyandırmak içindir.


Bilgiyle Dirilenler Ölmez (Hz.Ali)


Önce Doğruyu Bilmek Gerekir ,Doğru Bilinirse Yanlış Da Bilinir Ama Önce Yanlış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz

(Farabi)


Eğitim kafayı geliştirmek demektir Belleği doldurmak değil


Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.


Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.


Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.


Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta aIışıImaca asIa öğretiIemez La Gou


Eğitim görmüş bir kimsede, iIk göze çarpan şey kafasının metodIu çaIışmasıdır CaIvin CoIeridge


”Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.” (Konfüçyus)


”Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir.” (Berry)


”Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır Boş bir kabı doldurmak değildir.” (Sokrates)


İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetIi, mukavemetIi bir insan yapacak oIan terbiyedir Jean J

Rousseau


Eğitim, yoksuIIar için bir sermaye, zenginIer için de bir faizdir Heinrich Mann


İnsanlara yapılabilecek en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir Molière


Kimse sizi öğrenmeye zorlamaz Siz istediğinizde öğreneceksiniz Richard Bach


Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz


Bir okul açan , bir hapishane kapatır.


Yurdu savunmanın en ucuz yolu eğitimdir Buckel


Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar


Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir…..PİTAGOR


Bilgi bir ışık gibidir

Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner (Alexander Everett)


Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir BRIGITTE


Albert Einstein : Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.


Aristoteles : Eğitim, yaşlılığın en iyi güvencesidir.


Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır Albert Einstein


Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir Albert Schweitze


Gelecek için yetiştirilen vatan çocuklarına, hiçbir güçlük karşısında baş eğmeyerek tam sabır ve dayanıklılık ile çalışmalarını ve öğrenimdeki çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlaması için her fedakarlığı göze almaktan çekinmemelerini tavsiye ederim

Büyük tehlikeler önünde, uyanan milletlerin kararlarında ne kadar ısrarlı olduklarını tarih doğrulamaktadır Silahı ile olduğu gibi kafasıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur ( Mustafa Kemal Atatürk )


Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.


Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir.


Eğitim, meyvenin kendisi değiI, biIgi ağacından meyve topIamaya yarayan bir merdivendir Bernard Shaw


”İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına…” (Peter Senge)


Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır


İnsanlara eğitim ve bilgi sağla.
Barış ve düzenin sağlanmasının
kendi çıkarları için gerekli olduğunu
onlara öğret.
Thomas Jefferson


Hz.Muhammed : Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel bir eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz.


Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe alanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır Mustafa Kemal Atatürk


Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin


Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez

SöZLER
YORUMLAR