Düşünmek İle İlgili Sözler

Başlık: Düşünmek İle İlgili Sözler

Yaratılış gereği düşünmeye programlandı aslında insanoğlu. Düşünmek ile alakalı en harika sözler bu sayfamızda..

Sayfa İçeriği: Düşünmek İle İlgili Sözler, Düşünmek İle İlgili Güzel Sözler, Düşünmek İle İlgili Anlamlı Sözler, Düşünmekle Alakalı Sözler, Düşünmek İle İlgili Sözler 2019

Her insanın isteyerek ya da istemeyerek her saat, her dakika, her saniye, her an yaptığı eylemdir düşünmek En özlü düşünmek ile ilgili sözler bu sayfada!

Düşünmek İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Büyük düşünceler, yürekten doğar (Vauvenargues)


Düşünmek bir eyIemse şayet, içimdeki en büyük devrimsin sen Ceyhun YıImaz


Herkes düşünceIerinde yanıIabiIir; fakat aptaIIar bir türIü düşünceIerinden ayrıIamazIar Cicero


”Düşünceler, kılıçla bastırılamaz.” (August Strindberg)


İnsanların, ilim için günde bir saat diğerlerinin düşüncelerini reddetmeleri ve kendileri için düşünmelerini tavsiye ederim, bunu yapmak zor olabilir ama ileride çok faydasını görürsünüz.


Düşünceye câzip ve parlak bir biçim vermek küçültür düşünceyi

Büyük yazar içinden gelen sesi olduğu gibi haykırandır Kelimeleri kullanırken avamın hoşuna gidip gitmeyeceğini düşünmez - Cemil Meriç


Mutlu ya da mutsuz olmanız küçük bir şeye bağlıdır: Düşünce biçiminize.


Kristof Kolomb’un en beğendiğim yönü, yeni bir dünya bulması değil, bir düşünce üzerine onu aramaya gitmesidir. 


Başkalarının düşüncelerine göre hareket edeceksek kendi düşüncelerimizi-n ne anlamı kalır Oscar Wilde


"Eğer sadece kuşkucu olursanız o zaman hiç bir yeni düşünce size ulaşamaz."Carl Sagan


"Düşünmek,bir dünya yaratmak istemektir her şeyden önce."


Hepimizin aynı düşüncede olması iyi değildir, yarışları yaptıran düşünce ayrılıklarıdır.


Yeni düşünceIeri ortaya çıkaran hayaI gücü biIinçten önemIidir AIbert Einstein


BaşkaIarının düşünceIerine göre hareket edeceksek kendi düşünceIerimizin ne anIamı kaIır

Oscar WiIde


Dünyanın en güç şeyi başkaIarının düşünmeden söyIedikIerini düşünerek söyIeyebiImektir AIain


Düşünmek koIaydır, yapmak zordur Dünyada en zor şey de düşünüIeni yapmaktır Goethe


Yeni düşünceIeri ortaya çıkaran hayaI gücü biIinçten önemIidir AIbert Einstein


"Düşünmek,düşünenlerin düşüncesini düşünmektir."Cemil Meriç 


"Hoşa gitmeyen bir fikrin doğru olmadığını düşünmek insanın doğasında var"Sigmund Freud 


”Büyük düşünceler, yürekten doğar.” (Vauvenargues)


”Düşünlerimizin en iyi aynası, yaşamlarımızın akışıdır.” (F

Nietzsche)


”Bir adamın büyüklüğü, düşüncelerinin gücünde yatar.” (Pascal)


Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir.


Yapmak istediğin bir şeyi düşünerek karar ver, verdiğin kararı da mutlaka gerçekleştir.


(Marcus Aurelius Düşüncelerinizle yaşarsınız, bu nedenle ne olduklarına dikkat edin.
EvaArrington


Çevreniz ve parasal durumunuz, alışkanlık haline gelen düşüncelerinizin mükemmel bir yansımasıdır Edward Murphy


Başarınız için ne kadar çok çalışırsanız çalışın, eğer düşünceleriniz korku ve başarısızlık dolu ise, çabalarınızı yok ederler ve başarınızı imkansız yaparlar Baudjuin


Kendi düşündüğünün her zaman doğru olduğunu sanan insan ne zavallıdır! 


Derin düşünen adam, daima yeterli olduğundan kuşkuya düşer. 


Sanırım ben bir katilim artık Bunu şimdi düşünmeyeceğim Bunu yarın düşünürüm.


Düşünüyorum, öyleyse varım.


Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncelerimiz olur.


"Zeki insan yalnızlıkta,düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir."Arthur Schopenhauer


"Söylediklerinize dikkat edin;düşüncelere dönüşür...Düşüncelerinize dikkat edin;duygularınıza dönüşür...Duygularınıza dikkat edin;değerlerinize dönüşür...Değerlerinize dikkat edin;karakterinize dönüşür...Karakterinize dikkat edin;kaderinize dönüşür."Mahatma Gandhi


Herkes düşüncelerinde yanılabilir; fakat aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar.


Dünyanın en güç şeyi başkalarının düşünmeden söylediklerini düşünerek söyleyebilmektir.


Dünya düşünenIer için bir komedi, hissedenIer için bir trajedidir

Hugh WaIpoIe


Her sabit düşünce, deIiIikIe veya kahramanIıkIa sona erer Y Huaga


Herkes düşünceIerinde yanıIabiIir; fakat aptaIIar bir türIü düşünceIerinden ayrıIamazIar Cicero


Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehIikeIidir Konfüçyus


Düşüncesiz bir yaşam, bir insana yakışmaz

Sokrates


"Ne söyledim diye düşünmek,niçin söyledim diye pişman olmaktan daha iyidir!"Şeyh Sadi Şirazi 


"İnsan mutluluk konusunu düşünmek zorunda olmasa,yaşam ne kadar eğlenceli olurdu."Aldous Huxley 


”Acayip şeyler, acayip düşüncelerden doğar.” (Shelley)


”Çatabilirsen önce fikirlerime çat, sonra bana.” (Montaigne)


”Büyük işler gibi büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.” (Bailey)


Her şey üstünde düşünmeye alıştırın kendinizi; ama gerçekte olduğu gibi düşünün, söylendiği gibi değil.


Hiçbir şey insan düşüncesi kadar, uçsuz bucaksız gözükmez.


Konuşmadan önce düşün, hareket ermeden önce ölç Shakespeare


Size kafanız hükmediyorsa kralsınız, vücudunuz hükmediyorsa köle Cato


Dünyayı idare eden, düşünceler değil kuvvettir; ancak kuvveti kullanan da düşüncelerdir. 


Herkes düşüncelerinde yanılabilir ama aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar. 


Ne kadar az konuşursan o kadar çok düşünürsün.


Önce düşün, sonra söyle.


Kimse düşüncelerine hükmedemez


"Doğru sözleri paylaştıkça doğru düşünceler artar,paylaşalım."George Orwell


"Büyük zekalar birlikte düşünür."


Sen henüz daha gençsin oğlum, yıllar geçtikçe zaman değişecek ve bugünkü düşüncelerin değişecektir Onun için çok önemli konularda yargıç olmaktan çekin.


Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz Bir önyargıyı ortadan kaldırmak, bir atomu parçalamaktan daha güç.


Düşünmediğim zaman, yaşamadığım zamandır

Rembrantd


Bir ordunun istiIasına karşı konuIabiIir, fakat zamanı geImiş bir düşünceye karşı hiçbir şey yapıIamaz Victor Hugo


Dünyanın neresinde oIursan oI, buIunduğun yerde değiI düşündüğüm yerdesin Jean-Christophe Grange


AsIında hiçbir şey, iyi ya da kötü değiIdir Her şey, bizim onIar hakkında düşündükIerimize bağIıdır W

Shakespeare


"Belki de insanlar kendi kendilerini düşünmek,hayaller kurmak için yeteri kadar yalnız kalamadıklarından anlayışsız oluyorlardı."Yusuf Atılgan 


"Yazmak iyidir,düşünmek daha iyi;akıllılık iyidir,ama sabretmek daha iyi.Hermann Hesse 


"Herkes düşünce sahibidir, hem de gerektiğinden fazla.” (J Baudrillard)


”İnsan düşünce ile görür ve duyar.” (Epiharmus)


Zeka bir arabanın beygirgücü gibidir, sadece potansiyeldir Motoru güçlü bir araba kötü kullanılabilir, düşünme becerisi araba kullanma becerisine benzer, öğrenmemiz gerekir.


Bir adam, gün boyunca düşündüklerinin toplamıdır Ralph Waldo Emerson


İyi düşünce, sebep ve sonuçlarla birlikte mantıki ve yapıcı planlamalara ulaşır; kötü düşünce ise çoğu zaman sinir bozukluğu ve yorgunluk getirir. 


Düşünceden acı çeken olmaz, ta ki düşündüğünü davranışa dökünceye kadar..


"Önce düşün,sonra söyle."Türk atasözü


Doğru düşünmeyi biliyorsan ve doğru bir şey yapmak yolundaysan, mutlaka başarırsın.


Düşünceler güçle,top ve tüfekle asla öldürülemez.

SöZLER
YORUMLAR